Year 2008, Volume 25 , Issue 1, Pages 48 - 58 2008-03-01

THE CHANGE OF QUALITY PARAMETERS OF RUBY RED GRAPEFRUITS STORED AT THE DIFFERENT TEMPERATURES
FARKLI SICAKLIKLARDA MUHAFAZA EDİLEN RUBY RED ALTINTOPLARINDA KALİTE PARAMETRELERİNİN DEĞİŞİMİ

Ahmet ÖZDEMİR [1] , Elif ERTÜRK ÇANDIR [2] , Mustafa KAPLANKIRAN [3] , Turan DEMİRKESER [4] , Celil TOPLU [5] , Ercan YILDIZ [6]


This study aimed to investigate quality changes in Ruby Red grapefruits at different temperatures during storage. Ruby Red grapefruit fruits were harvested from trees grafted on sour orange rootstock and planted 7 x 7 m distance in Dörtyol ecological conditions and kept at 6 and 8°C and 85-90% relative humidity for 6 months. Changes in weight loss, incidence of physiological disorders and fungal decay, total soluble solids, juice and juice pH, titratable acidity, green bottom, skin colour L* and hº values were determined during storage at a 30-day interval. According to data, Ruby Red grapefruits stored better at 6°C than 8ºC. Ruby Red grapefruits could be kept at 6°C and 85-90% relative humidity for more than 4 months and at 8°C and 85-90% RH for 4 months.
Bu çalışmanın amacı, Ruby Red altıntoplarının farklı sıcaklıklarda soğukta muhafazası sırasında meyve kalitesinde görülen değişimlerin belirlenmesidir. Araştırmada, 7 x 7 m aralıklarla Dörtyol’da tesis edilmiş Yerli Turunç anacı üzerine aşılı Ruby Red altıntop meyveleri kullanılmıştır. Meyveler 6 ve 8°C’lerde ve %85-90 oransal nemde ayda bir analizlenmek üzere 6 ay süreyle muhafaza edilmişlerdir. Muhafaza sırasında meyvelerde meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişimler (ağırlık kayıpları, usare, yeşil kapsüllü meyve miktarı, suda çözünebilir toplam kuru madde, pH, titre edilebilir asit içeriği ile meyve kabuk rengi L* ve hº değeri) ile mantarsal ve fizyolojik bozulmalar incelenmiştir. Ruby Red altıntoplarının 6°C’de depolaması 8ºC’den daha başarılı olmuştur. Dörtyol koşullarında yetiştirilen Ruby Red altıntoplarının 6°C sıcaklık ve %85-90 oransal nemde 4 aydan fazla, 8°C sıcaklık ve %85-90 oransal nemde ise en fazla 4 ay depolanabileceği saptanmıştır.
Dörtyol, Altıntop, Ruby Red, Soğukta Muhafaza
 • Abbott, J.A., 1999. Quality Measurement of Fruits and Vegetables. Postharvest Biology and Technol. 15: 207-225.
 • Anonim, 2000. Turunçgil Dünyası. Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Mersin, 120s.
 • Anonim, 2007a. Hatay Tarım İl Müdürlüğü Üretim Kayıtları. Hatay.
 • Anonim, 2007b. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Ülkeler ve Yıllar İtibarıyla Türkiye Yaş Meyve Üretim ve İhracatı http://www.akib.org.tr.
 • Anonymous, 1990. SAS Users Guide; SAS/STAT, Version 6. SAS Inst. Inc., Cary, N.C.
 • Anonymous, 2007. Agricultural Statistical Database. http://www.fao.org.
 • Baldwin, E.A., 1983. Citrus Fruit. In: Seymour, G., Taylor, J., Tucker, G. (Eds.), Biochemistry of Fruit Ripening, 4, Chapman and Hall, London, 107-149.
 • Bek, Y., 1983. Araştırma ve Deneme Metotları. Çukurova Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları, Adana, Ders ve Yardımcı Ders Kitapları, Yayın No: 92, 286s.
 • Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F., 1987. Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları-II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 1021, Ders Kitabı 295, Ankara, 381s.
 • Eckert, J.W., Eaks, I.L., 1989. Postharvest Disorders and Diseases of Citrus fruits. In: Reuther, W., Calavan, E.C., Carman, G.E. (Eds.), The Citrus Industry, 5, University of California, Oakland, California, 179-260.
 • Grierson, W., Wardowski, W.F., 1978. Relative Humidity Effects on the Postharvest
 • Life of Fruits and Vegetables. HortScience 13 (5): 570-574
 • Gürgen, Ö., Pekmezci, M., Gönen, N., 1984. Değişik Derim Zamanlarının Altıntopların Muhafazası Üzerine Etkisi. Türkiye'de Bahçe Ürünlerinin Pazara Hazırlanması ve Taşınması Sempozyumu, TÜBİTAK Yayınları, No: 587, TOAG, Seri No: 118: 117-129.
 • Gürgen, M., Kaşka, N., Dündar, Ö., 1995. Değişik Turunçgil Anaçları Üzerine Aşılı Marsh Seedless Altıntopu Meyvelerinin Muhafazası Üzerinde Araştırmalar. Tr. J. Agric. For. 19 (6): 423-427.
