Year 2008, Volume 25 , Issue 1, Pages 26 - 39 2008-03-01

CURRENT STATE AND STRUCTURAL PROBLEMS OF THE GREENHOUSES IN ANTALYA REGION
ANTALYA YÖRESİNDE SERACILIĞIN MEVCUT DURUMU VE YAPISAL SORUNLARI

Nefise EMEKLİ [1] , Dursun BÜYÜKTAŞ [2] , Kenan BÜYÜKTAŞ [3]


Providing optimum conditions for crops is needed to increase quality and productivity in crop production. Greenhouses are structures that aim at providing ideal conditions for satisfactory plant growth and production throughout the year. The climate factors affecting plant production in greenhouses are light, temperature, humidity and CO2 concentration. This article has been prepared to describe constructional problems of greenhouses in Antalya given in the literature and to suggest solutions. Fort this purpose, after having described greenhouses, the situation of greenhouses in Antalya and Turkey at present has been mentioned. The problems of greenhouses in Antalya have been defined and suitable solutions have been presented.
Keywords: Greenho

Bitkisel üretimde kalite ve verimi artırmak için bitkilerin istediği optimum koşulların sağlanması gerekir. Seralar yıl boyunca yeterli bitki gelişimi ve üretimi için ideal koşulları sağlamayı amaçlayan yapılardır. Seralarda bitkisel üretimi etkileyen çevre faktörleri ışık, sıcaklık, nem ve CO2 konsantrasyonu’ dur. Bu makale, Antalya’da bulunan seraların yapısal sorunlarını literatür bilgileri altında incelemek ve çözüm getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla, önce seraların tanımıyla konuya girildikten sonra, Türkiye ve Antalya seracılığının mevcut durumuna değinilerek bazı rakamsal değerler verilmiştir. Literatür bilgileri altında Antalya’daki seraların sorunları tespit edilmiş ve bu sorunlara uygun çözüm önerileri sunulmuştur.
Seralar, Yapısal Sorunlar, Antalya
 • Abak,K., Güler,H.Y. ve Baytorun,N., 1995. A Comparative Study In Heated and Unheated Plastichouses of The Mediterranean Coastal Region of Turkey: Plant Growth, Yield dynamics, Crop Quality and Fuel Consumption. First International Symposium on Solanacea for Fresh Market, 28-31 March 1995, Malaga, Spain.
 • Anonim, 1994. Antalya İlinde 1988-1994 Yılları Arasında KKDF Priminden Yararlanılarak Yapılan Projeler. T.O.B. İl Müd.,Antalya.
 • Anonım, 2001. Sera-Terimler ve Tarifler. Türk Standartları Enstitüsü. ICS 65.040.30, I. Mütalaa, 19964518, Ankara, 7ss.
 • Anonim, 2006. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kayıtları,Ankara.
 • Anonim, 2007. Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğü Kayıtları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü, Antalya.
 • Baudoın,W.O. and Zabeltıtz,C., 2002. Greenhouse Constructions For Small Scale Farmers in Tropical Regions.Acta Horticulturae Vol.578,pp171-179.
 • Baytorun,N.A., 1994. Türkiye’de Alternatif Sera Alanları. 1. Mavi Deniz Yeşil Dikili Kültür ve Sanat Etkinlikleri,2-7 Ağustos,s2-19,İzmir.
 • Cemek,B., Karaman,S. ve Ünlükara,A., 2006. Tokat Yöresinde Seraların İklimlendirme Gereksinimleri. G. O. P. Üniv.Zir.Fak. Dergisi,23(1):25-37.
 • Çanakçı,M., 2005. Antalya İli Sera Sebzeciliğinde Mekanizasyon İşletmeciliği Verilerinin Belirlenmesi ve Optimum Seçim Modellerinin Oluşturulması Üzerine Bir Çalışma. Doktora Tezi. Akd. Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Antalya.
 • Çolak, A. 2002. Sera İçi Kliması ve Otomasyon. Muğla Üniversitesi Yayın No. 31,Ortaca Meslek Yüksekokulu Yayın No. 01,Muğla, 154ss.
 • Emekli,N.Y., 2007. Antalya İli Kumluca İlçesindeki Seraların Teknik ve Yapısal Yönden İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Akd. Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Antalya.
 • Erkal,S., 1986. Yalova İlçesi Kesme Çiçek İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Faaliyet Sempozyumu,CamPaz.A.Ş.Yay.No:1986/3,49-55. Türkiye 3. Seracılık
 • Ertekin,N., 1991. Alçak Plastik Tünel. Seracılık Araştırma Enstitüsü Çiftçi Broşürü-2, İzmir.
 • Hakgören,F., Baştuğ,R., Büyüktaş,D., 1992. Antalya-Kumluca İlçesindeki Seraların Yapısal Sorunları ve çözüm Önerileri. Topraksu,Yıl1,sayı3,25-29.
 • Kılıç,A., 1994. Isıtma Sistemleri ve Antalya’da Yaygın Birkaç Sera Tipi İçin İhtiyaç Duyulacak Enerji Miktarı(Yayınlanmamış Seminer Notları),25s,Antalya.
 • Kurunç,A., 1993. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sera Tiplerinin Antalya Koşullarında Yeterliliği. Yüksek Lisans Tezi. Ank. Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Ankara.
 • Kürklü,A. ve Başçetinçelik,A., 1990. Greenhouse Heating Methods and Comparison With Those Which Are Used In Antalya Region. Akd.Üniv.Zir.Fak.Derg.,3:91-106.
 • Macit,F., 1985. Türkiye’de Seracılığın Genel Görünümü. Türkiye Seracılık Sempozyumu,CamPaz.A.Ş.Yay.No:1985/2,29-39.
 • Nicolaus,A., 1990. Ventilation Methodologies in Greenhouses.Acta Horticulturae, Vol.263,pp299-306.
 • Öneş,A., 1990. Sera Yapım Tekniği. Ankara Üniv.Zir.Fak.Yay.1165, Ders Kitabı No:331, Ankara.
 • Özmerzi, A. ve Kürklü, A. 1989. Seralarda Havalandırma Yöntemleri ve Zorunlu Havalandırma Sistemlerinin Hesaplanması. Akd. Üniv. Zir. Fak. Dergisi, 2(2) 101- 120.
 • Tüzel,Y., Gül, A., Daşgan,H.Y., Özgür,M., Özçelik,N., Boyacı,H.F. ve Ersoy,A., 2004. Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Gelişmeler Özet. Türkiye Ziraat Müh. V. Teknik Kongresi, Cilt II, s.679-707, Ankara.
 • Yüksel,A.N., 1986a. Seraların Havalandırılması.Hasad Dergisi,Nisan Sayısı,s.26-27.
 • Yüksel,A.N., 1992. Ülkemiz Seracılığının Durumu ve Gelişme Olanakları. Topraksu,Sayı1,27-28.
 • Yüksel,A.N., 2004. Sera Yapım Tekniği. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti.,İstanbul,287ss.
 • Zabeltitz,C., 1992. Energy-efficient Grenhouse Design for Mediterranean Countries. Plasticulture,No:96-1992-4,6-16.
Primary Language tr
Journal Section Review Articles
Authors

