Year 2008, Volume 25 , Issue 2, Pages 13 - 23 2008-06-01

INVESTIGATION ON POPULATION FLUACTATIONS OF VEGETABLE LEAFMINER, Liriomyza trifolii (Burgess), A PEST IN PROTECTED BEAN AND TOMATO CULTIVATION, AND ITS PARASITOIDS IN ANTALYA PROVINCE
ANTALYA İLİNDE ÖRTÜALTI DOMATES VE FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ZARARLI OLAN YAPRAK GALERİSİNEĞİ [Liriomyza trifolii (Burgess)] İLE PARAZİTOİDLERİNİN POPÜLASYON GELİŞMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Mehmet KEÇECİ [1] , Seyla TEPE [2] , İlyas TEKŞAM [3]


Population fluctuations of Vegetable leafminer, Liriomyza trifolii (Burgess), and its natural enemies were studied in protected bean and tomato growing in 2002 and 2003 of Antalya provinces. Diglyphus isaea Walker, D. crassinervis Erd. and Neochrysocharis formosa (Westw.) were determined as a natural enemy of L. trifolii (Burgess). Population densities were maximum value by 6,0 larvae per leaf on tomato and 10 larvae per leaf on bean in 2002 and 2003 within spring growing season. The natural parasitism ratio was encountered on bean plots up to 67%. Vegetable leafminer population would be under economic threshold resulted from suppression created by natural enemies in protected tomato and bean cultivation within spring seasons.
Bu çalışma, örtüaltı sebze alanlarında zararlı olan Liriomyza trifolii (Burgess) ve doğal düşmanlarının popülasyon gelişimlerinin belirlenmesi amacıyla Antalya ilinde 2002 ve 2003 yıllarında fasulye ve domates seralarında yürütülmüştür. L. trifolii’nin doğal düşmanı olarak Diglyphus isaea Walker, D. crassinervis Erd. ve Neochrysocharis formosa (Westw.) bulunmuştur. 2002 ve 2003 yılları bahar üretim döneminde yapılan sayımlarda, yaprak galerisineği popülasyonu en yüksek domateste 6,0 larva/yaprak, fasulyede ise 10 larva/yaprak olmuştur. Yaprak galeri sineklerinde en yüksek doğal parazitlenme %67 ile fasulye bitkisinde görülmüştür. Yaprak galerisineği popülasyonunun, ilkbahar domates ve fasulye yetiştiriciliğinde ekonomik zarar eşiğinin üzerine çıkmadığı ve doğal düşmanlar tarafından baskı altına alınabildiği görülmüştür.
Yaprak galerisineği, Parazitoid, Doğal düşman, Örtüaltı Yetiştiriciliği
 • Akbulut, N. ve Zümreoğlu, S., 1992. İzmir ve Çevresinde Karanfil ve Kasımpatı Seralarında Zarar Yapan Yaprak galerisineği [Liriomyza trifolii (Burges) (Diptera, Agromyzidae)]’nin Yayılış, Bulaşma ve Yoğunluklarının Araştırılması. Türkiye II. Entomoloji Kongresi, 28-31 Ocak, Adana. s. 549- 557.
 • Anonim, 2002. Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayını. 141 s. Ankara
 • Bulut, E. and Göçmen, H. 2000. Pests and Their Natural Enemies on Greenhouse Vegetables İn Antalya , IOBC/WPRS Bull., 23 (1), 33-38.
 • Civelek, H. S. ve Önder, F., 1997. Bitki Hastalık Etmenlerinin Taşınmasında Galerisineklerinin (Diptera:Agromyzidae) Rolü Üzerinde Bir İnceleme. Türk. entomol. derg., 20 (3): 233-241.
 • Civelek, H. S., Deeming, J. and Önder, F., 2000a. Some New Records for Turkish Leafminers (Diptera : Agromyzidae) Fauna From Izmir Province. Türk. entomol. derg., 24 (1) : 17-26.
 • Civelek, H. S., Önder, F. and Deeming, J., 2000b. Two New Records for The Turkish Amauromyza Fauna from Aegean Region Turkey. Türk. entomol. derg., 24 (2):83-86.
