Year 2005, Volume 22 , Issue 2, Pages 47 - 52 2005-06-01

CHEMICAL PROPERTIES OF DIFFERENT ORGANIC MANURES
DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

E. İşıl DEMİRTAŞ [1] , Nuri ARI [2] , Ahmet ARPACIOĞLU [3] , Harun KAYA [4] , Cevdet ÖZKAN [5]


In this research different organic manures were collected and their chemical characteristics were studied. Organic matter, pH, EC organic matter, dry matter, N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn and Zn contents of in manures were analyzed. The research result of and chemical analysis of these organic manures showed the analysis should be repeated frequently in accordance with application method, time and dose for it’s sucessful usage in agriculture.
Bu çalışmada değişik organik kökenli materyallerin ( kanatlı hayvan gübreleri, kanatsız hayvan gübreleri ve kompost ) kimyasal (N, P, K, , Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, pH, EC, C, C/N, Org.Madde ) analizleri yapılarak, elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, söz konusu organik kökenli gübrelerin fiziksel ve kimyasal analizleri her kullanımdan önce tekrarlanarak, uygulama dozuna, miktarına ve zamanına dikkat edilmesi durumunda, tarımsal üretimde rahatlıkla kullanılabileceği tespit edilmiştir.
 • Anaç, D., Okur, B., Tüzel, Y., Toksöz, S. 1999. Organik Tarımda Kompost Kullanımın Domates Üretimi ve Toprağın Fiziksel özellikleri üzerine olan Etkileri, EÜZF Toprak-Bahçe Bölümü Bornova /İzmir
 • Brady, N. And Weil, R.R.,1999. The Nature and Properties of Soil, Part: Pratical Nutrient Management, Prentice Holl, 12th ed., p. 628.
 • Bremner, J.M.1965. Methods of Soil Analysis Part 2. Chemical and Microbiological Properties. In Ed. Black American Society of Agronomy, Inc.Pub. Argon Series, No.9 Madison. Wisconsin, U.S.A.
 • Ç a ğ l a r, K . Ö . , 1 9 4 9 . To p r a k B i l g i s i . A.Ü.Z.F.Yayınları. No:10
 • Demirkıran, A.R., 2004. Kahramanmaraş Yöresindeki Bazı Organik Gübrelerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. 3.
 • Ulusal Gübre Kongresi 11-13 Ekim Tokat.
 • Fırat, B, Akay, A., Şeker, C., 2001. Değişik Organik Gübrelerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Türkiye II. Ekolojik Tarım Sempozyumu syf. 161-168 14-16 Kasım Antalya
 • Güler, S.2001. Kompostlaştırılmış Materyallerin Tarımda Kullanımı. Türkiye II. Ekolojik Tarım Sempozyumu 14-16 Kasım. Antalya. 353-362 s.
 • Güneş A., Alpaslan, M., İnal, A. 2000. Bitki B e s l e m e v e G ü b r e l e m e . A n k a r a Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Yayın No: 1514 Ders Kitabı: 467. Ankara.
 • Herbert, S. J., 1998. Farmyard Manure Crop Dairy, Livestock News. Vol. 311, University of Massachusetts Amherst.USA
 • Jackson, M. L.,1967. Soil Chemical Analysis. Prentice-Hall of India Private Limt. NewDelhi.
 • Kacar, B.1972. Bitki ve Toprağın Kimyasal A n a l i z l e r i I I . B i t k i a n a l i z l e r i . Ank.Üniv.Basımevi, Ankara 646 ss
 • Kacar, B. 1994. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri III Ank. Üniv. Ziraat fak. Yayınları No:3. Ankara.
 • Sharpley, A.N. Meisinger J.J. Breeuwsma, A. Sims J.T, Daniel T.C. Shepers, J.S 1998. Impacts of Animal Manure Management on Ground and Surface water Quality. In: Hatfield, J.L., Stewert B.A (eds) Boca Rotan FL pp 173-242.
 • Sönmez , İ.,Sönmez, S., Kaplan, M., 2002. Çöp Kompostunun Bitki Besin Maddesi İçerikleri ve Bazı Organik Gübrelerle Karıştırılması.
 • Şensoy, S., Abak, K., Daşgan, H.Y 1996. Mineral ve Organik Gübre Uygulanan Marulda Nitrat Birikimi Verim ve Kaliteye Etkileri. GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu Şanlıurfa.
 • Topçuoğlu, B., Arı, N., Önal, K. 2004. Korkuteli Yöresinde Mantar Kompost Atığının Bazı Kimyasal Özellikleri ve Bitki Besin İçerikleri. III. Ulusal Gübre Kongresi. syf 787-793 .11-13 Ekim Tokat.
Primary Language tr
Journal Section Review Articles
Authors

Author: E. İşıl DEMİRTAŞ

Author: Nuri ARI

Author: Ahmet ARPACIOĞLU

Author: Harun KAYA

Author: Cevdet ÖZKAN

Dates

Publication Date : June 1, 2005

Bibtex @ { derim62570, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2005}, volume = {22}, pages = {47 - 52}, doi = {}, title = {DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ}, key = {cite}, author = {Demi̇rtaş, E. İşıl and Arı, Nuri and Arpacıoğlu, Ahmet and Kaya, Harun and Özkan, Cevdet} }
APA Demi̇rtaş, E , Arı, N , Arpacıoğlu, A , Kaya, H , Özkan, C . (2005). DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ . Derim , 22 (2) , 47-52 . Retrieved from http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4559/62570
MLA Demi̇rtaş, E , Arı, N , Arpacıoğlu, A , Kaya, H , Özkan, C . "DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ" . Derim 22 (2005 ): 47-52 <http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4559/62570>
Chicago Demi̇rtaş, E , Arı, N , Arpacıoğlu, A , Kaya, H , Özkan, C . "DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ". Derim 22 (2005 ): 47-52
RIS TY - JOUR T1 - DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ AU - E. İşıl Demi̇rtaş , Nuri Arı , Ahmet Arpacıoğlu , Harun Kaya , Cevdet Özkan Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 52 VL - 22 IS - 2 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Derim DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ %A E. İşıl Demi̇rtaş , Nuri Arı , Ahmet Arpacıoğlu , Harun Kaya , Cevdet Özkan %T DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ %D 2005 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD Demi̇rtaş, E. İşıl , Arı, Nuri , Arpacıoğlu, Ahmet , Kaya, Harun , Özkan, Cevdet . "DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ". Derim 22 / 2 (June 2005): 47-52 .
AMA Demi̇rtaş E , Arı N , Arpacıoğlu A , Kaya H , Özkan C . DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ. DERİM. 2005; 22(2): 47-52.
Vancouver Demi̇rtaş E , Arı N , Arpacıoğlu A , Kaya H , Özkan C . DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ. Derim. 2005; 22(2): 47-52.