Year 2010, Volume 27 , Issue 1, Pages 18 - 32 2010-03-01

A survey of cotton wilt (Verticillium dahliae) in Antalya region
Antalya bölgesinde pamuk solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae) surveyi

İbrahim ÇELİK [1] , Mustafa SOYSAL [2] , Önal İNAN [3] , Mustafa ÇETİNKAYA [4]


Cotton, as an agricultural and industrial crop, has a great importance for domestic and foreign trade of Turkey. Wilt disease is the most important disease in our country as in the cotton production regions in the world. This study was conducted to determine disease severity, disease incidence (%) and the relationship between disease incidence and soil properties caused by wilt pathogen in 161 fields in Antalya, Serik and Manavgat provinces. Disease severity and disease incidence values were detected as 1.75 and 81.90 %; 0.81 and 56.95 %; 0.94 and 63.06 % in 2000, 20001 and 2002, respectively. The studies indicate the significantly ascending of disease incidence and resistant varieties showing adaptation to region that are required. 

Pamuk, Türkiye için hem tarım ürünü hem de endüstri bitkisi olması nedeniyle iç ve dış ticarette önemli bir yere sahiptir. Solgunluk hastalığı dünyada olduğu gibi ülkemizde de pamuk ekim alanlarında ciddi kayıplara neden olan önemli hastalıklardan birisidir. Bu çalışma, 2000, 2001 ve 2002 yıllarında Antalya Merkez, Serik ve Manavgat ilçelerini içine alan 3 bölgeden 161 pamuk tarlasında, pamuk solgunluk şiddeti, hastalığının bulunuş oranı ve hastalık etmeninin toprakla ilişkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Çalışma sonucunda Antalya ili pamuk ekim alanlarında hastalık şiddeti ve hastalığa yakalanma oranı 2000, 2001 ve 2002 yıllarında sırasıyla 1.75 ve % 81.90; 0.81 ve % 56.95 ve 0.94 ve % 63.06 olarak tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, hastalığın bölgede önemli derecede artış gösterdiğini ve bölgeye uyum gösteren, solgunluk hastalığına dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır.

 • Anonim, 2000. Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı, T.K.B., Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Anonim, 2002. Antalya Tarım İl Müdürlüğü Üretim Kayıtları.
 • Barnett H. L., Hunter B. B. 1998. Illustrated Genera of Imperfect Fungi. American Phytopathological Society. ISBN–13: 9780890541920 240 pp
 • Bejerano, A.J., Blanco, L.M.A., Melero. V., Jimenez-Diaz, R.M., 1996. Etiology, Importance and Distribution of Verticillium Wilt of Cotton in Southern Spain. Plant Disease. 80:11, 1233–1238:
 • Berry, R.W., 1980. Cotton Disease Loss Estimate Committie Report, 1979 page 3 in. Proceedings Beltwide Cotton Conferences, 6-10 Jun. 1980. St. Louis MO, National Cotton Council, Memphis, TN 385 pp.
 • Black, C.A. 1965. Methods of Soil Analysis. Part 2, Amer. Society of Agronomy Inc., Publisher Madison, Wisconsin, USA, 1372-1376
 • Christensen, P. D., Stith, L.S and Lyerly,P. J, 1954. The Occurence of Verticillium Wilt in Cotton as Influenced by The Level of Salt in Soil. Pl. Dis. Reptr. 38(4): 309– 310.
 • Demiralay, İ., 1993. Toprak Fiziksel Analizleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 143, Ss:13–19, Erzurum.
 • Derviş, S., Biçici, M., 2005. Distrubition Of Verticillium Wilt In Cotton Areas of Southern Turkey. Plant Pathology Journal 4(2) 126–129
 • El-Zik, K., Thaxon, P.M., 1998. An Entegreated Management of Cotton Wilt Disease, In Proc. Beltwide Cotton Production Res. Conf., Houston, Tex.,Jan., P: 131- 136, Memphis, Tenn. National Cotton Council Of America.
 • Erwin, D. C, Tsoti, S. D. and Khan, R. A., 1976. Reduction of Severity of Verticillium Wilt of Cotton by the Growth Retardant Tributyl (5-chloro-2-thienyl methyl) Phosphonium Chloride. Pytopath., 66:106-110.
 • Esentepe, 1974. Investigations on Determination of the Cotton Wilt Disease Agent and its Distribution, Severity, Loss Degree and the Ecology in Adana and Antalya Provinces. J. Turkish Pyhtopath. 3:29-38.
 • Esentepe, M., 1979. Adana Ve Antalya İllerinde Pamuklarda Görülen Solgunluk Hastalığının Etmeni, Yayılışı, Kesafeti ve Zarar Derecesi İle Ekolojisi Üzerine Araştırmalar. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Zir. Müc. ve Karantina Gen. Müd. Araştırma Eserleri Serisi, No 32–45.
 • Evliya, H. 1964. Kültür Bitkilerinin Beslenmesi. Ankara Üniv. Ziraat Fak., Yayınları Sayı: 10.
 • Gürel, A., Hakerlerler, H., Edreva, A., Yağmur, B., Tsonev, T., Gesheva, E Velikova, V. Veakdemir, H., 2006. Pamuklarda Yaprak Kızarıklığı: Nedenler Ve Biyokimyasal Mekanizmalar, TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Projeleri Paylaşım Konferansı, Ankara.
 • İyriboz, N., 1941. Mahsul Hastalıkları No:1, Ziraat Vekaleti Yayınları. Umum no: 237 Ankara.
 • Jackson, M.C. 1967. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall Of India Private’ Limited, New Delhi, USA.
 • Kacar, B. 1972. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri. II. Bitki Analizleri. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları: 453, Ankara, 646 Ss.
 • Karaca, İ., Karcıoğlu, A., Ceylan, S., 1971. Wilt Disease of Cotton in Ege Regıon of Turkey. J. Turkish Pyhtopath. 2.30–33.
 • Kurt, Ş., 1997. Adana Yöresinde Pamuk Solgunluk Hastalıklarının Nedenleri, Yaygınlıkları Ve Oluşumları Ile Bölge Çeşitlerinin Bunlara Karşı Tepkileri, (Doktora Tezi) Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 128 sayfa
 • Nemli, T. 2003. Pamuk Hastalıkları Ve Savaşım Yöntemleri, Pamukta Eğitim Semineri, S: 104-111. EBİLTEM, 2003. İzmir
 • Olsen, S.R., Sommers, E.L., 1982. Phosporus Soluble In Sodium Bicarbonate, Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical And Microbiological Properties. Edit: A.L. Page, P.H. Miller, D.R. Keeney, 404-430.
 • Özkahya, N., 1976. Antalya Bölgesinde Pamuk Solgunluk Hastalığı Sürveyi. T.K.B., Pamuk İşleri Gn Müd. Antalya Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü Müd.
 • Pegg, G.F., 1984. The Impact of Verticillium Diseases in Agriculture, Phytopath. Mediterr., 23:176-192.
 • Sağır, A., Tatlı, F., Gürkan, B., 1995. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pamuk Ekim Alanlarında Görülen Hastalıklar Üzerinde Çalışmalar. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 27-29 Nisan, S. 5-9. Şanlıurfa,
 • Schnathorst, W.C., Mathe, D.E., 1966. Host Range And Differentiation of A Severe Form Of Verticillium albo-atrum In Cotton. Phytopathology, 56: 1155-1161.
 • Sezgin, E., Karcılıoğlu, A., Yemişcioğlu, U., 1982. Investigations on The Effects Of Some Cultural Applications And Antagonistic Fungi On Rhizatonia Solani Kühn. and Verticilllum dahliae Kleb. İn the Aegean Region. II. Effects of Herbicides and Antagonistic Fungi. J. Turkish Phytopath. 11 79-91.
 • Sezgin, E., 1985. Pamuk Solgunluk Hastalığı İle Savaşımda Kültürel İşlemlerin Önemi, T.B.K. Koruma Kontrol Gn. Müd. Yıllığı, 3:3, 23–31
 • Sezgin, E., Karcılıoğlu, A. Esentepe, M., 1985. Üre Gübrelemesi ile Pamuklarda Verticilllum Solgunluğunu Önleme İmkanı Üzerine Araştırmalar. TÜBİTAK Doğa Bilimleri Dergisi, 9(3), 359-366
 • Soil Survey Staff, 1951. Soil Survey Manual. Agricultural Research Administration, U.S. Dept. Agriculture, Handbook No: 18.
 • Wu, F., Wu, F.A., 1997. Resistant Response of The New Upland Cotton Varieties to The Defoliating Strain of Verticillium dahliae Kleb., China-Cotton, 24:9, 11-13.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İbrahim ÇELİK

