Year 2011, Volume 28 , Issue 1, Pages 1 - 11 2011-03-01

Effects of saline irrigation water applications on yields of some pepper pure lines
Tuzlu sulama suyu uygulamalarının bazı biber saf hatlarının verimleri üzerine etkisi

Akın TEPE [1] , Harun KAYA [2] , Gökmen BATMAZ [3] , Cevdet ÖZKAN [4] , Elif DEMİRTAŞ [5]


Irrigation water of sufficient quantity and quality from natural sources for agricultural production are becoming increasingly difficult. Growing area of pepper which is susceptible to salinity and irrigation water is negatively affected increasing salinization. In this study, the performance of the yield of pure lines of some pepper plants irrigated with irrigation water containing different levels of salt was compared. In the experiment, 6 lines each year, a total of 18 pepper lines were tested as pure line. Lines were tested in the spring and fall growing periods, including two terms per year. Growing was carried out in the pots containing a mixture of soil + peat + perlite. The experiment was established as a randomized block design with three replications and totally 24 plants used in each repetition. Plants irrigated with water of four different EC, such as fertilizer + irrigation water = 1.5 mS cm-1 (control), fertilizer + irrigation water + NaCl = 2.5 mS cm-1, fertilizer + irrigation water + NaCl = 3.5 mS cm-1 and fertilizer + irrigation water + NaCl = 4.5 mS cm-1,. Each group were subjected to statistical analysis in itself. As a result, no: 34 pure line with 3.5 mS cm-1 in autumn term and with 2,5 mS cm-1 in spring term, were in the same group with control. This kind of revealed pepper lines will be used in problem areas and were transferred to pepper breeding gene pool.
Tarımsal üretim yapılan alanlarda yeterli miktar ve kalitede sulama suyunun doğadan sağlanması giderek zorlaşmaktadır. Yetiştiricilik yapılan alanların ve sulama sularının giderek tuzlulaşması, tuza karşı duyarlı olan biberin yetiştiriciliğini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada, değişik düzeylerde tuz içeren sulama suyu ile sulanan bazı biber saf hatlarının verim performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Denemede, her yıl 6 adet saf hat olmak üzere, toplam 18 sivri biber saf hattı test edilmiştir. Hatlar ilkbahar ve sonbahar yetiştirme dönemi olmak üzere yılda iki dönem denenmiştir. Yetiştiricilik toprak+torf+perlit karışımı içeren saksılarda gerçekleştirilmiştir. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuş ve her tekerrürde 24 bitki kullanılmıştır. Bitkiler, gübre+sulama suyu=1.5 mS cm-1 (kontrol), gübre+sulama suyu+NaCl=2.5 mS cm-1, gübre+sulama suyu+NaCl=3.5 mS cm-1 ve gübre+sulama suyu+NaCl=4.5 mS cm-1 olmak üzere, dört farklı EC değerine sahip tuzlu sulama suyu ile sulanmıştır. Her grup kendi içerisinde istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Sonuç olarak, 34 no’lu hattın sonbahar döneminde 3.5 mS cm-1 , ilkbahar döneminde 2.5 mS cm-1 EC’ye sahip tuzlu sulama uygulamalarında verim yönünden kontrolle aynı grupta yer aldığı belirlenmiştir. Bu hatlar sorunlu bölgeler için çeşit geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere biber ıslah gen havuzuna aktarılmıştır.
 • Aktaş, H. 2002. Biberde Tuza Dayanıklılığın Fizyolojik Karakterizasyonu ve Kalıtımı. Doktora Tezi, Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enst. 105 s, Adana.
 • Bayraklı, F. 1998. Toprak Kimyası. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 26. 1. Baskı. 214 s., Samsun.
 • Chartzoulakis, K., Klapaki, G. 2000. Response of Two Greenhouse Pepper Hybrids to
 • NaCl Salinity During Different Growth Stages. Scientia Horticulturae Vol. 8 (3): 247-260.
 • Dasgan, H.Y., Aktas, H., Abak, K., Cakmak, I. 2002. Determination of Screening Techniques to Salinity Tolerance in Tomatoes and Investigation of Genotype Responses. Plant Science 163(4):695-703.
 • Gürel, A., Avcıoğlu, R. 2001. Bitkilerde Dayanıklılık Fizyolojisi. Bitki Biyoteknolojisi II. Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları Kitabı. S.Ü. Vakfı Yayınları :308-313.
 • Hannah, M. 1998. Cyberconference Water Quality. www.greenbeam.com /cyberconference/woody-plants.1.html. Erişim Tarihi: 01 Mart 2011.
 • Kanber, R., Kırda, C. 1994. Yield Response of Wheat, Cotton, Corn and Soybean. Int. Conf. on Land and Water Reseources Management in the Mediterranean Region. 4-8 Semp. 1994 Istituto Agronomico Mediterraneo Bari-Italy.
 • Kuşvuran, Ş., Ellialtıoğlu, Ş., Abak, K., Yaşar, F. 2007. Bazı Kavun Genotiplerinin Tuz Stresine Tepkileri. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13(4):395-404.
 • Mizrahi. Y. Pasternak. D. 1985. Effect Of Salinity On Quality Of Various Agricultural Crops. Plant Soil 89. 301-307.
 • Munns, R., Termaat, A. 1986. Whole Plant Responses to Salinity. Aust. J.Plant Physiology 13:143-60.
 • Navarro, J.M., Garrido, C., Flores, P.M. 2010. The Effect of Salinity on Yield and Fruit
 • Quality of Pepper Grown in Perlite. Spanish Journal of Agricultural Research 8(1):142-150.
 • Öztürk, A., Erözel, A.Z. 1994. Sulama Suyu Kalitesi ve Tabansuyu Derinliğinin Bitki Verimlerine Etkisi. DSİ Teknik Bülteni. 81:55-60, Ankara.
 • Tepe, A., Ertok, R., Yılmaz, M. 2008. Bazı Hıyar (Cucumis sativus L.) Genotiplerinin Fide Döneminde Tuza Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi. Derim Dergisi, 25(2):35-43.
 • Tıpırdamaz, R., Ellialtıoğlu, Ş. 1994. Domates Genotiplerinde Tuza Dayanıklılığın Belirlenmesinde Değişik Tekniklerin Kullanımı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın No: 1358. Bilimsel Araştırma ve İnceleme, 21 s, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Akın TEPE

