Year 2014, Volume 31 , Issue 2, Pages 23 - 36 2014-07-22

The effects of deficit irrigation on turfgrass quality
Kısıntılı sulamanın çim kalitesi üzerine etkileri

Köksal AYDİNŞAKİR [1] , Ercan GÜRBÜZ [2] , Özgül KARAGÜZEL [3] , Ayşe KAYA [4]


This study was carried out to determine the effects of deficit irrigation on water consumption and visual quality of some turfgrass at the Batı Akdeniz Agricultural Research Institute in 2008. In the study, two different turfgrass, Seaspray and TifBlair, varieties were used. Three different irrigation treatments were examined: 50% (I1), 75% (I2), and 100% (I3), of the evaporation measured in the Class A Pan, seven day intervals. Changes in the color and quality properties were monitored between June-October, 2008, depending on the irrigation levels. According to the results, seasonal evapotranspiration was ranged from 422.7-774.0 mm for Seaspray and 422.0-779.4 mm for TifBlair. The best visual quality was obtained from the I3 irrigation treatments.

Bu araştırma, bazı çim türlerinde kısıntılı sulama suyu düzeylerinin su tüketimine ve görsel kalite üzerine olan etkilerinin belirlenmesi amacıyla, 2008 yılında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yürütülmüştür. Çalışmada, Seaspray ve TifBlair olmak üzere iki farklı çim çeşidi kullanılmıştır. Sulama konuları, A Sınıfı Buharlaşma Kabı’ndan yedi gün ara ile meydana gelen buharlaşmanın % 100 (I3), % 75 (I2) ve % 50 (I1)’si esas alınarak oluşturulmuştur. Çim türlerinde sulama düzeylerine bağlı olarak renk ve kalite özelliklerinde meydana gelen değişimler Haziran-Ekim 2008 tarihleri arasında izlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre mevsimlik su tüketimi değerleri Seaspray çeşidi için 422.7-774.0 mm arasında değişirken, TifBlair çeşidi için 422.0-779.4 mm arasında değişmiştir. Araştırmada en iyi görsel kalite değerleri I3 konusundan elde edilmiştir. 

