Year 2009, Volume 26 , Issue 1, Pages 1 - 14 2009-03-01

CHANGE IN QUALITY DURING COLD STORAGE OF VALENCIA LATE ORANGES GROWN IN DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)
DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)' DA YETİŞTİRİLEN VALENCIA LATE PORTAKALLARININ SOĞUKTA MUHAFAZASI SIRASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİ

Ahmet ÖZDEMİR [1] , Elif ERTÜRK ÇANDIR [2] , Mustafa KAPLANKIRAN [3] , Celil TOPLU [4] , Turan DEMİRKESER [5] , Ercan YILDIZ [6]


This study aimed to investigate quality changes in Valencia Late oranges grown in Dörtyol and Samandag regions during storage. Valencia Late orange fruits were harvested from trees grafted on sour orange rootstock and planted 7 x 7 m and kept at 4 and 6°C and 85-90% relative humidity for 6 months. Changes in weight loss, incidence of fungal and physiological disorders, total soluble solids, juice and juice pH, titratable acidity, green bottom, skin colour L* and hue values were determined during storage at a 30-day interval. According to data, Valencia Late oranges stored better at 4°C. Valencia Late oranges grown in Dörtyol region could be kept at 4°C and 85-90% relative humidity for 4 months and at 6°C and 85-90% RH for 3 months. Valencia Late oranges grown in Samandag region could be kept at 4°C - 6°C and 85-90% relative humidity for 3 months.
Bu çalışmanın amacı, Dörtyol ve Samandağ yörelerinde yetiştirilen Valencia Late portakallarının soğukta muhafazası sırasında meyve kalitesinde görülen değişimlerin belirlenmesidir. Araştırmada, 7 x 7 m aralıklarla tesis edilmiş Yerli turunç anacı üzerine aşılı Valencia Late portakalı meyveleri kullanılmıştır. Valencia Late portakalları 4 ve 6°C’lerde ve %85-90 oransal nemde ayda bir analizlenmek üzere 6 ay süreyle muhafaza edilmişlerdir. Muhafaza sırasında meyvelerde meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişimler (ağırlık kayıpları, usare, yeşil kapsüllü meyve oranı, suda çözünebilir toplam kuru madde, pH, titre edilebilir asit, meyve kabuk rengi L* ve hue değeri) ile mantarsal ve fizyolojik bozulmalar incelenmiştir. Dörtyol koşullarında yetiştirilen Valencia Late portakallarının 4°C sıcaklık ve %85-90 oransal nemde 4 ay, 6°C sıcaklık ve %85-90 oransal nemde ise 3 ay depolanabileceği saptanmıştır. Samandağ koşullarında yetiştirilenlerin ise 4°C ve 6°C sıcaklık ve %85-90 oransal nemde 3 ay kalitelerinden çok fazla bir şey kaybetmeden depolanabileceği saptanmıştır.
Dörtyol, Samandağ, Valencia Late, soğukta muhafaza
 • Abbott, J.A. 1999. Quality Measurement of Fruits and Vegetables. Postharvest Biology and Technol. 15: 207-225.
 • Akpınar, I. 1990. Değişik Turunçgil Anaçları Üzerine Aşılı Washington Navel, Valencia ve Moro Portakal Meyvelerinin Muhafazası Üzerine Araştırmalar, (Yüksek Lisans Tezi) Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Adana, Kod No: 405, s.146.
 • Anonim, 2007a. Hatay Tarım İl Müdürlüğü Üretim Kayıtları. Hatay.
 • Anonim, 2007b. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Ülkeler ve Yıllar İtibarıyla Türkiye Yaş Meyve Üretim ve İhracatı http://www.akib.org.tr.
 • Anonymous, 1990. SAS Users Guide; SAS/STAT, Version 6. SAS Inst. Inc., Cary, N.C.
 • Anonymous, 2007. Agricultural Statistical Database. http://www.fao.org.
 • Burns, J.K., Echeverria, E. 1991. Quality Changes During Harvesting and Handling of Valencia Oranges. Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 103: 255-258.
 • Dündar, Ö. 1988. Valencia ve Kozan Yerli Portakallarının Soğukta Muhafazası ve Derim Sonrası Fizyolojileri Üzerinde Araştırmalar, (Doktora Tezi) ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Adana, Kod No:107, s.143.
 • Dündar, Ö., Pekmezci, M. 1991. Farklı Derim Zamanları ve Koşullarının Valencia ve Kozan Yerli Portakallarının Muhafazasına Etkisi Üzerinde Araştırmalar. Doğa Tr. J. Of Agriculture And Foresty, 15: 604-612.
 • Düzenoğlu, S. 1991. Değişik Turunçgil Anaçlarının Washington Navel, Valencia, Moro ve Yafa Portakal Çeşitlerinin Meyve Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana, 177s.
 • Echeverria, E., Valich, J. 1989. Enzymes of Sugar and Acid Metabolism in Stored Valencia Oranges. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 114: 445–449.
 • Grierson, W., Wardowski, W.F. 1978. Relative humidity effects on the postharvest life of fruits and vegetables. HortScience 13, 5: 570-574.
