Year 2012, Volume 29 , Issue 1, Pages 9 - 22 2012-03-01

Effects of organic and chemical fertilizer on plant nutritional status and soil fertility of tomatoes grown under greenhouse condition
Organik ve kimyasal gübre uygulamalarının örtüaltı domates yetiştiriciliğinde toprak verimliliği ve bitkinin beslenmesine etkileri

Elif DEMİRTAŞ [1] , Filiz ÖKTÜREN ASRİ [2] , Cevdet ÖZKAN [3] , Nuri ARI [4]


The effect of some plant originated liquid organic fertilizer on soil fertility and plant nutritional status of tomato plants were investigated. The experiment was planned to compare the control, organic fertilizer, chemical fertilizer, 1/1chemical+organic fertilizer, ½chemical+organic fertilizer, chemical fertilizer+foliar organic fertilizer application. The trial was conducted in randomised complete block design with four replications. Plant and soil samples were analyzed. According to the results of analysis, combinations of organic and chemical fertilizer generally gave more positive results.
Bu çalışma ile örtüaltı domates yetiştiriciliğinde kullanılmakta olan bitkisel kökenli bazı sıvı organik gübrelerin domates bitkisinin beslenme durumu ve toprak verimliliği üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Denemede kontrol, organik gübre, kimyasal gübre, 1/1 kimyasal+organik gübre, ½ kimyasal+organik gübre ve kimyasal gübre+yapraktan organik gübre konuları karşılaştırılmıştır. Tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak kurulan çalışma tek ürün domates yetiştirme döneminde yürütülmüştür. Kimyasal ve organik gübrelerin etkilerini görmek amacı ile toprak ve bitki örnekleri alınarak, analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre topraktan organik gübre ve kimyasal gübre kombinasyonlarının genellikle daha olumlu sonuçlar verdiği belirlenmiştir.
 • Ağca, N., Aydın, M., Aslan, S., Kılıç, Ş. 2001. Effects of Compost Produced From Municipal Solid Wastes on Soil Properties and Crop Yield: C Properties Due to the Aplication of Compost. Türkiye Toprak İlmi Derneği Bildiri Özetleri, Adana.
 • Anonim, 2010. Gübre Denetim Rehberi.
 • Anonim, 2011.T.K.B Antalya İl Müdürlüğü Tarım Master Planı.
 • Anderson, R.G., 2002. Production of Greenhouse Tomatoes in Soil Beds. Hort Facts 8-02. UK Cooperative Extension Service pp: 7.
 • Ayers, R. S., Westcot, D. W. 1989. Water Quality for Agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper, 29. Rome.
 • Black, C. A. 1965. Methods of Soil Analysis. Part 2, American Society of Agronomy, Publisher Madisson, Wilconsin, U.S.A. 1372-1376.
 • Bouyoucos, G.J. 1955. A Recalibration of the Hydrometer Method for Making Mechanical Analysis of the Soils, Agronomy Journal 4(9):434.
 • Campbell, C.R. 2000. Reference Sufficiency Ranges Vegetables Crops. Tomato, Greenhouse. http://www. ncagr.com/agronomi/saaesd/gtom.htm.
 • Çağlar, K. Ö. 1949. Toprak Bilgisi. A. Ü. Z. F. Yayınları. No: 10. s: 230.
 • Demir, H., Topuz, A., Gölükcü, M., Polat, E., Özdemir, F., Şahin, H. 2003. Ekolojik Üretimde Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Domatesin Mineral Madde İçeriği Üzerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16(1):19-25.
 • Demirtaş, E.I., Arı, N., Arpacıoğlu, A.E., Özkan, C.F., Aslan, H. 2007. Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Mantar Atığı Kullanımının Bazı Toprak Özellikleri Ve Verim Üzerine Etkisi. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, s:220-223, Erzurum.
 • Demirtaş, E.I., Arı, N., Arpacıoğlu, A.E., Özkan, C.F., Asri, F. Aslan, H. 2008. Kentsel Katı Atık Kompost Kullanımının Domatesin Beslenme Durumuna Etkisi. VII. Ulusal Sebze Kongresi, 26-29 Ağustos, Yalova.
 • Erekul, O., Ellmer, F. 2004. Uzun Süre Organik ve Mineral Gübre Kullanımının Toprağın Organik Maddesi ve Bazı Kültür Bitkilerinin Verimine Etkisi. 3. Ulusal Gübre Kongresi, s:821-827, Tokat.
 • Gebhardt, S.E., Thomas R.G. 2002. Nutritive Value of Foods. USDA Agricultural Research Services, Home and Garden Bulletin Number: 72, Washington, USA. 97p.
 • Jackson, M.L.1967. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi. p: 205.
 • Jones, Jr., Wolf, J. B., Mills, H.A. 1991. Plant Analysis Handbook. Micro Macro Publishing, Inc., Athens, GA. p: 213.
 • Kacar, B. 1972. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri: II. Bitki Analizleri. Ankara Üniversitesi Basımevi, 646 s., Ankara.
 • Kacar, B., Kovancı, İ. 1982. Bitki, Toprak ve Gübrelerde Kimyasal Fosfor Analizleri ve Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:354,s: 352, İzmir.
 • Kacar, B. 1995. Bitki ve Toprak Kimyasal Analizleri. 3. Toprak Analizleri A.Ü.Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Fakültesi Yayınları, No: 3, s: 255 Ankara.
 • Kacar, B., İnal, A., 2008. Bitki Analizleri. Nobel Yayın No:1241, s: 892.
 • Marr, C.W., 1995. Greenhouse Tomatoes. Kansas State Universty Agriculture Experiment Station and Cooperative Extension Service. MF-2074.
 • Mol Ercan, F. 2008. Tavuk Gübresi Kompostu Ve Zeolit (Klinoptilolit)’in Toprak Özellikleri Ve Oğulotu (Melissa Officinalis L.)’nun Gelişmesi Üzerine Etkileri. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Olsen, S.R., Sommers, E.L. 1982. Phosporus Soluble in Sodium Bicarbonate, Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties. Edit: A.L. Page, P.H. Miller, D.R. Keeney, 404-430.
 • Papadoupolos, I., Metochis, C., Seraphides, N. 2005. Fertigation Recipes For Selected Crops in the Mediterranian Region http://www.macqu.com/project/hortimed/Deliverable_2.pdf.20.08.2005.
 • Sönmez, İ. 2009. Atık Mantar Kompostu ve Karafil Atıklarının Kompostlanması ve Karanfil Yetiştiriciliğinde Kullanılma Olanakları. Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü s.184, Antalya.
 • Sözüdoğru, S., Kütük, A.C., Yalçın, R ve Usta, S., 1996. Humik asitin Fasulye Bitkisinin Gelişimi ve Besin Maddeleri Alımı Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1452. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler s.800 Ankara.
 • Topçuoğlu, B., Önal, M.K., Arı, N. 2001. Toprağa Kentsel Katı Atık Kompostu ve Kentsel Atıksu Arıtma Çamuru Uygulamalarının Sera Domatesinde Kuru Madde Miktarı ve Bazı Bitki Besin İçerikleri Üzerine Etkisi. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim, Şanlıurfa.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Elif DEMİRTAŞ