Author: Mustafa SOYSAL

Author: Önal İNAN

Author: Mustafa ÇETİNKAYA

Dates

Publication Date : March 1, 2010

Bibtex @ { derim62618, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2010}, volume = {27}, pages = {18 - 32}, doi = {}, title = {Antalya bölgesinde pamuk solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae) surveyi}, key = {cite}, author = {Çeli̇k, İbrahim and Soysal, Mustafa and İnan, Önal and Çeti̇nkaya, Mustafa} }
APA Çeli̇k, İ , Soysal, M , İnan, Ö , Çeti̇nkaya, M . (2010). Antalya bölgesinde pamuk solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae) surveyi . Derim , 27 (1) , 18-32 . Retrieved from http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4568/62618
MLA Çeli̇k, İ , Soysal, M , İnan, Ö , Çeti̇nkaya, M . "Antalya bölgesinde pamuk solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae) surveyi" . Derim 27 (2010 ): 18-32 <http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4568/62618>
Chicago Çeli̇k, İ , Soysal, M , İnan, Ö , Çeti̇nkaya, M . "Antalya bölgesinde pamuk solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae) surveyi". Derim 27 (2010 ): 18-32
RIS TY - JOUR T1 - Antalya bölgesinde pamuk solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae) surveyi AU - İbrahim Çeli̇k , Mustafa Soysal , Önal İnan , Mustafa Çeti̇nkaya Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 32 VL - 27 IS - 1 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Derim Antalya bölgesinde pamuk solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae) surveyi %A İbrahim Çeli̇k , Mustafa Soysal , Önal İnan , Mustafa Çeti̇nkaya %T Antalya bölgesinde pamuk solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae) surveyi %D 2010 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 27 %N 1 %R %U
ISNAD Çeli̇k, İbrahim , Soysal, Mustafa , İnan, Önal , Çeti̇nkaya, Mustafa . "Antalya bölgesinde pamuk solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae) surveyi". Derim 27 / 1 (March 2010): 18-32 .
AMA Çeli̇k İ , Soysal M , İnan Ö , Çeti̇nkaya M . Antalya bölgesinde pamuk solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae) surveyi. DERİM. 2010; 27(1): 18-32.
Vancouver Çeli̇k İ , Soysal M , İnan Ö , Çeti̇nkaya M . Antalya bölgesinde pamuk solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae) surveyi. Derim. 2010; 27(1): 18-32.