 • Gül, H. 1996. Gustec-C Uygulamalarının Soğukta Muhafaza Edilen Bazı Turunçgil Meyvelerinin Derim Sonrası Kalitesine Etkileri, (Yüksek Lisans Tezi) Çü Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Adana, s.161.
 • Gürgen, M., N. Kaşka, Dündar, Ö. 1995. Değişik Turunçgil Anaçları Üzerine Aşılı Marsh Seedless Altıntopu Meyvelerinin Muhafazası Üzerinde Araştırmalar. Tr. J. Agric. For. 19 (6): 423-427.
 • Kalt,W., C.F. Forney, A. Martin, Prior, R. 1999. Antioxidant Capacity, Vitamin C, Phenolics, and Anthocyanins After Fresh Storage of Small Fruits. J. Agric. Food Chem. 47, 4638–4644.
 • Kaplankıran, M., Aubert, B., Demirkeser,T.H., Toplu, C. 1995. Dörtyol Yöresindeki Washington Navellerde Görülen Sürgün ve Dal Kurumaları Üzerinde Bir Araştırma. 7. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Adana, 540-543.
 • Kaşka, N. 1992. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde Kuruluşundan Bugüne Kadar Yapılan Bahçe Ürünlerinin Muhafazası Çalışmaları. II. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Kongresi Bildiri Kitabı, 6-8 Mayıs, Adana, 387-396.
 • Marcilla, A., M. Zarzo, Del Rio, M.A. 2006. Effect of Storage Temperature on the Flavour of Citrus Fruit. Spanish Journal of Agricultural Research 4 (4): 336- 344.
 • Martinez, J., J. Cuquerella, M.A. Del Rio, Mateos, M. 1991. Coating Treatments in Postharvest Behaviour Of Oranges. Technical Innovations in Freezing and Refrigeration of Fruits And Vegetables, Instituto Valenciano De Investigaciones, Valencia, Spain, 79-83.
 • Özdemir, A.E., Dündar, Ö. 1999. Derim Sonrası Sıcak Su Uygulamalarının Bazı Portakalların Muhafazasına Etkileri, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül, Ankara, 126-131.
 • Özdemir A.E., Dündar, Ö. 2001. Effect of Different Postharvest Application on Storage of Valencia Oranges. Proceedings of the Fourth International Conference on Postharvest Science, (Eds: R. Ben-Arie, S.Philosoph-Hadas) Acta Horticulturae, Number 553, Volume 2 (4th. International Conference on Postharvest Science, March 26-31 2000, Jerusalem, Israel), 561-564.
 • Özdemir, A.E., Dündar, Ö. 2006. The Effects of Fungicide and Hot Water Treatments on The Internal Quality Parameters of Valencia Oranges. Asian Journal of Plant Science 5 (1): 142-146.
 • Özdemir, A.E., Kahraman, V. 2004. Bazı Uygulamaların Valencia Portakallarının Muhafazasına Etkileri. Derim Dergisi, 21 (2): 19-26.
 • Pekmezci, M. 1984. Washington Navel Portakalının Soğukta Muhafazası Üzerinde Araştırmalar. Türkiye'de Bahçe Ürünlerinin Pazara Hazırlanması ve Taşınması Sempozyumu, TÜBİTAK Yayınları, No: 587, TOAG, Seri No: 118: 10-25.
 • Pekmezci, M., M. Erkan, Demirkol, A. 1992. Valencia Portakallarının Soğukta Muhafazası Üzerine Bir Araştırma. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I, İzmir, 403–408.
 • Pekmezci, M., A. Demirkol, Erkan, M. 1995. The Effects of Harvest Time and Different Postharvest Time and Different Postharvest Applications on the Storage of Valencia Oranges. Acta Horticulturae, 398: 277-284.
 • Rapisarda, P., M.L. Bianco, P. Pannuzzo, Timpanaro, N. 2008. Effecet of Cold Storage on Vitamin C, Phenolics and Antioxidant Activity of Five Orange Genotypes [Citrus sinensis (L.) Osbeck]. Postharvest Biol. Technol. 2008.
 • Sadler, G.O. 1994. Titratable Acidity, Chapter 6. Introduction to the Chemical Analysis of Foods (Ed.: S.S. Nielsen), Jones and Bartlett Publishers, Borton, USA, 81-91.
 • Song, J., D. Weimin, R.M. Beaudry, Armstrong, P.R. 1997. Changes in Chlorophyl Flourescence of Apple Fruit During Maturation, Ripening and Senecence. HortSci., 32 (5): 891-896.
 • Tatlı, H., Özgüven, A.I. 1999. Derimden Sonra Bazı Büyüme Düzenleyici Madde Uygulamalarının Valencia Portakalının Muhafazası Üzerine Etkileri. Tr. J. Of Agriculture and Forestry 23: 1033-1042.
 • Tuzcu, Ö., Kaplankıran, M., Şeker, M. 1998. Bazı Turunçgil Anaçlarının Çukurova Koşullarında Önemli Portakal Altıntop, Limon Ve Mandarin Çeşitlerinde Meyve Verimi Üzerine Etkileri. Tr. J. Agric. For., 22 (2): 17-126.
 • Waks, J., A. Amir, M. Kahn, Chalutz, E. 1985. Effect of Grapefruit Rootstocks on the Storage Ability of the Harvested Fruit, İnstitute for Technology and Storage of Agricultural Products. Special Publication No: 239: s.106.
 • Yıldırım, B. 1996. Değişik Turunçgil Anaçlarının Washington Navel, Valencia, Moro ve Yafa Portakal Çeşitlerinin Meyve Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 194s.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ahmet ÖZDEMİR