 • Allen, R.G., Pereria, L.S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop Evapotranspiration. Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO Irrigation Drainage Paper No: 56. Rome, Italy, 300 p.
 • Aronson, L.J., Gold, A.J., Hull, R.J., & Cisar, J.L. (1987). Cool-season turfgrass responses to drought stress. Crop Science, 27:1261-1266.
 • Aydinşakir, K., Baştuğ, R., & Büyüktaş, D. (2003). Antalya yöresinde çim kıyas bitki su tüketimini veren bazı amprik eşitliklerin tarla ve lizimetre koşullarında kalibrasyonu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1):107-119.
 • Aydinşakir, K., Büyüktaş, D., & Gürbüz, E. (2012). Farklı sulama suyu düzeylerinin bazı japon çimi çeşitlerinin su tüketimi ve kalite parametreleri üzerine etkileri. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs, İzmir, Cilt 1:157-163.
 • Baştuğ, R., & Büyüktaş, D. (2003). The effects of different irrigation levels applied in golf courses on some quality characteristics of turfgrass. Irrigation Science, 23:87-93.
 • Beard, J.B., & Sifers, S.I. (1997). Genetic diversity in dehydration avoidance and drought resistance within the cynodon and zoysia species. International Turfgrass Society Research Journal, 8:603-610.
 • Bonos, S.A., & Murphy, J.A. (1999). Growth responses and performance of Kentucky bluegrass under summer stress. Crop Science, 39:770-774.
 • Brown, P. (2003). Turfgrass Consumptive Use Values for The Tucson Area. Turf Irrigation Management Series:IV. The University of Arizona, Tucson, 3 p.
 • Candogan, B.N., Bilgili, U., Yazgan, S., & Acikgoz, E. (2014). Growth and quality responses of tall fescue (Festuca arundinacea schreb.) to different irrigation levels and nitrogen rates. Turkish Journal of Field Crops, 19(1):142-152.
 • Carrow, R.N. (1995). Drought resistance aspects of turfgrasses in the southeast: ET and crop coefficients. Crop Science, 35:1685-1690.
 • Demirel, K., & Çamoğlu, G. (2014). Çim bitkisinde farklı sulama ve gübre düzeylerinin görsel kaliteye ve toprak su içeriğine etkisi. 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Tekirdağ, s:116.
 • Doty, J.A., Braunworth, W.S., Tan Jr., S., Lombard, P.B., & William, R.D. (1990). Evapotranspiration of cool-season grasses grown with minimal maintenance. HortScience, 25(5): 529–531.
 • Emmons, R. (2000). Warm Season Grasses. Turfgrass Science and Management. 3rd Edition, Delmar Publishers, Albany, New York, 512 p.
 • Fry, J.D., & Butler, J.D. (1989). Responses of tall and hard fescue to deficit irrigation. Crop Science, 29:1536-1541.
 • Gold, A.J., Aranson, L.J., & Hull, R.J. (1987). Cool-season turfgrass responses to drought stres. Crop Science, 27:1261-1266.
 • Green, R.L., Sifers, S.I., Atkins, C.E., & Beard, J.B. (1991). Evapotranspiration rates of eleven Zoysia genotypes. HortScience, 26(3):264-266.
 • Gül, A., & Avcıoğlu, R. (1997). Bazı Yeşil Alan Buğdaygillerinin Ege Bölgesi Sahil Kuşağında Kullanılma Uygunluğu ve Değişik Çim Yatağı Üzerindeki Performansının Araştırılması. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 94-ZRF-023, Bornova-İzmir.
 • Hanks, J.D., Waldron, B.L., Johnson, P.G., Jensen, K.B., & Asay, K.H. (2005). Breeding CWG-R crested wheatgrass for reduced-maintenance turf. Crop Science, 45:524-528.
 • Karagüzel, O., Sever Mutlu, S., Mutlu, N., Gülşen, O., Gürbüz, E., & Hocagil, M.M. (2009). Bermuda Çimi [Cynodon dactylon (L.) Pers var. dactylon] Genotiplerinin Toplanması, Çim Bitkileri Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi ve Moleküler Karakterizasyonlarının Yapılması ve Alternatif Sıcak İklim Çim Türlerinin Akdeniz Bölgesi Şartlarında Cynodon dactylon ile Performanslarının Karşılaştırılması Projesi. TÜBİTAK-TOVAG Projesi (No: 105 O 586), Proje Sonuç Raporu, Ankara, 105 s.
 • Kneebone, W. R., & Pepper, I.L. (1982). Consumptive water use by sub-irrigated turfgrasses under desert conditions. Agronomy Journal, 74:419-423.
 • Kneebone, W.R., & Pepper, I.L. (1984). Luxury water use by bermudagrass turf. Agronomy Journal, 76:999-1002.
 • Kneebone, W.R., Kopec, D.M., & Mancino, C.F. (1992). Water requirement and irrigation in:Turfgrass (D.V. Waddington, R.N. Carrow and R.C. Shearman, co-editors). Agronomy No:32, pp:1441-1472, ASA-CSSA-SSSA, Madison, Wisconsin.
 • Küçükerbaş, E., Özkan, B., Kaplan, A., & Aslan, N.B. (1997). Lipya çimi (Phyla nodiflora L.) bitkisinin İzmir koşullarında optimum su gereksinimi ile basılmaya dayanımının saptanması üzerine araştırmalar. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 21:469-474.
 • Orçun, E. (1969). Özel Bahçe Mimarisi: Çim Sahaları Tesis ve Bakım Tekniği. Ege Üniversitesi Yayınları Ziraat Fakültesi, Yayın No:152, İzmir, 106 s.
 • Phene, C.J., Clark, D.A., & Cardon, G.E. (1996). Real-time calculation of crop evapotranspiration using an automated pan evaporation system: Evapotranspiration and irrigation scheduling. Transection of ASAE, pp:189-194.
 • Richie, W.E., Green, R.L., Klein, G.H., & Hartin, J.S. (2002). Tall fescue performance influenced by irrigation scheduling, cultivar, and mowing height. Crop Science, 42: 2011-2017.
 • Shearman, R.C. (1986). Kentucky bluegrass cultivar evaporation rates. HortScience, 21(3):455-457.
 • Şahin, M., & Kara, M. (2005). Konya kent merkezinde farklı sulama uygulamalarında çim su tüketimi ve bitki katsayılarının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (37):135-145
 • Turgeon, A.J. (1980). Turfgrass Management. Reston Publishing Company, Inc., A Pretince-Hall Company, Reston, Virginia, 391 p.
 • Turgeon, A.J. (1999). Turfgrass Management. 5th Ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 392 p.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Köksal AYDİNŞAKİR