 • Civelek, H. S. ve Ulusoy, M.R,. 2000. Türkiye Galerisinekleri (Diptera : Agromyzidae) İçin Yeni Bir Kayıt: Ophiomyia phaseoli (Tryon, 1895). Türk. entomol. derg., 24 (3):163-166.
 • Civelek, H. S., 2002. Two New Records for The Turkish Diptera Fauna from Western Turkey. Türk. entomol. derg., 2002 (4): 295-299.
 • Civelek, H. S., Yoldas, Z. and Weintraub, P.G., 2002. The Parasitoid Complex of Liriomyza huidobrensis (Blanchard, 1926) in Cucumber Greenhouses in Izmir Province, Western Turkey, Phytoparasitica, 30 (3): 285-287.
 • Civelek, H. S., 2003. Checklist of Agromyzidae (diptera) of Turkey, With A New Record. Phytoparasitica, 31 (2): 132-138.
 • Civelek, H. S., 2004. Two New Records for the Turkish Agromyzidae (diptera) Fauna. Türk. entomol. derg., 28 (1): 15-19.
 • Çıkman, E., 2006. Parasitoids of the Leafminers (Diptera: Agromyzidae) from Adıyaman Province. Türk. entomol. derg. 30 (2): 99-111.
 • Erdem, B., Kılıç, M. ve Apaydın, A., 2001. Karadeniz Bölgesinde Örtüaltında Yetiştirilen Sebzelerde Zararlı Olan Yaprak Galerisinekleri Üzerine Araştırmalar. TAGEM BS/96/04/08/123 Proje Sonuç Raporu. Karadeniz T.A.E. Müdürlüğü, Samsun.
 • Hepdurgun, B., Civelek, H. S., Turanlı, T. ve Dursun, O., 2007. Türkiye Agromyzidae (Diptera) Faunasına Katkılar. Türk. entomol. derg., 31 (2): 153-159.
 • Kaya, N. ve Hıncal, P., 1991. Ege Bölgesinde Baklagillerde Bulunan Liriomyza trifolii (Burges) ve Phytomyza horticola Goureau (Diptera, Agromyzidae)’ya Ait Survey Çalışmaları. Türk. entomol. derg. 15 (4): 241-246.
 • Minkenberg, O. P. J. M. and Lenteren, J. C., 1986. The Leafminers L. bryoniae and L. trifolii (Diptera, Agromyzidae), Their Parasites and Host Plants: A review. Agricultural University Wageningen Papers. 86-2, 50 pp.
 • Shaein, A. and El Maghraby, M. M. A., 1988. Studies on The Hymenopterous Parazitoids of the L. trifolii (Diptera, Agromyzidae) on Broad Beans in Egypt. J. Appl. Ent. 106, 377-380.
 • Ulubilir, A. ve Yabaş, C., 1996. Akdeniz Bölgesinde Örtüaltında Yetiştirilen Sebzelerde Görülen Zararlı Ve Yararlı Faunanın Tespiti. Türk. entomol. derg. 20 (3), 217-228.
 • Uygun, N., Polatöz, Z. ve Başpınar, H., 1995. Doğu Akdeniz Bölgesi Agromyzidae (Diptera) Familyası Türleri Üzerinde Faunistik Çalışmalar. Türk. entomol. derg. 19(2),123-136.
 • Yabaş, C., Civelek, H. S. ve Ulubilir, A., 1995. Türkiye Agromyzidae (Diptera) Faunası İçin Yeni Bir Yaprak Galerisineği; Liriomyza huidobrensis (Blanchard, 1926). Türk. entomol. derg., 19 (2) : 117-122.
 • Yaşarakıncı N. and Hıncal, P., 1997a. The Population Growth of the Major Pests and Their Beneficials in Cucumber Glasshouses in İzmir of Türkiye. ISHS Symposium on Greenhouse Management for Beter Yield and Quality in Mild Winter Climates. Antalya, Türkiye.
 • Yaşarakıncı N. ve Hıncal, P., 1997b. İzmir’de Örtüaltında Yetiştirilen Domates, Hıyar, Biber ve Marulda Bulunan Zararlı ve Yararlı Türler ile Bunların Popülasyon Yoğunlukları Üzerine Araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni. 1997. 37 (1-2): 79- 89.
 • Yaşarakıncı N. and Hıncal, P., 1997c. The Pest Population Development and Their Beneficials in the Different Periods of the Tomato Glasshouses in Aegean Region of Türkiye. ISHS Symposium on Greenhouse Management for Beter Yield and Quality in Mild Winter Climates. Antalya, Türkiye.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mehmet KEÇECİ