Author: Elif ERTÜRK ÇANDIR

Author: Mustafa KAPLANKIRAN

Author: Celil TOPLU

Author: Turan DEMİRKESER

Author: Ercan YILDIZ

Dates

Publication Date : March 1, 2009

Bibtex @ { derim62608, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2009}, volume = {26}, pages = {1 - 14}, doi = {}, title = {DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)' DA YETİŞTİRİLEN VALENCIA LATE PORTAKALLARININ SOĞUKTA MUHAFAZASI SIRASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİ}, key = {cite}, author = {Özdemi̇r, Ahmet and Ertürk Çandır, Elif and Kaplankıran, Mustafa and Toplu, Celil and Demi̇rkeser, Turan and Yıldız, Ercan} }
APA Özdemi̇r, A , Ertürk Çandır, E , Kaplankıran, M , Toplu, C , Demi̇rkeser, T , Yıldız, E . (2009). DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)' DA YETİŞTİRİLEN VALENCIA LATE PORTAKALLARININ SOĞUKTA MUHAFAZASI SIRASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİ . Derim , 26 (1) , 1-14 . Retrieved from http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4566/62608
MLA Özdemi̇r, A , Ertürk Çandır, E , Kaplankıran, M , Toplu, C , Demi̇rkeser, T , Yıldız, E . "DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)' DA YETİŞTİRİLEN VALENCIA LATE PORTAKALLARININ SOĞUKTA MUHAFAZASI SIRASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİ" . Derim 26 (2009 ): 1-14 <http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4566/62608>
Chicago Özdemi̇r, A , Ertürk Çandır, E , Kaplankıran, M , Toplu, C , Demi̇rkeser, T , Yıldız, E . "DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)' DA YETİŞTİRİLEN VALENCIA LATE PORTAKALLARININ SOĞUKTA MUHAFAZASI SIRASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİ". Derim 26 (2009 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)' DA YETİŞTİRİLEN VALENCIA LATE PORTAKALLARININ SOĞUKTA MUHAFAZASI SIRASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİ AU - Ahmet Özdemi̇r , Elif Ertürk Çandır , Mustafa Kaplankıran , Celil Toplu , Turan Demi̇rkeser , Ercan Yıldız Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 26 IS - 1 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Derim DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)' DA YETİŞTİRİLEN VALENCIA LATE PORTAKALLARININ SOĞUKTA MUHAFAZASI SIRASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİ %A Ahmet Özdemi̇r , Elif Ertürk Çandır , Mustafa Kaplankıran , Celil Toplu , Turan Demi̇rkeser , Ercan Yıldız %T DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)' DA YETİŞTİRİLEN VALENCIA LATE PORTAKALLARININ SOĞUKTA MUHAFAZASI SIRASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİ %D 2009 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 26 %N 1 %R %U
ISNAD Özdemi̇r, Ahmet , Ertürk Çandır, Elif , Kaplankıran, Mustafa , Toplu, Celil , Demi̇rkeser, Turan , Yıldız, Ercan . "DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)' DA YETİŞTİRİLEN VALENCIA LATE PORTAKALLARININ SOĞUKTA MUHAFAZASI SIRASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİ". Derim 26 / 1 (March 2009): 1-14 .
AMA Özdemi̇r A , Ertürk Çandır E , Kaplankıran M , Toplu C , Demi̇rkeser T , Yıldız E . DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)' DA YETİŞTİRİLEN VALENCIA LATE PORTAKALLARININ SOĞUKTA MUHAFAZASI SIRASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİ. DERİM. 2009; 26(1): 1-14.
Vancouver Özdemi̇r A , Ertürk Çandır E , Kaplankıran M , Toplu C , Demi̇rkeser T , Yıldız E . DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)' DA YETİŞTİRİLEN VALENCIA LATE PORTAKALLARININ SOĞUKTA MUHAFAZASI SIRASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİ. Derim. 2009; 26(1): 1-14.