Year 2008, Volume 25 , Issue 2, Pages 35 - 43 2008-06-01

DETERMINATION OF SALT TOLERANCE FOR SOME CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS L.) GENOTYPES IN SEEDLING STAGE
BAZI HIYAR (CUCUMİS SATİVUS L.) GENOTİPLERİNİN FİDE DÖNEMİNDE TUZA TOLERANS DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Akın TEPE [1] , Rana ERTOK [2] , Meral YILMAZ [3]


Abiotic stress factors has been very important in recent years due to global
warming. Salinity, which is one of abiyotic stress factors, result in decrease of yield
and quality. Effect of salinity shows difference in plant growth period, plant species 

and plant varieties. Therefore, it is important that the reaction of salinity is
determined in seedling stage.
This research was carried out in the climatic greenhouse of Batı Akdeniz
Agricultural Research Institute, Antalya, in 2007. Total 11 genotypes ,8 genotypes
consisting of wild and domestical types, 2 tolerant (Chang chun mici and Nerosimy
40) and 1 susceptible(Jinchun) lines were used in the experiment. The dose of 200
mM= 20,50 dS/m NaCl was applied to cucumber seedlings to determine reaction of
genotypes.
According to observed symphtoms of the cucumber seedlings, PI 308915 343
and PI 308916 343 genotypes from Russia were determined tolerant genotype but
PI 179676 (Kakri) genotype from India were susceptible genotype determined in
seedling stage.

Son yıllarda yaşanan küresel ısınmanın etkisiyle meydana gelen düzensiz iklim
değişiklikleri abiyotik stres faktörlerinin önemini daha belirgin bir şekilde ortaya
çıkarmıştır. Bu faktörlerden birisi de tuzluluktur. Bitkiler gelişme dönemlerine göre tuz
stresine karşı farklı tepkiler vermekte ve bu özellikle verimde azalmalar şeklinde
ortaya çıkmaktadır. Bitkilerin tuza karşı reaksiyonlarının fide döneminde saptanması
bu nedenle çok önemlidir.
Araştırma 2007 yılında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Sebzecilik
Bölümü’nde iklim kontrollü seralarda yürütülmüştür. Deneme materyali olarak
tuzluluğa tolerant olduğu bilinen 2 adet (Changchunmici ve Nerosimy 40) Kontrol
olarak ve hassas olduğu bilinen 1 adet genotip( Jinchun) ile birlikte yabani ve kültür
formlarından oluşan 11 adet genotip kullanılmıştır. Tuzluluğun fide dönemindeki hıyar
bitkisi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla NaCl kullanılarak hazırlanan solusyon
(200 mM= 20,50 dS/m) hıyar fidelerine uygulanmıştır. Bitkilerde gözlenen
semptomlara göre; PI 308915 343, PI 308916 343 (Rusya orjinli) genotiplerinin fide
döneminde tuzluluğa tolerant, PI 179676 (Kakri) (Hindistan orjinli) genotipinin ise
tuzluluğa hassas olduğu belirlenmiştir.

