Year 2019, Volume 36 , Issue 1, Pages 13 - 23 2019-05-31

Farklı uygulamaların ümitvar gypsophila genotipinin (GA8) kesme çiçek performansı üzerine etkileri
The effects of different applications on the cut flower performance of the promising gypsophila genotype (GA8)

Ayşe Serpil KAYA [1] , Köksal AYDİNŞAKİR [2] , Şekip ERDAL [3] , Soner KAZAZ [4]


Türkiye gypsophila türleri bakımından zengin bir floraya sahiptir. Ancak günümüze kadar geliştirilen ve süs bitkileri sektörüne kazandırılan gypsophila çeşidi bulunmamaktadır. Bu nedenle gypsophila yetiştiriciliğinde üretim materyalinde dışa bağımlılık devam etmektedir. Bu araştırma, Türkiye florasında yayılış gösteren gypsophila türleri arasında klon seleksiyonu yoluyla geliştirilen Gypsophila arrostii türüne ait ümitvar (GA8) isimli genotipin kesme çiçek performansı üzerine dikim sıklığı (30x40 cm, 40x50 cm, 60x60 cm), dikim zamanı (Ekim, Aralık, Nisan) ve gün uzunluğunun (14, 15 ve 16 saat) etkilerinin belirlenmesi amacıyla 2016-2017 yılları arasında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yürütülmüştür. Çalışmada; çiçeklenmeye kadar geçen süre, çiçek sapı uzunluğu ve kalınlığı, dal ağırlığı, vazo ömrü ve çiçek verimi parametreleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde dikim zamanı olarak ekim ayı, dikim aralığı olarak 30x40 cm ve 16 saatlik gün uzunluğu uygulamasının incelenen özellikler bakımından diğer uygulamalara göre daha iyi sonuçlar verdiği belirlenmiştir.

Turkey has a rich flora in terms of gypsophila species. But, there hasn’t been any gypsophila variety which has been developed and brought to the sector until today. Therefore, external dependence is continuing at the production material. In this study, it was aimed to determine the plant spacing on the cut flower performance (30x40 cm, 40x50 cm, 60x60 cm), planting time (October, December, April) and photoperiod (14, 15, and 16 hours) of the hopeful gypsophila genotype (GA8) developed with clone selection method among the Gypsophila species deployed in Turkish flora. The research was carried out in the Batı Akdeniz Agricultural Research Institute between 2016 and 2017. The period to flowering, pedicle length and thickness, stem weight, vase life and flower yield parameters were determined in this study. As a result, October month as the planting time, 30x40 cm as the planting spacing and 16 hours as the photoperiod were determined as better results than the other applications in terms of many parameters investigated.

 • Amezquita, M. 1999. Basis for growth simulation in Gypsophia paniculata, including effects of photoperiod and vernalization. International Symposium On Cut Flowers In The Tropics, p:33-38.
 • AIPH, 2016. International Statistics Flower and Plants 2016. AIPH/Union Fleurs International Flower Trade Assocition. Volume:64, Netherlands.
 • Cheong, D.C., Lee, J.J., Kim, J.M., & Choi, C.H. 2017. Flowering time and cut-flower productivity according to planting time of new domestic gypsophila cultivars in plain area. Flower Research Journal, 25(4):183-188 Huber-Morath, A. 1967. Beitrage zur Kenntnis der Verbreitung von Gypsophila und Bolanthus in Anatolien. Bauhinia 2, p:177-191
 • Karagüzel, O., Uzun, G., Altan, S., Söğüt, Z., & Ortaçeşme, V. 1992. Gypsophila paniculata L.'de anaçlık tesisi ve çelikten fide üretimi üzerinde araştırmalar. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II:641-646.
 • Karagüzel, O. 1993. Gypsophila paniculata L. 'Perfecta'nın çiçeklenmesine dikim ve budama zamanları gün uzunlukları ve GA3'ün etkileri üzerinde bir araştırma. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Karagüzel, O., & Altan, S. 1995. Gypsophilada (Gypsophila paniculata L."Perfecta") dikim zamanları ve uzun gün uygulama sürelerinin bitki gelişimi ve çiçeklenmeye etkileri. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II:615-619.
 • Karagüzel, O., Altan, S., & Ortaçeşme, V. 1998. Plastik sera ve yapay uzun gün koşullarında dikim zamanı ve GA3 uygulamasının gypsophila'da bitki gelişimi ve çiçeklenmeye etkileri. I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, s:133-138.
 • Karagüzel, O., & Altan, S. 1999. Gypsophila paniculata L. “Perfecta”nın büyüme ve çiçeklenmesi üzerine dikim zamanı ve gün uzunluğunun etkileri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23(2): 275-280.
 • Karagüzel, O., & Ortaçeşme, V. 2000. Gypsophila yetiştiriciliğinde dikim sıklığının verim, kalite ve aydınlatma enerjisinin verimli kullanımına etkisi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 24(6): 691-697.
 • Karagüzel, O. 2003. Farklı sera koşullarının Gypsohpila paniculata ‘perfecta’da büyüme ve çiçeklenme özelliklerine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16:51-60
 • Kazaz, S., Erken, K., Karagüzel, Ö., Alp, Ş., Öztürk, M., Kaya, A.S., Gülbağ, F., Temel, M., Erken, S., Saraç, Y.İ., Elinç, Z., Salman, A., & Hocagil, M., 2015. Süs bitkileri üretiminde değişimler ve yeni arayışlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, s: 645-672.
 • Kazaz, S., 2016. Dünya Süs Bitkileri Sektöründe Ürün Deseni, Sosyo-Ekonomik ve Teknoloji Alanında Yaşanan Gelişmeler ile Türkiye’nin Gelecek Vizyonu. VI. Süs Bitkileri Kongresi. s:3-13.
 • Moe, R. 1988. Flowering physiology of gypsophila. Acta Horticulturae, 218:153-158
 • Park, H., Chun, C.D., Sung, J., & Joung, C.S. 2002. Effects of planting date and pinching on flowering and cut flower yield of Gypsophila paniculata in subalpine area. Journal of The Korean Society for Horticultural Science, 43(6):773-776.
 • Paul, L.M., & Mitchell, C.C. 2005. Speciality cut flowers-A commercial growers guide. Kansas State University, AESCES, 987-1034.
 • Suma, T.Y. 2010. Influence of sowing time and spacing on growth and yield of gypsophila. Master Thesis, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Bangladesh.
 • Takeda, T. 1996. Effects of sowing time, photoperiod and temperature on the bolting and flowering of Gypsophila elegans Bieb. Engei Gakkai zasshi 64(4):875-882
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5236-2562
Author: Ayşe Serpil KAYA (Primary Author)
Institution: BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0225-7646
Author: Köksal AYDİNŞAKİR
Institution: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Orcid: 0000-0003-1836-5306
Author: Şekip ERDAL

