Year 2012, Volume 29 , Issue 2, Pages 58 - 69 2012-06-01

Determination of suitable pollinizers for some selected local persimmon (Diospyros kaki L.) types
Seçilmiş bazı yerli Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) tipleri için uygun tozlayıcı çeşit belirlenmesi

Fatma SAĞIR [1] , Şenay KARABIYIK [2] , Sinan ETİ [3] , Bilge YILMAZ [4]


Selection of suitable pollinizers is very important for persimmon that have a widespread problem in fruit setting. This study aims to contribute for solving this problem. Study was carried out in 2010 vegetation period with 17 years old persimmon trees in Adana conditions. For this purpose, the suitability of Bruniquel and Ghora Gali pollinizer cultivars were searched for 9 local persimmon types (07TH05, 07TH06, 07TH13, 07TH14, 07TH17, 31TH01, 31TH02, 31TH03 and 33TH01).
In laboratory tests of pollen viability, germination and quantity, it was determined that the potential of Ghora Gali and Bruniquel is satisfactory for a pollinizer. With controlled-pollination treatments, fruit drop was reduced compared with open pollination and non-pollination treatments. In terms of this, the best pollinator for 07TH14 and 33TH01 was Bruniquel and for 07TH06 and 07TH17 it was Ghora Gali. Both Bruniquel and Ghora Gali became suitable pollinators for 07TH05. In 07TH13, 31TH02 and 31TH03 genotypes, the best results were obtained from open pollination treatments. At the same time, 07TH14 and 33TH01 genotypes have high affinity to parthenocarpy because of their fruit set ability while there is not any pollinizer.

Meyve tutumu ile ilgili sorunların oldukça yaygın olarak yaşandığı Trabzon hurması yetiştiriciliğinde, uygun tozlayıcı çeşit seçimi büyük önem taşımaktadır. 2010 yılında Adana koşullarında yetiştirilen 17 yaşlı Trabzon hurması bitkilerinde yürütülen bu araştırmada, söz konusu sorunun çözümüne katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla; 9 yerli Trabzon hurması tipi (07TH05, 07TH06, 07TH13, 07TH14, 07TH17, 31TH01, 31TH02, 31TH03 ve 33TH01) için Bruniquel ve Ghora Gali çeşitlerinin tozlayıcı olarak uygunlukları araştırılmıştır.
Tozlayıcı çeşitlere ait çiçek tozu kalite ve üretim miktarı ile ilgili laboratuvar testlerinde, incelenen çeşitlerin tozlayıcılık potansiyelinin yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yapay tozlama uygulamalarıyla meyve tutumu, serbest tozlanma ve izolasyon uygulamalarına göre arttırılmıştır. 07TH14 ve 33TH01 no’lu tipler için Bruniquel ile yapılan tozlamaların, 07TH06 ve 07TH17 no’lu tiplerde Ghora Gali ile yapılan tozlamaların, 07TH05 ve 31TH01 no’lu tiplerde ise her iki tozlayıcının da iyi sonuç verdiği belirlenmiştir. 07TH13, 31TH02 ve 31TH03 no’lu tipte ise en iyi meyve tutumunun serbest tozlanma uygulamalarından elde edildiği belirlenmiştir. Bunun yanında, 07TH14 ve 33TH01 no’lu tipler, tozlayıcı olmadığı koşullarda da meyve verebildiğinden dolayı, bu tiplerde partenokarpiye eğilimin yüksek olduğu saptanmıştır.

