Year 2008, Volume 25 , Issue 2, Pages 44 - 51 2008-06-01

THE EFFECTS OF POSTHARVEST HOT WATER TREATMENTS ON THE STORAGE OF CALIFORNIA WONDER TYPE PEPPER
DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

Kamile ULUKAPI [1] , Mustafa ERKAN [2] , İşılay KARAŞAHİN [3] , A. Naci ONUS [4]


In this study, the effects of hot water dip treatments on the storage of California Wonder type peppers grown in greenhouse in Antalya, were investigated. In the experiment, California Wonder type peppers were dipped into hot water at 48 and 53°C for 3 minutes. After hot water dip treatments all peppers were stored at 8°C with 90-92 % relative humidity for 32 days. During the storage period, various chemical and physical analyses, weight loss, soluble solids, titretable acidity and fruit color changes were performed on the fruit by taking from cold storage at 8 days intervals. The results showed that dipping of peppers into hot water at 48 °C for 3 minutes were positively effected on controlling decays.
Bu çalışmada, Antalya örtüaltı koşullarında yetiştirilen California Wonder tipi dolmalık biber muhafazası üzerine sıcak su uygulamalarının etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, biberlere 3 dakika sürelerle 48 ve 53 oC’de sıcak su uygulamaları yapılmıştır. Sıcak su uygulamalarından sonra biberler, 8 oC sıcaklık ve % 90–92 oransal nemde 32 gün süreyle muhafazaya alınmıştır. Muhafaza periyodu süresince değişik muhafaza ortamlarından 8’er gün aralıklarla alınan meyve örneklerinde ağırlık kaybı, suda çözünebilir kuru madde miktarı, titre edilebilir asit miktarı, meyve et rengindeki değişimler ve çürük meyve miktarları belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, California Wonder tipi biberler için 48oC’de 3 dakika süreyle sıcak su uygulamasının özellikle çürük meyve miktarını engelleyerek muhafaza üzerine olumlu etki yaptığını göstermiştir.
California Wonder, Biber, Sıcak Su Uygulamaları, Depolama
 • Acıcan, T. ve Aslım, A. Ş., 2007. Yaş Meyve Ve Sebze Muhafazası. Yayçep. http://www.tedgem.gov.tr/e_kitap.htm
 • Fallik, E., Grinberg, S., Alkalai, S. ve Lurie, S., 1996. The Effectiveness Of Postharvest Hot Water Dipping On The Control Of Grey And Black Moulds In Sweet Red Pepper (Capsicum annuum). Plant Pathology 45, 644–649.
 • Fallik, E., 2004. Prestorage Hot Water Treatments (Immersion, Rinsing And Brushing). Postharvest Biology and Technology. 32 (2): 125-134.
 • FAO, 2005. (www.fao.org).
 • Gonzáles-Aguilar, G. A., Cruz, R., Granadas, M. and Baez, R., 1997. Hot Water Dips And Film Packaging Extend The Shelf-Life Of Bell Pepper. Vegetables and Fruits Seventh International Controlled Atmosphere Research Conference. July 13-18, Department of Pomology, University of Clifornia, California, USA, Proceeding, 4:66-72.
 • Gonzáles-Aguilar, G. A., Cruz, R., Baez, R. and Wang, C. Y., 1999. Storage Quality Of Bell Peppers Pretreated With Hot Water And Polyethylene Packaging. Journal of Food Quality 22, 287-299.
 • Gonzáles-Aguilar, G. A., Gayosso, L., Cruz, R., Fortiz, J., Báez, R. ve Wang, C. Y., 2000. Polyamines İnduced By Hot Water Treatments Reduce Chilling Injury And Decay In Pepper Fruit. Postharvest Biology and Technology, 18 s: 19–26.
 • Günay A., 2005. Sebze Yetiştiriciliği. Cilt II, Meta basımevi, İzmir s. 345.
 • Klein, J. D. and Lurie, S., 1990. Prestroge Heat Treatment As A Mean Of Improving Poststorage Quality Of Apples. J Am Soc Hort Sci,115: 255- 259.
 • Luire, S. and Sabehat, A., 1997. Prestorage Temperature Manupulations To Reduce Chilling Injury In Tomatoes. Postharvest Biology and Techonology. 11(1): 57- 62.
 • Raffo, A., Baiamonte, I., Nardo N. and Paoletti F., 2007. Internal Quality And Antioxidants Content Of Cold-Stored Red Sweet Peppers As Affected By Polyethylene Bag Packaging And Hot Water Treatment. Eur Food Res Technol, 225:395–405.
 • Rodov, V., Ben-Yehoshua, S., Fierman, T. ve Fang, D., 1995. Modified-humidity Packaging Reduces Decay of Harvested Red Bell Pepper Fruit. HortScience, Vol. 30(2), s: 299-302.
 • Uslu, H. ve Erkan, M., 2003. Derim Sonrası Sıcaklık Uygulamalarının ‘Granny Smith’ Elmalarının Muhafazası Üzerine Etkileri. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 8- 12 Eylül 2003, Antalya. s: 316- 319.
 • Vural, H., Eşiyok D. ve Duman, İ., 2000. Kültür Sebzeleri (Sebze Yetiştirme). Ege Üniversitesi Basım evi, Bornava, İzmir. s. 293.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Kamile ULUKAPI

Author: Mustafa ERKAN

Author: İşılay KARAŞAHİN

Author: A. Naci ONUS

Dates

Publication Date : June 1, 2008

Bibtex @ { derim62600, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2008}, volume = {25}, pages = {44 - 51}, doi = {}, title = {DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Ulukapı, Kamile and Erkan, Mustafa and Karaşahi̇n, İşılay and Onus, A. Naci} }
APA Ulukapı, K , Erkan, M , Karaşahi̇n, İ , Onus, A . (2008). DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ . Derim , 25 (2) , 44-51 . Retrieved from http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4565/62600
MLA Ulukapı, K , Erkan, M , Karaşahi̇n, İ , Onus, A . "DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ" . Derim 25 (2008 ): 44-51 <http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4565/62600>
Chicago Ulukapı, K , Erkan, M , Karaşahi̇n, İ , Onus, A . "DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ". Derim 25 (2008 ): 44-51
RIS TY - JOUR T1 - DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ AU - Kamile Ulukapı , Mustafa Erkan , İşılay Karaşahi̇n , A. Naci Onus Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 51 VL - 25 IS - 2 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Derim DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ %A Kamile Ulukapı , Mustafa Erkan , İşılay Karaşahi̇n , A. Naci Onus %T DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ %D 2008 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD Ulukapı, Kamile , Erkan, Mustafa , Karaşahi̇n, İşılay , Onus, A. Naci . "DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ". Derim 25 / 2 (June 2008): 44-51 .
AMA Ulukapı K , Erkan M , Karaşahi̇n İ , Onus A . DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ. DERİM. 2008; 25(2): 44-51.
Vancouver Ulukapı K , Erkan M , Karaşahi̇n İ , Onus A . DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ. Derim. 2008; 25(2): 44-51.