DERİM
Kapak Resmi
ISSN 1300-3496 | e-ISSN 2149-2182 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü |

DERİM; TÜBİTAK/ULAKBİM YAŞAM BİLİMLERİ (TARIM) Veri Tabanı, CAB INTERNATIONAL, DOAJ (Directory of Open Access Journals), INDEX COPERNICUS ve FAO AGRIS tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide Tarım bilimleri alanında yürütülen özgün araştırma sonuçlarını içeren makaleler yayınlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) yayınlanmaktadır. Dergide 2014 yılından itibaren yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

Yayın hayatına 1984 yılında Turunçgiller Araştırma Enstitüsü Yayını olarak başlayan dergi, 2003 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde devam etmektedir. 

DERİM, TÜBİTAK/ULAKBİM DergiPark alt yapısını kullanarak yayın hayatına devam etmektedir. Makale kabul ve değerlendirme DergiPark sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Kabul edilen eserler, hem online, hem de basılı olarak yayınlanmaktadır. Akademisyenler ve okuyucular, dergi web sayfası üzerinden makalelerin tam metnine ulaşabilmektedir.

DERİM

ISSN 1300-3496 | e-ISSN 2149-2182 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü |
Kapak Resmi

87.184

361.358

DERİM; TÜBİTAK/ULAKBİM YAŞAM BİLİMLERİ (TARIM) Veri Tabanı, CAB INTERNATIONAL, DOAJ (Directory of Open Access Journals), INDEX COPERNICUS ve FAO AGRIS tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide Tarım bilimleri alanında yürütülen özgün araştırma sonuçlarını içeren makaleler yayınlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) yayınlanmaktadır. Dergide 2014 yılından itibaren yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

Yayın hayatına 1984 yılında Turunçgiller Araştırma Enstitüsü Yayını olarak başlayan dergi, 2003 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde devam etmektedir. 

DERİM, TÜBİTAK/ULAKBİM DergiPark alt yapısını kullanarak yayın hayatına devam etmektedir. Makale kabul ve değerlendirme DergiPark sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Kabul edilen eserler, hem online, hem de basılı olarak yayınlanmaktadır. Akademisyenler ve okuyucular, dergi web sayfası üzerinden makalelerin tam metnine ulaşabilmektedir.
Cilt 35 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 35 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Determination of some parameters of landrace green bean ( Phaseolus vulgaris L.) genotypes collected from Western Mediterranean Region of Turkey
  Sayfalar 87 - 95
  Kamile ULUKAPI, Köksal AYDİNŞAKİR, Rana KURUM
 2. Edranol, Ettinger ve Wurtz avokado çeşitlerinin hasat dönemleri boyunca meyvelerinin bazı fiziksel ve kimyasal değişimlerinin belirlenmesi
  Sayfalar 96 - 110
  Süleyman BAYRAM, Seyla TEPE
 3. Tuzluluk ve su noksanlığı stresi altında yetiştirilen farklı patlıcan anaç/kalem kombinasyonlarında bazı meyve kalite özelliklerine ait değişimler
  Sayfalar 111 - 120
  Sevinç KIRAN, Şebnem KUŞVURAN, Çağla ATEŞ, Ş.Şebnem ELLİALTIOĞLU
 4. Molecular fingerprinting of Botrytis cinerea population structure from different hosts
  Sayfalar 121 - 134
  İlknur POLAT, Görkem SÜLÜ, Aytül KİTAPCI, Emine GÜMRÜKÇÜ, Ömür BAYSAL
 5. Performance of the predator Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae) on plastic greenhouse pepper sprayed vs unsprayed pine pollen
  Sayfalar 135 - 140
  Halil KÜTÜK
 6. Farklı sıcaklıkların Binodoxys angelicae (Haliday) (Hym.: Brachonidae)’nın Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) üzerinde bazı biyolojik özelliklerine etkisi
  Sayfalar 141 - 151
  Mehmet KARACAOĞLU, Serdar SATAR
 7. Domatesin bazı fiziksel ve kimyasal kalite özelliklerinin melezleme ile değişimi
  Sayfalar 152 - 160
  Muharrem GÖLÜKÇÜ, Aylin KABAŞ, Arzu BAYIR YEĞİN, Fatih Alpay VURAN, Kadriye YÜKSEL, Ayşe TANIR
 8. Yapraktan uygulanan farklı kükürt dozlarının pamuk bitkisinin (Gossypium hirsutum L.) değişik gelişme dönemlerindeki su stresinin azaltılması üzerine etkileri
  Sayfalar 161 - 172
  Derya KAZGÖZ CANDEMİR, Berkant ÖDEMİŞ
 9. Çukurova bölgesinde drenaj suyu ile sulanan kinoa bitkisinde su-verim ilişkileri ve ekonomik değerlendirme
  Sayfalar 173 - 185
  Semih Metin SEZEN, Servet TEKİN, Mehmet YILDIZ
 10. Antalya doğal florasından toplanan düğmeli yoncanın moleküler karakterizasyonu
  Sayfalar 186 - 193
  Cengiz ERDURMUŞ
 11. Bazı nohut çeşit ve hatlarının verim ve verim unsurları bakımından değerlendirilmesi
  Sayfalar 194 - 200
  Hüseyin GÜNGÖR, Ziya DUMLUPINAR
 12. Farklı anız yönetim sistemlerinin yakıt, kapasite yönünden karşılaştırılması ve doğrudan anıza ekim
  Sayfalar 201 - 208
  Betül KOLAY, Songül GÜRSOY, Özlem AVŞAR, Abdullah SESSİZ
 13. Örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde petiol özsuyu nitrat azotu ile bitki ve toprak azot değerleri arasındaki ilişkiler
  Sayfalar 209 - 215
  Cevdet Fehmi ÖZKAN, Elif Işıl DEMİRTAŞ, Filiz ÖKTÜREN ASRİ, Nuri ARI