 • Kaplankıran, M., 2007. Turunçgiller Ders Notları. MKÜ. Ziraat Fakültesi, Antakya, Hatay.
 • Kaşka, N., Dündar, Ö., 1992. Altıntop Muhafazası Konusunda Yapılan Araştırmalar. II. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Kongresi Bildiri Kitabı, Adana, 317-326.
 • Lurie, S., Jemric, T., Weksler, A., Akiva, R., Gazit, Y., 2004. Heat Treatment of ‘Orablanco’ Citrus Fruit to Control Insect Infestation. Postharvest Biology and Technology. 34: 321-329.
 • Martinez-Javega, J.M., Cuquerrella, J., 1995. Alteraciones Fisiologicas en la Post- recoleccion de Frutoz Citricos (2a Parte). Fruticultura Profesional 69: 57-67.
 • Özkaya, O., 2007. Bazı Turunçgil Tür ve Çeşitlerinde Sıcak Su ve Kimyasal Uygulamalarının Muhafazaya Etkilerinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Adana, (Doktora Tezi) 175s.
 • Pailly, O. Tison, G., Amouroux, A., 2004. Harvest Time and Storage Conditions of ‘Star Ruby’ Grapefruit (Citrus paradisi Macf.) for Short Distance Summer Consumption. Postharvest Biology and Technology, 34 (1): 65-73.
 • Paull, R.E., 1990. Chilling Injury of Crops of Tropical and Subtropical Origin. In: Chilling Injury of Horticultural Crops (C.Y. WANG editör), Boca Raton, Florida, USA, 18-36.
 • Pekmezci, M., 1984. Washington Navel Portakalının Soğukta Muhafazası Üzerinde Araştırmalar. Türkiye'de Bahçe Ürünlerinin Pazara Hazırlanması ve Taşınması Sempozyumu, TÜBİTAK Yayınları, No: 587, TOAG, Seri No: 118, 10-25.
 • Pekmezci, M., Gürgen, Ö., Kaşka, N., 1984. Marsh Seedless ve Redblush Altıntoplarının Muhafazası Üzerinde Araştırmalar. Türkiye'de Bahçe Ürünlerinin Pazara Hazırlanması ve Taşınması Sempozyumu, TÜBİTAK Yayınları, No: 587, TOAG, Seri No: 118, 33-47.
 • Pekmezci, M., Demirkol, A., Erkan, M., Çankıroğlu, N., 1995. Antalya Koşullarında Üretilen Marsh Seedless Altıntopunun Soğukta Muhafazası Üzerinde Araştırmalar. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I, 3-6 Ekim, Adana, 560–564.
 • Porat, R., Pavoncello, D., Peretz, Z., Weiss, B., Daus, A., Cohen, L., Ben-Yehoshua, S., Fallik, E., Droby, S., Lurie, S., 2000. Induction of Resistance To Penicillium digitatum and Chilling Injury in ‘Star Ruby’ Grapefruit by a Short Hot Water Rinse and Brushing Treatment. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 75 (4): 428-432
 • Sadler, G.O., 1994. Titratable Acidity: Chapter 6. Introduction to the Chemical Analysis of Foods (S.S. NIELSEN editör), Jones and Bartlett Publishers, Borton, USA, 81-91.
 • Salcines, R.M., 1981. Physiological Behaviour of ‘Marsh Seedless’ Grapefruit during Short and Long Term Cold Storage. In: Matsumoto, K. (Ed.), Proceeding of the International Society of Citriculture, Tokyo, International Society of Citriculture 2, 731-734.
 • Schirra, M., 1992. Behaviour of ‘Star Ruby’ Grapefruits under Chilling and Non-chilling Storage Temperature. Postharvest Biol. Technol. 2, 315-327.
 • Schirra, M., Agabbio, M. and D’hallewin, G., 1998. Chilling Responses of Grapefruit as Affected by Cultivar and Harvest Date. Adv. Hort. Sci. 12, 118-122.
 • Schirra, M., D’Hallewin, G., Cabras, P., Angioni, A., Ben-Yehoshua, S., Lurie, S., 2000. Chilling Injury and Residue Uptake in Cold-stored Star Ruby Grapefruit Following Thiabendazole and Imazalil Dip Treatments at 20 and 50ºC. Postharvest Biology and Technol. 20: 91-98.
 • Song, J., Weimin, D., Beaudry, R.M., Armstrong, P.R., 1997. Changes in Chlorophyl Flourescence of Apple Fruit During Maturation, Ripening and Senecence. HortSci., 32 (5) 891-896.
 • Vazquez, D.E., Meier, G.E., Ponte, M., 2004. Influence of Postharvest Curing on Marsh Grapefruit Quality During Long_term Storage. Proc. 5th Int. Postharvest Symp. (F. MENCARELLI ve P. TONUTTI editörler), Acta Hort. 682, ISHS 2005, 1257-1264.
 • Voss, H.D., 1992. Relating Colorimeter Measurement of Plant Color to the Royal Horticultural Society Colour Chart. Hort. Science, 27 (12) 129-145.
 • Waks, J., Amir, A., Kahn, M., Chalutz, E., 1985. Effect of Grapefruit Rootstocks on the Storage Ability of the Harvested Fruit. İnstitute for Technology and Storage of Agricultural Products. Special Publication No: 239, 106s.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ahmet ÖZDEMİR