Tuz stresi, Hıyar (Cucumis sativus L.), Fide
 • Aktaş,H., 2002. Biberde Tuza Dayanıklılığın Fizyolojik Karakterizasyonu ve Kalıtımı Doktora Tezi . Çukurova Üniv. Zir. Fak. B.B.B. Adana.
 • Albino, M., Giampaolo, R., Armando, M., Stefania De, P.,2006. Salt Stress Response in Tomato Beyond The Salinity Tolerance Threshold. Received 17 June 2005; revised 2 November 2005; accepted 14 February 2006. Available online 24 March 2006.
 • Babourina,O., Leonova, T., Shabala, S.,2000. Effect of Sudden Salt Stres on Ion Fluxes in Intact Wheat Suspension Cell. Ann.of Botany.85:759-767
 • Cappelli, C., Stravato, V.M., Rotino, G.L., Buonaurio, R., 1995. Source of resistance among Solanum spp. to an Italian Isolate of Fusarium oxysporum f. sp. melongenae. IXth Eucarpia Meeting on genetics and breeding of Capsicum & Eggplant. Budhapest (Hungary), 21-25 August, 221-224.
 • Dabuxilatu, Motoki I. 2005. Distribution of K, Na and Cl in Root and Leaf Cells of Soybean and Cucumber Plants Grown under Salinity Conditions Soil Science & Plant Nutrition Volume 51 Issue 7 Page 1053-1057, December 2005 1Department of Plant Resources, Kyushu University, Fukuoka, 812–8581 Japan.
 • FAO, AGL (2000) http://www.fao.org/ag/AGL/agll/spush/topic2.htm#turkey
 • Kacar, B., 1972. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri, II. Bitki Analizleri. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları:453, Uygulama Klavuzu:155, A.Ü. Basımevi, Ankara.646s.
 • Kuşvuran , Ş., Yaşar, F., Abak,K., Ellialtıoğlu, Ş., 2008. Tuz Stresi Altında Yetiştirilen Tuza Tolerant ve Duyarlı Cucumis sp.’nin Bazı Genotiplerinde Lipid Peroksidasyonu, Klorofil ve İyon Miktar larında Meydana Gelen Değişimler Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.),2008, 18(1): 13-20
 • Kuşvuran , Ş., Yaşar, F., Ellialtıoğlu, Ş., Abak,K., 2007. Utilizing Some of Screening Methots in Order to Determine of Tolerance of Salt Stres in the Melon (Cucumis melo L.)Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 3(1): 40-45, 2007
 • Maathuis, F.J.M., Altmann, A., 1999. K+ nutrition and Na+toxicity: The basis
 • of cellular K+/Na+ ratios. Ann. Bot.,10:123-133.
 • Mer, R.K., P. K. Prajith, D. H. Pandya and A. N. Pandey.2000. Effect of Salt on Germination of Seeds and Growth Young Plants of Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Cicer arietinum and Brassica juncea. J. Gron. Crop. Sci. 185: 209- 217.
 • Munns, R. and A. Termaat. 1986. Whole-Plant Responses to Salinity. Aust. J. Plant Physiol. 13: 143-160.
 • Özalp, R., 2008. Türkiye Biber Üretimi ve Biber Tohumculuğunun Durumu. 7. Sebze Tarımı Sempozyumu. Bildiri kitabı 26-29 ağustos 2008.
 • U.S. Salinity Laboratory Staff, 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. Agric. Handbook. No:60.USDA
 • Sonneveld. C.,.; S.J.,Voogt . 1978. Effect of Saline Irrigation Water on Glasshouse Cucumbers Netherlands. Plant and Soil 49 (1978) 595-678
 • Villora, G., Moreno, A., Pulgar, G., Romero, L., 2000. Yield İmprovement in Zucchini Under Salt Stres : Determining Micronutrient Balance. Scienta Horticulture. 86: 175-183.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Akın TEPE

Author: Rana ERTOK

Author: Meral YILMAZ

Dates

Publication Date : June 1, 2008

Bibtex @ { derim62604, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2008}, volume = {25}, pages = {35 - 43}, doi = {}, title = {BAZI HIYAR (CUCUMİS SATİVUS L.) GENOTİPLERİNİN FİDE DÖNEMİNDE TUZA TOLERANS DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Tepe, Akın and Ertok, Rana and Yılmaz, Meral} }
APA Tepe, A , Ertok, R , Yılmaz, M . (2008). BAZI HIYAR (CUCUMİS SATİVUS L.) GENOTİPLERİNİN FİDE DÖNEMİNDE TUZA TOLERANS DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ . Derim , 25 (2) , 35-43 . Retrieved from http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4565/62604
MLA Tepe, A , Ertok, R , Yılmaz, M . "BAZI HIYAR (CUCUMİS SATİVUS L.) GENOTİPLERİNİN FİDE DÖNEMİNDE TUZA TOLERANS DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ" . Derim 25 (2008 ): 35-43 <http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4565/62604>
Chicago Tepe, A , Ertok, R , Yılmaz, M . "BAZI HIYAR (CUCUMİS SATİVUS L.) GENOTİPLERİNİN FİDE DÖNEMİNDE TUZA TOLERANS DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Derim 25 (2008 ): 35-43
RIS TY - JOUR T1 - BAZI HIYAR (CUCUMİS SATİVUS L.) GENOTİPLERİNİN FİDE DÖNEMİNDE TUZA TOLERANS DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ AU - Akın Tepe , Rana Ertok , Meral Yılmaz Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 43 VL - 25 IS - 2 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Derim BAZI HIYAR (CUCUMİS SATİVUS L.) GENOTİPLERİNİN FİDE DÖNEMİNDE TUZA TOLERANS DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ %A Akın Tepe , Rana Ertok , Meral Yılmaz %T BAZI HIYAR (CUCUMİS SATİVUS L.) GENOTİPLERİNİN FİDE DÖNEMİNDE TUZA TOLERANS DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2008 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD Tepe, Akın , Ertok, Rana , Yılmaz, Meral . "BAZI HIYAR (CUCUMİS SATİVUS L.) GENOTİPLERİNİN FİDE DÖNEMİNDE TUZA TOLERANS DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Derim 25 / 2 (June 2008): 35-43 .
AMA Tepe A , Ertok R , Yılmaz M . BAZI HIYAR (CUCUMİS SATİVUS L.) GENOTİPLERİNİN FİDE DÖNEMİNDE TUZA TOLERANS DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. DERİM. 2008; 25(2): 35-43.
Vancouver Tepe A , Ertok R , Yılmaz M . BAZI HIYAR (CUCUMİS SATİVUS L.) GENOTİPLERİNİN FİDE DÖNEMİNDE TUZA TOLERANS DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Derim. 2008; 25(2): 35-43.