Year 2005, Volume 22 , Issue 1, Pages 29 - 40 2005-03-01

PLANT PROTECTION APPLICATIONS ON ORGANIC WASHINGTON NAVEL ORANGE AND STAR RUBY GRAPEFRUIT PRODUCTION
ORGANİK WASHİNGTON NAVEL PORTAKALI VE STAR RUBY ALTINTOPU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI

Sema GÜNEŞ [1] , Nejla ÇELİK [2] , Mehmet KAPLAN [3] , Mehmet TUNCAY [4]


This study was carried out in two different territories of Batı Akdeniz Agricultural Research Institute. The first territory is Washington Navel orange orchard and the other one is Star ruby red grapefruit orchard. The methods of conventional, integrated and organic farming were attended together in both species. Organic products of this study were certificated by ECOCERT-TURKEY, admitted internationally, and exported.
It was found out that a successfull biological protection could be done in the organic parcels. For this aim beneficial insects or the combination of beneficial insects and spray oil (summer) were used against to the harmful insects (such as Planococcus citri, Dialeurodes citri, Ceroplastes floridensis, Aonidiella aurantii, A. citrina) exceeding or having the ability of exceeding the economic loss threshold. Besides, while Bacillus thuringiensis biopreparate was used against to Ectomyelois ceratoniae and Cryptoblabes gnidiella, the mass destruction traps such as Mc Phail trap (2 number/10 tree) or Clansel bottle (3 number/10 tree) were directed to the Ceratitis capitata. However, visual yellow adhesive traps were found unsuccessfull since they catch the benefical insects.
Although coppery fungicides which is one of the few inorganic compounds usable for organic farming are rather efficient against to fungal and bacterial pathogens, it is necessary to be careful for the active copper amounts lowered periodically by EU in every four years.

Bu çalışma, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen “Washington Navel Portakalı ve Star Ruby Altıntopunda Ekolojik Yetiştiriciliğin Temel Parametrelerinin Saptanması”1 projesinin bitki koruma uygulamalarını içermektedir. Her iki çeşitte de Konvansiyonel, Entegre ve Organik tarım yöntemleri uygulanmış olup elde edilen organik ürünler, Ecocert-Türkiye adlı sertifikasyon kuruluşunca kontrol edilerek sertifikalandırılmış ve bir kısmı yurtdışına ihraç edilmiştir.
Organik tarım parsellerinde, ekonomik zarar eşiğini aşan veya aşabilecek zararlılara (Turunçgil unlubiti, Turunçgil beyazsineği, Yıldız koşnili, Kabuklubitler, vb) karşı yararlı böcek veya yararlı böcek+yazlık beyaz yağ kombinasyonu, Harnup ve Portakal güvelerine Bacillus thuringiensis biopreparatı ve Akdeniz meyvesineğine karşı da uygun zamanda (Eylül başında) ve yeterli sayıda Mc Phail tuzağı (2 adet/10 ağaç) veya Clansel şişesi (3 adet/10 ağaç) gibi kitlesel imha tuzaklarıyla başarılı bir mücadele yapılabileceği belirlenmiştir. Görsel sarı yapışkan tuzaklar yararlı böcekleri de yakalaması nedeniyle olumsuz bulunmuştur.
Organik tarımda kullanılabilen inorganik bileşiklerden biri olan bakırlı fungusitlerin kullanımı, Avrupa Birliği tarafından dört yıllık periyotlar halinde azaltıldığından, hektara kullanılacak aktif bakır miktarlarına dikkat edilmelidir. Phytophthora citrophthora Leonian zararının görüldüğü gövde yaralarında yapılacak yara temizliği ile Bordo patı + Potasyum permanganat uygulamalarıyla oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