Author: Elif ERTÜRK ÇANDIR

Author: Mustafa KAPLANKIRAN

Author: Turan DEMİRKESER

Author: Celil TOPLU

Author: Ercan YILDIZ

Dates

Publication Date : March 1, 2008

Bibtex @ { derim62598, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2008}, volume = {25}, pages = {48 - 58}, doi = {}, title = {FARKLI SICAKLIKLARDA MUHAFAZA EDİLEN RUBY RED ALTINTOPLARINDA KALİTE PARAMETRELERİNİN DEĞİŞİMİ}, key = {cite}, author = {Özdemi̇r, Ahmet and Ertürk Çandır, Elif and Kaplankıran, Mustafa and Demi̇rkeser, Turan and Toplu, Celil and Yıldız, Ercan} }
APA Özdemi̇r, A , Ertürk Çandır, E , Kaplankıran, M , Demi̇rkeser, T , Toplu, C , Yıldız, E . (2008). FARKLI SICAKLIKLARDA MUHAFAZA EDİLEN RUBY RED ALTINTOPLARINDA KALİTE PARAMETRELERİNİN DEĞİŞİMİ . Derim , 25 (1) , 48-58 . Retrieved from http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4564/62598
MLA Özdemi̇r, A , Ertürk Çandır, E , Kaplankıran, M , Demi̇rkeser, T , Toplu, C , Yıldız, E . "FARKLI SICAKLIKLARDA MUHAFAZA EDİLEN RUBY RED ALTINTOPLARINDA KALİTE PARAMETRELERİNİN DEĞİŞİMİ" . Derim 25 (2008 ): 48-58 <http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4564/62598>
Chicago Özdemi̇r, A , Ertürk Çandır, E , Kaplankıran, M , Demi̇rkeser, T , Toplu, C , Yıldız, E . "FARKLI SICAKLIKLARDA MUHAFAZA EDİLEN RUBY RED ALTINTOPLARINDA KALİTE PARAMETRELERİNİN DEĞİŞİMİ". Derim 25 (2008 ): 48-58
RIS TY - JOUR T1 - FARKLI SICAKLIKLARDA MUHAFAZA EDİLEN RUBY RED ALTINTOPLARINDA KALİTE PARAMETRELERİNİN DEĞİŞİMİ AU - Ahmet Özdemi̇r , Elif Ertürk Çandır , Mustafa Kaplankıran , Turan Demi̇rkeser , Celil Toplu , Ercan Yıldız Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 58 VL - 25 IS - 1 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Derim FARKLI SICAKLIKLARDA MUHAFAZA EDİLEN RUBY RED ALTINTOPLARINDA KALİTE PARAMETRELERİNİN DEĞİŞİMİ %A Ahmet Özdemi̇r , Elif Ertürk Çandır , Mustafa Kaplankıran , Turan Demi̇rkeser , Celil Toplu , Ercan Yıldız %T FARKLI SICAKLIKLARDA MUHAFAZA EDİLEN RUBY RED ALTINTOPLARINDA KALİTE PARAMETRELERİNİN DEĞİŞİMİ %D 2008 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD Özdemi̇r, Ahmet , Ertürk Çandır, Elif , Kaplankıran, Mustafa , Demi̇rkeser, Turan , Toplu, Celil , Yıldız, Ercan . "FARKLI SICAKLIKLARDA MUHAFAZA EDİLEN RUBY RED ALTINTOPLARINDA KALİTE PARAMETRELERİNİN DEĞİŞİMİ". Derim 25 / 1 (March 2008): 48-58 .
AMA Özdemi̇r A , Ertürk Çandır E , Kaplankıran M , Demi̇rkeser T , Toplu C , Yıldız E . FARKLI SICAKLIKLARDA MUHAFAZA EDİLEN RUBY RED ALTINTOPLARINDA KALİTE PARAMETRELERİNİN DEĞİŞİMİ. DERİM. 2008; 25(1): 48-58.
Vancouver Özdemi̇r A , Ertürk Çandır E , Kaplankıran M , Demi̇rkeser T , Toplu C , Yıldız E . FARKLI SICAKLIKLARDA MUHAFAZA EDİLEN RUBY RED ALTINTOPLARINDA KALİTE PARAMETRELERİNİN DEĞİŞİMİ. Derim. 2008; 25(1): 48-58.