Author: Ercan GÜRBÜZ

Author: Özgül KARAGÜZEL

Author: Ayşe KAYA

Dates

Publication Date : July 22, 2014

Bibtex @ { derim62676, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2014}, volume = {31}, pages = {23 - 36}, doi = {10.16882/derim.2014.95383}, title = {Kısıntılı sulamanın çim kalitesi üzerine etkileri}, key = {cite}, author = {AYDİNŞAKİR, Köksal and GÜRBÜZ, Ercan and KARAGÜZEL, Özgül and KAYA, Ayşe} }
APA AYDİNŞAKİR, K , GÜRBÜZ, E , KARAGÜZEL, Ö , KAYA, A . (2014). Kısıntılı sulamanın çim kalitesi üzerine etkileri. Derim , 31 (2) , 23-36 . DOI: 10.16882/derim.2014.95383
MLA AYDİNŞAKİR, K , GÜRBÜZ, E , KARAGÜZEL, Ö , KAYA, A . "Kısıntılı sulamanın çim kalitesi üzerine etkileri". Derim 31 (2014 ): 23-36 <http://www.derim.com.tr/en/issue/4577/62676>
Chicago AYDİNŞAKİR, K , GÜRBÜZ, E , KARAGÜZEL, Ö , KAYA, A . "Kısıntılı sulamanın çim kalitesi üzerine etkileri". Derim 31 (2014 ): 23-36
RIS TY - JOUR T1 - Kısıntılı sulamanın çim kalitesi üzerine etkileri AU - Köksal AYDİNŞAKİR , Ercan GÜRBÜZ , Özgül KARAGÜZEL , Ayşe KAYA Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.16882/derim.2014.95383 DO - 10.16882/derim.2014.95383 T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 36 VL - 31 IS - 2 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - doi: 10.16882/derim.2014.95383 UR - https://doi.org/10.16882/derim.2014.95383 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Derim Kısıntılı sulamanın çim kalitesi üzerine etkileri %A Köksal AYDİNŞAKİR , Ercan GÜRBÜZ , Özgül KARAGÜZEL , Ayşe KAYA %T Kısıntılı sulamanın çim kalitesi üzerine etkileri %D 2014 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 31 %N 2 %R doi: 10.16882/derim.2014.95383 %U 10.16882/derim.2014.95383
ISNAD AYDİNŞAKİR, Köksal , GÜRBÜZ, Ercan , KARAGÜZEL, Özgül , KAYA, Ayşe . "Kısıntılı sulamanın çim kalitesi üzerine etkileri". Derim 31 / 2 (July 2014): 23-36 . https://doi.org/10.16882/derim.2014.95383
AMA AYDİNŞAKİR K , GÜRBÜZ E , KARAGÜZEL Ö , KAYA A . Kısıntılı sulamanın çim kalitesi üzerine etkileri. DERİM. 2014; 31(2): 23-36.
Vancouver AYDİNŞAKİR K , GÜRBÜZ E , KARAGÜZEL Ö , KAYA A . Kısıntılı sulamanın çim kalitesi üzerine etkileri. Derim. 2014; 31(2): 36-23.