Author: Filiz ÖKTÜREN ASRİ

Author: Cevdet ÖZKAN

Author: Nuri ARI

Dates

Publication Date : March 1, 2012

Bibtex @ { derim62644, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2012}, volume = {29}, pages = {9 - 22}, doi = {}, title = {Organik ve kimyasal gübre uygulamalarının örtüaltı domates yetiştiriciliğinde toprak verimliliği ve bitkinin beslenmesine etkileri}, key = {cite}, author = {Demi̇rtaş, Elif and Öktüren Asri̇, Filiz and Özkan, Cevdet and Arı, Nuri} }
APA Demi̇rtaş, E , Öktüren Asri̇, F , Özkan, C , Arı, N . (2012). Organik ve kimyasal gübre uygulamalarının örtüaltı domates yetiştiriciliğinde toprak verimliliği ve bitkinin beslenmesine etkileri . Derim , 29 (1) , 9-22 . Retrieved from http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4572/62644
MLA Demi̇rtaş, E , Öktüren Asri̇, F , Özkan, C , Arı, N . "Organik ve kimyasal gübre uygulamalarının örtüaltı domates yetiştiriciliğinde toprak verimliliği ve bitkinin beslenmesine etkileri" . Derim 29 (2012 ): 9-22 <http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4572/62644>
Chicago Demi̇rtaş, E , Öktüren Asri̇, F , Özkan, C , Arı, N . "Organik ve kimyasal gübre uygulamalarının örtüaltı domates yetiştiriciliğinde toprak verimliliği ve bitkinin beslenmesine etkileri". Derim 29 (2012 ): 9-22
RIS TY - JOUR T1 - Organik ve kimyasal gübre uygulamalarının örtüaltı domates yetiştiriciliğinde toprak verimliliği ve bitkinin beslenmesine etkileri AU - Elif Demi̇rtaş , Filiz Öktüren Asri̇ , Cevdet Özkan , Nuri Arı Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 22 VL - 29 IS - 1 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Derim Organik ve kimyasal gübre uygulamalarının örtüaltı domates yetiştiriciliğinde toprak verimliliği ve bitkinin beslenmesine etkileri %A Elif Demi̇rtaş , Filiz Öktüren Asri̇ , Cevdet Özkan , Nuri Arı %T Organik ve kimyasal gübre uygulamalarının örtüaltı domates yetiştiriciliğinde toprak verimliliği ve bitkinin beslenmesine etkileri %D 2012 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 29 %N 1 %R %U
ISNAD Demi̇rtaş, Elif , Öktüren Asri̇, Filiz , Özkan, Cevdet , Arı, Nuri . "Organik ve kimyasal gübre uygulamalarının örtüaltı domates yetiştiriciliğinde toprak verimliliği ve bitkinin beslenmesine etkileri". Derim 29 / 1 (March 2012): 9-22 .
AMA Demi̇rtaş E , Öktüren Asri̇ F , Özkan C , Arı N . Organik ve kimyasal gübre uygulamalarının örtüaltı domates yetiştiriciliğinde toprak verimliliği ve bitkinin beslenmesine etkileri. DERİM. 2012; 29(1): 9-22.
Vancouver Demi̇rtaş E , Öktüren Asri̇ F , Özkan C , Arı N . Organik ve kimyasal gübre uygulamalarının örtüaltı domates yetiştiriciliğinde toprak verimliliği ve bitkinin beslenmesine etkileri. Derim. 2012; 29(1): 9-22.