 • Anonim. 2012. Türkiye İstatistik Kurumu İstatistikleri. www.tuik.gov.tr.
 • Bellini, E. 2002. Cultural Practices for Persimmon Production. First Mediterranean Symposium on Persimmon, CIHEAM, 39-52.
 • Eti, S. 1990. Çiçek Tozu Miktarını Belirlemede Kullanılan Pratik Bir Yöntem. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 5(1): 49-58.
 • Evrenosoğlu, Y., Acarsoy, N., Mısırlı, A. 2011. Investigations on Fertilization Biology and Description of Fruit Characteristics of Some Persimmon (Diospyros kaki) Cultigens. African Journal of Agricultural Research. Vol 6(6): 1383-1392.
 • George, A.P., Nissen, R.J., Bunker, M.J.M., Collins, R.J. 1993. Effects of Pollination and and Irradiance on Fruiting of Persimmon (Diospyros kaki L.) in Subtropical Australia. Journal of Horticultural Science. 68(3): 447-454.
 • George, A.P., Nissen, R.J., Collins, R.J., Rasmussen, T.S. 1995. Effects of Fruit Thinning, Pollination and Paclobutrazol on Fruit Set and Size of Persimmon (Diospyros kaki L.) in Subtropical Australia. Journal of Horticultural Science., 70: 477-484.
 • George, A.P., Mowat, A.D., Collins, R.J. Bunker, M.J.M., 1997. The Pattern and Control of Reproductive Development in Non-astringent Persimmon (Diospyros kaki L.): A review. Scienta Horticulturae. 70: 93-122.
 • Kim, J., Chae, Y., Kang, S. 1997. Selection of Economic Pollinizers for Fuyu Sweet Persimmon. 1st internal Persimmon Sym. Acta Horticulturae. 436: 395-401.
 • Kitajima, A., Akuta, H., Yoshioka, T., Entani, T., Nakano, M. Ishida, M. 1992. Infulience of Seeded Fruit Set in Japanese Persimmon cv. Fuyu (Diospyros kaki) Journal of the Japanese Society for Horticultural Science. 61: 499-506.
 • Krisanapook, K., Sillapapetch, K., Jutamane, K. 2004. Improvement of Fruit Set and Fruit Qualities in Persimmon “Fuyu” Using Pollination. VIIth IS on TZFTS. Acta Horticulturae. 662: 429-433.
 • Messaoudi, Z., Gmili, R.E., Khatib, F., Helmy, Y. 2009. Effect of Pollination, Fruit Thinning and Gibberellic Acid Application on “Fuyu” Kaki Fruit Development. IVth IS on Persimmon. Acta Horticulturae. 833: 233-238.
 • Norton, J. D. 1966. Testing of Plum Polen Viability with Tetrazolium Salts. Proceedings of the American Society for Horticultural Science. 89: 132-134.
 • Paydaş, S., Eti, S., Eşkut, M., 1996. Yeni Bazı Çilek Çeşitlerinde Çiçek Tozu Canlılık ve Çimlenme Düzeyleri ile Üretim Miktarları Üzerine Araştırmalar. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 20: 215-221.
 • Sayılıkan, G. 1995. Bazı Yerli ve Yabancı Trabzon Hurması Çeşitlerinin Döllenme Biyolojisi Üzerine Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi. 143 s. (Yayınlanmamış).
 • Stösser, R., Hartmann, W., Anvari, S.F. 1996. General Aspects of Pollination and Fertilization of Pome and Stone Fruit. II Workshop on Pollination. Acta Horticulturae. 423: 15-20.
 • Woodburn, K.R., Andersen, P.C. 1996. Pollination and pollen source influence fruit of oriental persimmon “Fuyu” and “Tanenashi”. Hortscience. 31(2): 218-221.
 • Yakushiji, H., Yamada, M., Yonemori, K., Sato, A., Kimura, N. 1995. Staminate Flower Production on Shoots of “Fuyu” and “Jiro” Persimmon (Diospyros kaki) Journal of the Japanese Society for Horticultural Science. 64: 41-46.
 • Yeşiloğlu, T., Tuzcu, Ö., Yıldırım, B., Kamiloğlu, M.U. ve İncesu, M., 2004. Adana ekolojik koşullarında bazı Trabzon hurması çeşitlerinin meyve özelliklerinin belirlenmesi. I. Trabzon Hurması Yetiştirme ve Pazarlama Sempozyumu, Ünye: 60-68.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Fatma SAĞIR

Author: Şenay KARABIYIK

Author: Sinan ETİ

Author: Bilge YILMAZ

Dates

Publication Date : June 1, 2012

Bibtex @ { derim62646, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2012}, volume = {29}, pages = {58 - 69}, doi = {}, title = {Seçilmiş bazı yerli Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) tipleri için uygun tozlayıcı çeşit belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Sağır, Fatma and Karabıyık, Şenay and Eti̇, Sinan and Yılmaz, Bilge} }
APA Sağır, F , Karabıyık, Ş , Eti̇, S , Yılmaz, B . (2012). Seçilmiş bazı yerli Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) tipleri için uygun tozlayıcı çeşit belirlenmesi . Derim , 29 (2) , 58-69 . Retrieved from http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4573/62646
MLA Sağır, F , Karabıyık, Ş , Eti̇, S , Yılmaz, B . "Seçilmiş bazı yerli Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) tipleri için uygun tozlayıcı çeşit belirlenmesi" . Derim 29 (2012 ): 58-69 <http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4573/62646>
Chicago Sağır, F , Karabıyık, Ş , Eti̇, S , Yılmaz, B . "Seçilmiş bazı yerli Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) tipleri için uygun tozlayıcı çeşit belirlenmesi". Derim 29 (2012 ): 58-69
RIS TY - JOUR T1 - Seçilmiş bazı yerli Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) tipleri için uygun tozlayıcı çeşit belirlenmesi AU - Fatma Sağır , Şenay Karabıyık , Sinan Eti̇ , Bilge Yılmaz Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 69 VL - 29 IS - 2 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Derim Seçilmiş bazı yerli Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) tipleri için uygun tozlayıcı çeşit belirlenmesi %A Fatma Sağır , Şenay Karabıyık , Sinan Eti̇ , Bilge Yılmaz %T Seçilmiş bazı yerli Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) tipleri için uygun tozlayıcı çeşit belirlenmesi %D 2012 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD Sağır, Fatma , Karabıyık, Şenay , Eti̇, Sinan , Yılmaz, Bilge . "Seçilmiş bazı yerli Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) tipleri için uygun tozlayıcı çeşit belirlenmesi". Derim 29 / 2 (June 2012): 58-69 .
AMA Sağır F , Karabıyık Ş , Eti̇ S , Yılmaz B . Seçilmiş bazı yerli Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) tipleri için uygun tozlayıcı çeşit belirlenmesi. DERİM. 2012; 29(2): 58-69.
Vancouver Sağır F , Karabıyık Ş , Eti̇ S , Yılmaz B . Seçilmiş bazı yerli Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) tipleri için uygun tozlayıcı çeşit belirlenmesi. Derim. 2012; 29(2): 58-69.