 • Aksoy,U., A. Altındişli, 1996. Organik Meyve Yetiştirme İlkeleri. Organik (Organik, B i y o l o j i k ) Ta r ı m . O rg a n i k Ta r ı m Organizasyonu Derneği (ETO). Bornova- İzmir, 95-104 s.
 • Anonim., 1994. Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Organik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 18 Aralık 1994 Tarih ve 22145 Sayılı Resmi Gazete. 3-20 s.
 • Anonim., 2002. http://apps.fao.org .
 • Anonim., 2002. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 11 Temmuz 2002 Tarih ve 24812 Sayılı Resmi Gazete. 279- 388 s.
 • Anonim., 1997. Turunçgil Bahçelerinde Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara 73 s.
 • Anonim., 2002.www.die.gov.tr.
 • Anonim., 2002.www.igeme.gov.tr.
 • Anonim., 1995. Zirai Mücadele Teknik Talimatları, Cilt-3. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara , 444 s.
 • Gündüz, M., 1994. Dünyada ve Türkiye'de Organik Tarım, Organik Ürün Pazarları ve T ü r k i y e İ h r a c a t ı A ç ı s ı n d a n Değerlendirilmesi, İGEME, Ankara, 63 s
 • Koike, S.T., M. Gaskell, C. Fouche, , R.Smith, J . M i t c h e l l , 2 0 0 0 . P l a n t D i s e a s e Management for Organic Crops. Univ. of California, http: // www.anrcatalog.ucdavis.edu
 • Reganold, J. P., J.D. Glover, P.K. Andrews, R.H.Hinman, 2001. Sustainability of Three Apple Production Systems. Natura Vol:410.
 • Tezcan, S., 2000. Zararlılarla Savaşta Sarı Yapışkan Görsel Tuzaklar. E.Ü. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Issn 1300-3518, Yayım Bülteni:36, 1-8 s.
 • Ulu, O., ve A.Önuçar, 1994. Ege Bölgesi Turunçgillerinde Zarar Yapan Turunçgil Beyaz Sineği (Dialeurodes Citri (Ashmead) (Hom: Aleyrodidae)'Nin Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Araştırmaları Daire Başkanlığı No: 24-25, Ankara, 74s.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Sema GÜNEŞ

Author: Nejla ÇELİK

Author: Mehmet KAPLAN

Author: Mehmet TUNCAY

Dates

Publication Date : March 1, 2005

Bibtex @ { derim62567, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2005}, volume = {22}, pages = {29 - 40}, doi = {}, title = {ORGANİK WASHİNGTON NAVEL PORTAKALI VE STAR RUBY ALTINTOPU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {Güneş, Sema and Çeli̇k, Nejla and Kaplan, Mehmet and Tuncay, Mehmet} }
APA Güneş, S , Çeli̇k, N , Kaplan, M , Tuncay, M . (2005). ORGANİK WASHİNGTON NAVEL PORTAKALI VE STAR RUBY ALTINTOPU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI . Derim , 22 (1) , 29-40 . Retrieved from http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4558/62567
MLA Güneş, S , Çeli̇k, N , Kaplan, M , Tuncay, M . "ORGANİK WASHİNGTON NAVEL PORTAKALI VE STAR RUBY ALTINTOPU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI" . Derim 22 (2005 ): 29-40 <http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4558/62567>
Chicago Güneş, S , Çeli̇k, N , Kaplan, M , Tuncay, M . "ORGANİK WASHİNGTON NAVEL PORTAKALI VE STAR RUBY ALTINTOPU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI". Derim 22 (2005 ): 29-40
RIS TY - JOUR T1 - ORGANİK WASHİNGTON NAVEL PORTAKALI VE STAR RUBY ALTINTOPU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI AU - Sema Güneş , Nejla Çeli̇k , Mehmet Kaplan , Mehmet Tuncay Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 40 VL - 22 IS - 1 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Derim ORGANİK WASHİNGTON NAVEL PORTAKALI VE STAR RUBY ALTINTOPU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI %A Sema Güneş , Nejla Çeli̇k , Mehmet Kaplan , Mehmet Tuncay %T ORGANİK WASHİNGTON NAVEL PORTAKALI VE STAR RUBY ALTINTOPU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI %D 2005 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD Güneş, Sema , Çeli̇k, Nejla , Kaplan, Mehmet , Tuncay, Mehmet . "ORGANİK WASHİNGTON NAVEL PORTAKALI VE STAR RUBY ALTINTOPU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI". Derim 22 / 1 (March 2005): 29-40 .
AMA Güneş S , Çeli̇k N , Kaplan M , Tuncay M . ORGANİK WASHİNGTON NAVEL PORTAKALI VE STAR RUBY ALTINTOPU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI. DERİM. 2005; 22(1): 29-40.
Vancouver Güneş S , Çeli̇k N , Kaplan M , Tuncay M . ORGANİK WASHİNGTON NAVEL PORTAKALI VE STAR RUBY ALTINTOPU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI. Derim. 2005; 22(1): 29-40.