Year 2011, Volume 28 , Issue 2, Pages 42 - 54 2011-06-01

Effect of application of gypsum on yield and quality characteristics of peanut(Arachis hypogaea L.)
Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.)nda jips uygulamasının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi

Abdullah KADİROĞLU [1] , Hasan BAYDAR [2] , Mehmet KOCATÜRK [3]


This study was conducted to compare the effects of the applıcatıons of gypsum on the yıeld and qualıty characterıstıcs of peanut as a main crop. The experiment was done in randomized complete block design(RCBD) with three replications in the Batı Akdeniz Agricultural Research Institution, Aksu, Antalya in 2008-2010. Gypsum doses of 0, 15, 30, 45 and 60 kg da-1 as resources of Ca and S were tested on NC-7 peanut variety. Gypsum applications of 15 to 45 kg da-1 increased pod yield and the number of pod per plant increasingly, but the values of the dose of 60 kg da-1 fell below the dose of control (0 kg da-1). According to the control dose, 100 seed weight values were increased with gypsum applications, but did not change on a regular basis. Compared to the control dose, higher values of harvest index were found in 15, 30 and 45 kg da-1 doses of gypsum while 60 kg da-1 dose values were lower. Shelling percentage was affected negatively by gypsum applications. While oil content increase became at application doses over control dose, 15 kg da-1 dose caused protein content to increase significantly.
Bu çalışma 2008, 2009 ve 2010 yıllarında tarla denemesi şeklinde, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün (Aksu/Antalya) Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlalarında yürütülmüştür. NC-7 yerfıstığı çeşidinde kalsiyum ve kükürt kaynağı olarak jips ’in (CaSO4.2H2O) 0, 15, 30, 45 ve 60 kg da-1 dozları denenmiştir. Ana ürün koşullarında yürütülen tarla denemeleri tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Jips uygulamaları yerfıstığında meyve verimini ve bitki başına meyve sayısını 45 kg da-1 dozuna kadar arttırmış, 60 kg da-1 dozunda ise değerler kontrol dozundan da (0 kg da-1) geriye düşmüştür. Kontrole göre jips uygulamalarıyla birlikte 100 tohum ağırlığı değerleri artmış, ancak uygulanan dozlara göre düzenli bir değişim olmamıştır. Kontrole göre 15, 30 ve 45 kg da-1 jips dozlarındaki hasat indeksi değerleri daha yüksek, 60 kg da-1 dozundaki değerler ise daha düşük bulunmuştur. Kontrole göre % iç oranında olumsuz yönde bir değişim olmuştur. Kontrol dozuna göre jips uygulamalarında yağ içeriğinde artış meydana gelirken, jips dozları arasındaki fark önemli bulunmamıştır. 15 kg da-1 jips uygulaması % protein içeriğinin önemli artışına neden olmuştur.
 • Adams, J. F., Hartzog, D. L., 1991. Seed Quality of Runner Peanuts as Affected by Gypsum and Soil Calcium. J Plant Nutr, 12(8):841 - 851.
 • Adams, J. F., Hartzog, D. L., Nelson, D. B., 1992. Supplemental Calcium Application on Yield, Grade, and Seed Quality of Runner Peanut. Agronomy Journal Vol. 85 No. 1, p. 86-93.
 • Anonim, 2009. BATEM Toprak ve Yaprak Analiz Laboratuvarı Toprak Analiz Sonuçları.
 • Anonim, 2011. TİGEM Boztepe/Antalya İşletmesi Meteorolojik Kayıtları.
 • Arıoğlu, H.H., 2007. Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 220, Ders Kitabı: A-70, 204 s., Adana.
 • Carrie, C., Wyne, J.C., Patterson, R.P., 1978. Calcium Contetnt, Adenylate Energy Level and Seed Vigour in Peanuts. Crop Science 18: 736-739.
 • Çolakoğlu, H., 1985. Gübre ve Gübreleme. E.Ü. Zir.Fak. Yayınları:17-I, Ders Kitabı, 248 s., İzmir.
 • Geethalakshmi, V., Lourduraj, A.C., Joel, A.J, Rajamanickam, K., 1993. Nutrient Management in Groundnut. Madras Agric. J. 80(7): 412-414.
 • Hago, T.M., Salama, M.A., 1987. The Effects of Elemental Sulphur on Shoot Dry Weight, Nodulation and Pod Yield of Groundnut Under Irrigation. Experimental Agriculture, 23, 93-97.
 • Hallock, D. L., Garren, K. H., 1967. Pod Breakdown, Yield, and Grade of Virginia Type Peanuts as Affected by Ca, Mg and K Sulfates. Agronomy Journal, Vol. 60 No. 3, p. 253-257.
 • Hallock, D. L., Allison A. H., 1980. Effect of Three Ca Sources Applied on Peanuts. I. Productivity and Seed Quality, Peanut Science 7, 1435.
 • Jan, A., Naveed, K., Jan, M. T., 2002. Residual Effect of Groundnut and Soil Amendments on the Performance of Gram Under Rainfed Conditions. Asian Journal of Plant Sciences, Volume 1, Number 6: 625-627.
 • Jordan, D. L., Brown, A. B., Bullen, S. G., 2011. 2011 Peanut Information, North Carolina Cooperative Extension Service, USA.
 • Kacar, B., Katkat, V., 1998. Bitki Besleme. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:127, VİPAŞ Yayınları:3, 595 s., Bursa.
 • More, S.D. ve Nalawade, S.K, 1993. J. MaharashtraAgric. Univ., 18(3): 421-423.
 • Pattee, H. E., 1982. Peanut Science and Technology. American Peanut Research and Education Society, 825 s., Yoakum, Texas 77995, USA.
 • Sahu, M. P., Singh, H. G. 1987. Effect of Sulphur on Prevention of Iron Chlorosis and Plant Composition of Groundnut on Alkaline Calcareous Soils. The Journal of Agricultural Science, 109, pp 73-77.
 • SAS Institute, 2000. SAS OnlineDoc, version 8. SAS Institute, Inc., Cary, NC.
 • Singh, F. ve Oswalt, D.L., 1995. Groundnut Production Practices. ICRISAT, India.
 • Sistani, , Morrill,J Environ Sci Health, 27(2):317 - 327K., R. L., G., 1992. Foliar Application of Phosphorus and Residual Effect of Gypsum on Peanuts.
 • Ülgen, N., Yurtsever, N. 1989. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi. Topraksu G.M. Araş. Dairesi Bşk. Yayın No:47, Rehber No:8, 183 s., Ankara.
 • Walker, M. E., Drexler, T. C., Stanley, J., 1976. Responses of Three Peanut Cultivars to Gypsum. Agron. J. 68: 527–528
 • Wiatrak, P. J., Wright, D. L., Marois, J. J., Wilson, D. 2006. Influence of gypsum application on peanut yield and quality. Online. Crop Management doi:10.1094/CM-2006-0223-01-RS.
 • Wynne, J.C., Mozingo, R.W., Emery., D.A.1979. Registration of NC-7 Peanut. Crop Sci. 19:563.
 • York, E. T., Colwell, W. E., 1951. Soil Properties, Fertilization and Maintenance of Boil Fertility. Chap. 5. The Peanut-The Unpredictable Legume. The National Fertilizer Association, Washington. D. C.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Abdullah KADİROĞLU

