Editör

Dr. Betül SAYIN

Turkey
betulsayin@gmail.com
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Alan Editörleri

Yüksek Lisans Ahmet EREN

Turkey
ahmeteren@yahoo.com
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: BATEM

Dr. Aylin KABAŞ

Turkey
demirelliaylin@hotmail.com
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: BILECIK SEYH EDEBALI UNIV

Prof.Dr. Bülent UZUN

Turkey
bulentuzun@akdeniz.edu.tr
Konular: Yaşam Bilimleri
Kurum: Akdeniz University

Dr. Filiz ÖKTÜREN ASRİ

Turkey
filizokturen@hotmail.com
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: BATMAN UNIV

Dr. Işılay YILDIRIM

Turkey
isilayk@gmail.com
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Dr. Köksal AYDİNŞAKİR

Turkey
koksalaydinsakir@yahoo.com
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Dr. Mehmet KEÇECİ

Turkey
kececitr@yahoo.com
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: INONU UNIV

Doç.Dr. Muharrem GÖLÜKCÜ

Turkey
muharrem98@yahoo.com
Konular: Gıda Bilimleri ve Teknolojisi
Kurum: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Dr. Şekip ERDAL

Turkey
sekip.erdal@tarim.gov.tr
Konular: Tarım Bilimleri
Hakkında: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Mısır Islah ve Araştırmaları
Kurum: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Dr. Zinnur GÖZÜBÜYÜK

Turkey
zgozubuyuk2001@yahoo.com
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma enstitüsü

Danışma Kurulu

Prof.Dr. Ajit VARMA

India
ajitvarma@amity.edu
Konular: Tarım Bilimleri

Prof.Dr. Ales LEBEDA

Czech Republic
ales.lebeda@upol.cz
Konular: Tarım Bilimleri

Prof.Dr. Fisun ÇELİKEL

Turkey
fgcelikel@omu.edu.tr
Konular: Yaşam Bilimleri,Biyoloji,Tarım Bilimleri
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Prof.Dr. Halit YETİŞİR

Turkey
yetisir1@yahoo.com
Konular: Mühendislik ve Temel Bilimler
Kurum: erciyes universitesi Ziraat Fakültesi

Prof.Dr. Haydar HACISEFEROĞULLARI

Turkey
hhsefer@selcuk.edu.tr
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümüm

Prof.Dr. İbrahim ORTAŞ

Turkey
iortas@cu.edu.tr
Konular: Tarım Bilimleri
Hakkında: soil and climate change

Dr. James Erwin AYARS

United States
james.ayars@ars.usda.gov
Konular: Tarım Bilimleri

Prof.Dr. Jerzy WEBER

Poland
jerzy.weber@up.wroc.pl
Konular: Tarım Bilimleri

Dr. Paul SCOTT

United States
pscott@iastate.edu
Konular: Tarım Bilimleri

Prof.Dr. N. Singh RAGHUWANSHI

India
nsr@agfe.iitkgp.ernet.in
Konular: Tarım Bilimleri
Hakkında: Indian Institute of Technology Kharagpur

Prof.Dr. Şeküre Şebnem ELLİALTIOĞLU

Turkey
ellialti@agri.ankara.edu.tr
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Dr. Thomas PAYNE

Mexico
t.payne@cgiar.org
Konular: Tarım Bilimleri

Dr. Wagdy SOBEIH

United Kingdom
wagdysobeih@lightworks-poly.com
Konular: Tarım Bilimleri

Prof.Dr. Yeşim AYSAN

Turkey
aysanys@cu.edu.tr
Konular: Tarım Bilimleri

Prof.Dr. Yigal COHEN

Israel
ycohen@mail.biu.ac.il
Konular: Tarım Bilimleri
YAZARLAR İÇİN