Derim
Cover Image
ISSN 1300-3496 | e-ISSN 2149-2182 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Batı Akdeniz Agricultural Research Institute |

Derim is a international refereed journal indexed by TUBITAK/ULAKBIM Life Sciences Database, CAB International, DOAJ (Directory of Open Access Journals), INDEX COPERNICUS and FAO AGRIS.    Original research articles in the field of agricultural science are published in the journal. The journal is published two times a year (June and December) in Turkish and English.

First started in 1984 as the Citrus Research Institute Publication, Derim has been a refereed journal since 2003. Derim continues to be published on the Open Journal System with infrastructure provided by TUBITAK / ULAKBIM DergiPark from 2014. Manuscript submission and evaluation is done online via DergiPark system. Accepted works are published both in print and online. Scholars and readers can reach  the full text of journal articles on the website.

Derim

ISSN 1300-3496 | e-ISSN 2149-2182 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Batı Akdeniz Agricultural Research Institute |
Cover Image

90.434

396.207

Derim is a international refereed journal indexed by TUBITAK/ULAKBIM Life Sciences Database, CAB International, DOAJ (Directory of Open Access Journals), INDEX COPERNICUS and FAO AGRIS.    Original research articles in the field of agricultural science are published in the journal. The journal is published two times a year (June and December) in Turkish and English.

First started in 1984 as the Citrus Research Institute Publication, Derim has been a refereed journal since 2003. Derim continues to be published on the Open Journal System with infrastructure provided by TUBITAK / ULAKBIM DergiPark from 2014. Manuscript submission and evaluation is done online via DergiPark system. Accepted works are published both in print and online. Scholars and readers can reach  the full text of journal articles on the website.

Volume 35 Issue 2 Last Issue
Volume 35 - Issue 2 - Dec 2018
 1. Determination of some parameters of landrace green bean ( Phaseolus vulgaris L.) genotypes collected from Western Mediterranean Region of Turkey
  Pages 87 - 95
  Kamile ULUKAPI, Köksal AYDİNŞAKİR, Rana KURUM
 2. Edranol, Ettinger ve Wurtz avokado çeşitlerinin hasat dönemleri boyunca meyvelerinin bazı fiziksel ve kimyasal değişimlerinin belirlenmesi
  Pages 96 - 110
  Süleyman BAYRAM, Seyla TEPE
 3. Tuzluluk ve su noksanlığı stresi altında yetiştirilen farklı patlıcan anaç/kalem kombinasyonlarında bazı meyve kalite özelliklerine ait değişimler
  Pages 111 - 120
  Sevinç KIRAN, Şebnem KUŞVURAN, Çağla ATEŞ, Ş.Şebnem ELLİALTIOĞLU
 4. Molecular fingerprinting of Botrytis cinerea population structure from different hosts
  Pages 121 - 134
  İlknur POLAT, Görkem SÜLÜ, Aytül KİTAPCI, Emine GÜMRÜKÇÜ, Ömür BAYSAL
 5. Performance of the predator Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae) on plastic greenhouse pepper sprayed vs unsprayed pine pollen
  Pages 135 - 140
  Halil KÜTÜK
 6. Farklı sıcaklıkların Binodoxys angelicae (Haliday) (Hym.: Brachonidae)’nın Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) üzerinde bazı biyolojik özelliklerine etkisi
  Pages 141 - 151
  Mehmet KARACAOĞLU, Serdar SATAR
 7. Domatesin bazı fiziksel ve kimyasal kalite özelliklerinin melezleme ile değişimi
  Pages 152 - 160
  Muharrem GÖLÜKÇÜ, Aylin KABAŞ, Arzu BAYIR YEĞİN, Fatih Alpay VURAN, Kadriye YÜKSEL, Ayşe TANIR
 8. Yapraktan uygulanan farklı kükürt dozlarının pamuk bitkisinin (Gossypium hirsutum L.) değişik gelişme dönemlerindeki su stresinin azaltılması üzerine etkileri
  Pages 161 - 172
  Derya KAZGÖZ CANDEMİR, Berkant ÖDEMİŞ
 9. Çukurova bölgesinde drenaj suyu ile sulanan kinoa bitkisinde su-verim ilişkileri ve ekonomik değerlendirme
  Pages 173 - 185
  Semih Metin SEZEN, Servet TEKİN, Mehmet YILDIZ
 10. Antalya doğal florasından toplanan düğmeli yoncanın moleküler karakterizasyonu
  Pages 186 - 193
  Cengiz ERDURMUŞ
 11. Bazı nohut çeşit ve hatlarının verim ve verim unsurları bakımından değerlendirilmesi
  Pages 194 - 200
  Hüseyin GÜNGÖR, Ziya DUMLUPINAR
 12. Farklı anız yönetim sistemlerinin yakıt, kapasite yönünden karşılaştırılması ve doğrudan anıza ekim
  Pages 201 - 208
  Betül KOLAY, Songül GÜRSOY, Özlem AVŞAR, Abdullah SESSİZ
 13. Örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde petiol özsuyu nitrat azotu ile bitki ve toprak azot değerleri arasındaki ilişkiler
  Pages 209 - 215
  Cevdet Fehmi ÖZKAN, Elif Işıl DEMİRTAŞ, Filiz ÖKTÜREN ASRİ, Nuri ARI