Orcid: 0000-0002-6644-9690
Author: Soner KAZAZ

Dates

Publication Date : May 31, 2019

Bibtex @research article { derim449219, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2019}, volume = {36}, pages = {13 - 23}, doi = {10.16882/derim.2019.449219}, title = {Farklı uygulamaların ümitvar gypsophila genotipinin (GA8) kesme çiçek performansı üzerine etkileri}, key = {cite}, author = {KAYA, Ayşe Serpil and AYDİNŞAKİR, Köksal and ERDAL, Şekip and KAZAZ, Soner} }
APA KAYA, A , AYDİNŞAKİR, K , ERDAL, Ş , KAZAZ, S . (2019). Farklı uygulamaların ümitvar gypsophila genotipinin (GA8) kesme çiçek performansı üzerine etkileri. Derim , 36 (1) , 13-23 . DOI: 10.16882/derim.2019.449219
MLA KAYA, A , AYDİNŞAKİR, K , ERDAL, Ş , KAZAZ, S . "Farklı uygulamaların ümitvar gypsophila genotipinin (GA8) kesme çiçek performansı üzerine etkileri". Derim 36 (2019 ): 13-23 <http://www.derim.com.tr/en/issue/43347/449219>
Chicago KAYA, A , AYDİNŞAKİR, K , ERDAL, Ş , KAZAZ, S . "Farklı uygulamaların ümitvar gypsophila genotipinin (GA8) kesme çiçek performansı üzerine etkileri". Derim 36 (2019 ): 13-23
RIS TY - JOUR T1 - Farklı uygulamaların ümitvar gypsophila genotipinin (GA8) kesme çiçek performansı üzerine etkileri AU - Ayşe Serpil KAYA , Köksal AYDİNŞAKİR , Şekip ERDAL , Soner KAZAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16882/derim.2019.449219 DO - 10.16882/derim.2019.449219 T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 23 VL - 36 IS - 1 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - doi: 10.16882/derim.2019.449219 UR - https://doi.org/10.16882/derim.2019.449219 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Derim Farklı uygulamaların ümitvar gypsophila genotipinin (GA8) kesme çiçek performansı üzerine etkileri %A Ayşe Serpil KAYA , Köksal AYDİNŞAKİR , Şekip ERDAL , Soner KAZAZ %T Farklı uygulamaların ümitvar gypsophila genotipinin (GA8) kesme çiçek performansı üzerine etkileri %D 2019 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 36 %N 1 %R doi: 10.16882/derim.2019.449219 %U 10.16882/derim.2019.449219
ISNAD KAYA, Ayşe Serpil , AYDİNŞAKİR, Köksal , ERDAL, Şekip , KAZAZ, Soner . "Farklı uygulamaların ümitvar gypsophila genotipinin (GA8) kesme çiçek performansı üzerine etkileri". Derim 36 / 1 (May 2019): 13-23 . https://doi.org/10.16882/derim.2019.449219
AMA KAYA A , AYDİNŞAKİR K , ERDAL Ş , KAZAZ S . Farklı uygulamaların ümitvar gypsophila genotipinin (GA8) kesme çiçek performansı üzerine etkileri. DERİM. 2019; 36(1): 13-23.
Vancouver KAYA A , AYDİNŞAKİR K , ERDAL Ş , KAZAZ S . Farklı uygulamaların ümitvar gypsophila genotipinin (GA8) kesme çiçek performansı üzerine etkileri. Derim. 2019; 36(1): 23-13.