Author: Nefise EMEKLİ

Author: Dursun BÜYÜKTAŞ

Author: Kenan BÜYÜKTAŞ

Dates

Publication Date : March 1, 2008

Bibtex @ { derim62597, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2008}, volume = {25}, pages = {26 - 39}, doi = {}, title = {ANTALYA YÖRESİNDE SERACILIĞIN MEVCUT DURUMU VE YAPISAL SORUNLARI}, key = {cite}, author = {Emekli̇, Nefise and Büyüktaş, Dursun and Büyüktaş, Kenan} }
APA Emekli̇, N , Büyüktaş, D , Büyüktaş, K . (2008). ANTALYA YÖRESİNDE SERACILIĞIN MEVCUT DURUMU VE YAPISAL SORUNLARI . Derim , 25 (1) , 26-39 . Retrieved from http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4564/62597
MLA Emekli̇, N , Büyüktaş, D , Büyüktaş, K . "ANTALYA YÖRESİNDE SERACILIĞIN MEVCUT DURUMU VE YAPISAL SORUNLARI" . Derim 25 (2008 ): 26-39 <http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4564/62597>
Chicago Emekli̇, N , Büyüktaş, D , Büyüktaş, K . "ANTALYA YÖRESİNDE SERACILIĞIN MEVCUT DURUMU VE YAPISAL SORUNLARI". Derim 25 (2008 ): 26-39
RIS TY - JOUR T1 - ANTALYA YÖRESİNDE SERACILIĞIN MEVCUT DURUMU VE YAPISAL SORUNLARI AU - Nefise Emekli̇ , Dursun Büyüktaş , Kenan Büyüktaş Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 39 VL - 25 IS - 1 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Derim ANTALYA YÖRESİNDE SERACILIĞIN MEVCUT DURUMU VE YAPISAL SORUNLARI %A Nefise Emekli̇ , Dursun Büyüktaş , Kenan Büyüktaş %T ANTALYA YÖRESİNDE SERACILIĞIN MEVCUT DURUMU VE YAPISAL SORUNLARI %D 2008 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD Emekli̇, Nefise , Büyüktaş, Dursun , Büyüktaş, Kenan . "ANTALYA YÖRESİNDE SERACILIĞIN MEVCUT DURUMU VE YAPISAL SORUNLARI". Derim 25 / 1 (March 2008): 26-39 .
AMA Emekli̇ N , Büyüktaş D , Büyüktaş K . ANTALYA YÖRESİNDE SERACILIĞIN MEVCUT DURUMU VE YAPISAL SORUNLARI. DERİM. 2008; 25(1): 26-39.
Vancouver Emekli̇ N , Büyüktaş D , Büyüktaş K . ANTALYA YÖRESİNDE SERACILIĞIN MEVCUT DURUMU VE YAPISAL SORUNLARI. Derim. 2008; 25(1): 26-39.