Author: Seyla TEPE

Author: İlyas TEKŞAM

Dates

Publication Date : June 1, 2008

Bibtex @ { derim62603, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2008}, volume = {25}, pages = {13 - 23}, doi = {}, title = {ANTALYA İLİNDE ÖRTÜALTI DOMATES VE FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ZARARLI OLAN YAPRAK GALERİSİNEĞİ [Liriomyza trifolii (Burgess)] İLE PARAZİTOİDLERİNİN POPÜLASYON GELİŞMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR}, key = {cite}, author = {Keçeci̇, Mehmet and Tepe, Seyla and Tekşam, İlyas} }
APA Keçeci̇, M , Tepe, S , Tekşam, İ . (2008). ANTALYA İLİNDE ÖRTÜALTI DOMATES VE FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ZARARLI OLAN YAPRAK GALERİSİNEĞİ [Liriomyza trifolii (Burgess)] İLE PARAZİTOİDLERİNİN POPÜLASYON GELİŞMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR . Derim , 25 (2) , 13-23 . Retrieved from http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4565/62603
MLA Keçeci̇, M , Tepe, S , Tekşam, İ . "ANTALYA İLİNDE ÖRTÜALTI DOMATES VE FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ZARARLI OLAN YAPRAK GALERİSİNEĞİ [Liriomyza trifolii (Burgess)] İLE PARAZİTOİDLERİNİN POPÜLASYON GELİŞMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR" . Derim 25 (2008 ): 13-23 <http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4565/62603>
Chicago Keçeci̇, M , Tepe, S , Tekşam, İ . "ANTALYA İLİNDE ÖRTÜALTI DOMATES VE FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ZARARLI OLAN YAPRAK GALERİSİNEĞİ [Liriomyza trifolii (Burgess)] İLE PARAZİTOİDLERİNİN POPÜLASYON GELİŞMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR". Derim 25 (2008 ): 13-23
RIS TY - JOUR T1 - ANTALYA İLİNDE ÖRTÜALTI DOMATES VE FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ZARARLI OLAN YAPRAK GALERİSİNEĞİ [Liriomyza trifolii (Burgess)] İLE PARAZİTOİDLERİNİN POPÜLASYON GELİŞMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AU - Mehmet Keçeci̇ , Seyla Tepe , İlyas Tekşam Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 23 VL - 25 IS - 2 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Derim ANTALYA İLİNDE ÖRTÜALTI DOMATES VE FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ZARARLI OLAN YAPRAK GALERİSİNEĞİ [Liriomyza trifolii (Burgess)] İLE PARAZİTOİDLERİNİN POPÜLASYON GELİŞMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR %A Mehmet Keçeci̇ , Seyla Tepe , İlyas Tekşam %T ANTALYA İLİNDE ÖRTÜALTI DOMATES VE FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ZARARLI OLAN YAPRAK GALERİSİNEĞİ [Liriomyza trifolii (Burgess)] İLE PARAZİTOİDLERİNİN POPÜLASYON GELİŞMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR %D 2008 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD Keçeci̇, Mehmet , Tepe, Seyla , Tekşam, İlyas . "ANTALYA İLİNDE ÖRTÜALTI DOMATES VE FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ZARARLI OLAN YAPRAK GALERİSİNEĞİ [Liriomyza trifolii (Burgess)] İLE PARAZİTOİDLERİNİN POPÜLASYON GELİŞMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR". Derim 25 / 2 (June 2008): 13-23 .
AMA Keçeci̇ M , Tepe S , Tekşam İ . ANTALYA İLİNDE ÖRTÜALTI DOMATES VE FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ZARARLI OLAN YAPRAK GALERİSİNEĞİ [Liriomyza trifolii (Burgess)] İLE PARAZİTOİDLERİNİN POPÜLASYON GELİŞMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. DERİM. 2008; 25(2): 13-23.
Vancouver Keçeci̇ M , Tepe S , Tekşam İ . ANTALYA İLİNDE ÖRTÜALTI DOMATES VE FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ZARARLI OLAN YAPRAK GALERİSİNEĞİ [Liriomyza trifolii (Burgess)] İLE PARAZİTOİDLERİNİN POPÜLASYON GELİŞMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Derim. 2008; 25(2): 13-23.