Author: Harun KAYA

Author: Gökmen BATMAZ

Author: Cevdet ÖZKAN

Author: Elif DEMİRTAŞ

Dates

Publication Date : March 1, 2011

Bibtex @ { derim62632, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2011}, volume = {28}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {Tuzlu sulama suyu uygulamalarının bazı biber saf hatlarının verimleri üzerine etkisi}, key = {cite}, author = {Tepe, Akın and Kaya, Harun and Batmaz, Gökmen and Özkan, Cevdet and Demi̇rtaş, Elif} }
APA Tepe, A , Kaya, H , Batmaz, G , Özkan, C , Demi̇rtaş, E . (2011). Tuzlu sulama suyu uygulamalarının bazı biber saf hatlarının verimleri üzerine etkisi . Derim , 28 (1) , 1-11 . Retrieved from http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4570/62632
MLA Tepe, A , Kaya, H , Batmaz, G , Özkan, C , Demi̇rtaş, E . "Tuzlu sulama suyu uygulamalarının bazı biber saf hatlarının verimleri üzerine etkisi" . Derim 28 (2011 ): 1-11 <http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4570/62632>
Chicago Tepe, A , Kaya, H , Batmaz, G , Özkan, C , Demi̇rtaş, E . "Tuzlu sulama suyu uygulamalarının bazı biber saf hatlarının verimleri üzerine etkisi". Derim 28 (2011 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - Tuzlu sulama suyu uygulamalarının bazı biber saf hatlarının verimleri üzerine etkisi AU - Akın Tepe , Harun Kaya , Gökmen Batmaz , Cevdet Özkan , Elif Demi̇rtaş Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 28 IS - 1 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Derim Tuzlu sulama suyu uygulamalarının bazı biber saf hatlarının verimleri üzerine etkisi %A Akın Tepe , Harun Kaya , Gökmen Batmaz , Cevdet Özkan , Elif Demi̇rtaş %T Tuzlu sulama suyu uygulamalarının bazı biber saf hatlarının verimleri üzerine etkisi %D 2011 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 28 %N 1 %R %U
ISNAD Tepe, Akın , Kaya, Harun , Batmaz, Gökmen , Özkan, Cevdet , Demi̇rtaş, Elif . "Tuzlu sulama suyu uygulamalarının bazı biber saf hatlarının verimleri üzerine etkisi". Derim 28 / 1 (March 2011): 1-11 .
AMA Tepe A , Kaya H , Batmaz G , Özkan C , Demi̇rtaş E . Tuzlu sulama suyu uygulamalarının bazı biber saf hatlarının verimleri üzerine etkisi. DERİM. 2011; 28(1): 1-11.
Vancouver Tepe A , Kaya H , Batmaz G , Özkan C , Demi̇rtaş E . Tuzlu sulama suyu uygulamalarının bazı biber saf hatlarının verimleri üzerine etkisi. Derim. 2011; 28(1): 1-11.