Author: Hasan BAYDAR

Author: Mehmet KOCATÜRK

Dates

Publication Date : June 1, 2011

Bibtex @ { derim62635, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2011}, volume = {28}, pages = {42 - 54}, doi = {}, title = {Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.)nda jips uygulamasının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi}, key = {cite}, author = {Kadi̇roğlu, Abdullah and Baydar, Hasan and Kocatürk, Mehmet} }
APA Kadi̇roğlu, A , Baydar, H , Kocatürk, M . (2011). Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.)nda jips uygulamasının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi . Derim , 28 (2) , 42-54 . Retrieved from http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4571/62635
MLA Kadi̇roğlu, A , Baydar, H , Kocatürk, M . "Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.)nda jips uygulamasının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi" . Derim 28 (2011 ): 42-54 <http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4571/62635>
Chicago Kadi̇roğlu, A , Baydar, H , Kocatürk, M . "Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.)nda jips uygulamasının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi". Derim 28 (2011 ): 42-54
RIS TY - JOUR T1 - Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.)nda jips uygulamasının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi AU - Abdullah Kadi̇roğlu , Hasan Baydar , Mehmet Kocatürk Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 54 VL - 28 IS - 2 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Derim Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.)nda jips uygulamasının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi %A Abdullah Kadi̇roğlu , Hasan Baydar , Mehmet Kocatürk %T Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.)nda jips uygulamasının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi %D 2011 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 28 %N 2 %R %U
ISNAD Kadi̇roğlu, Abdullah , Baydar, Hasan , Kocatürk, Mehmet . "Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.)nda jips uygulamasının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi". Derim 28 / 2 (June 2011): 42-54 .
AMA Kadi̇roğlu A , Baydar H , Kocatürk M . Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.)nda jips uygulamasının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi. DERİM. 2011; 28(2): 42-54.
Vancouver Kadi̇roğlu A , Baydar H , Kocatürk M . Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.)nda jips uygulamasının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi. Derim. 2011; 28(2): 42-54.