Year 2012, Volume 29 , Issue 2, Pages 11 - 20 2012-06-01

Effect of cooling storage to changes on sugar and dry matter of sweet corn
Soğukta depolamanın şeker mısırın şeker ve kuru madde değişimine etkisi

Burhan KARA [1] , Mehmet ŞAHİN [2]


The research was conducted with the aim to determine effects of different storage methods (Control, + 4°C and deep freeze) on total sugar amount, dry matter and some sensory characteristics (color and smell) in sweet corn at Food Engineering Laboratory of Engineering and Architectural Faculty of Suleyman Demirel University in 2010 year. In the study, Lumina F1 and Composite sweet corn obtained from Sakarya Agricultural Research Institute were used as experimental material.

Dry matter content of sweet corn constantly increased in the 2, 4, 6, 8, 10 and 12th days compare to control (first day) at all storage in both cultivars. Reduction in the sugar amount of sweet corn storaged at + 4°C and deep freeze was less than the control. In the study, reduction in the sugar amount of Lumina F1 and Sakarya Composite cultivars were determined as 77.89-80.05 % in the control, 37.02 - 35.90 % in the + 4°C and 37.02 - 35.90 % in the deep freeze, respectively. There has been changed from the second day, the fourth day in control and +4°C respectively, and has not been any modification in deep freeze in grain color of sweet corn.

Araştırma, şeker mısırda farklı depolama yöntemlerinin (kontrol, + 4°C ve derin dondurucu) toplam şeker miktarı, kuru madde ve bazı duyusal özellikler (renk ve koku) üzerine etkisini belirlemek amacıyla, 2010 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Laboratuvarında yürütülmüştür. Çalışmada, Lumina F1 ve Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilen Kompozit şeker mısırı deneme materyali olarak kullanılmıştır.
Şeker mısırda kuru madde oranı her iki çeşitte ve tüm depolama metotlarında kontrole (ilk gün) göre 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. günlerde sürekli yükselmiştir. Şeker mısırının +4°C’de ve derin dondurucuda depolanmasında şeker miktarındaki düşüş kontrole göre daha az olmuştur. Çalışmada Lumina F1 ve Sakarya Kompozit çeşitlerinde 12. günde şeker miktarındaki düşüş kontrol uygulamasında sırasıyla % 77.89-80.05, +4°C’de % 37.02-35.90 ve derin dondurucu uygulamasında % 32.48-34.37 belirlenmiştir. Şeker mısırında tane rengi kontrolde 2. günden, +4°C’de 4. günden itibaren koyulaşmaya başlamış, derin dondurucuda ise 12 gün süresince değişme olmamıştır.

 • Anonim, 2009. Tarım İstatistikleri Özeti 2009.
 • Arslan, N., Yılmaz, G., Karadağ, Y., 1996. Tarla Ürünlerinde Standardizasyon ve Depolama. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:13, Ders Notları Serisi No:7, Tokat.
 • Brecht, J.K., Sargent, S.A., Hochmuth, R.C., Tervola, R.S., 1990. Postharvest Quality of Supersweet (sh2) Sweet Corn Cultivars. Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 103:283-288.
 • Cemeroglu, B., 1992. Meyve ve Sebze İşleme Endüstrisinde Temel Analiz Metotları. Biltav Yayınları, 381 s, Ankara.
 • Coskun, M.B., Yalçın, İ., Özarslan, C., 2006. Physical Properties of Sweet Corn Seed (Zea mays saccharata Sturt.). Journal of Food Engineering, 74: 523–528.
 • Evensen, K.B., Boyer, C.D., 1986. Carbohydrate Composition and Sensory Quality of Fresh and Stored Sweet Corn. Journal of the American Society for Horticultural Science, 111:734-738.
 • Kırtok, Y., 1998. Mısır Üretimi ve Kullanımı. s.1-445. Kocaoluk Basın ve Yayınevi, İstanbul.
 • Koca, A.F., Koca, İ., Anıl, M., Karadeniz, B., 2008. Seker Mısırın (Zea mays saccharata) Dondurularak Depolanması. Türkiye 10. Gıda Kongresi, , 21-23 Mayıs 2008, Erzurum, s: 447-450.
 • Köycü, C., Yanıkoğlu, S., 1987. Samsun Ekolojik Şartlarında Mısır (Zea mays L.) Çeşit ve Ekim Zamanı Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye’de Mısır Üretiminin Geliştirilmesi, Problemler ve Çözüm Yolları Sempozyumu, Ankara, 287-302, 23-26 Mart 1987.
 • Kün, E., 2004. Sıcak İklim Tahılları. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları 1452, Ankara.
 • Müftügil, N., 1984. Havuç ve Karnabahar’ın Birer Çeşitlerinin Derin Dondurulması Üzerine Çalışmalar. TÜBİTAK Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü Beslenme ve Gıda Teknolojisi Bölümü, Proje No: 0501538001. Yayın No:83, Gebze.
 • Orhan, H., Efe, E., Sahin, M., 2004. SAS Yazılımı ile İstatistiksel Analizler. ISBN : 975-270-435-2., Tuğra Ofset, ISPARTA.
 • Olsen, J.K., Giles, R.E., Jordan, R.A., 1991. Postharvest Carbohydrate Changes and Sensory Quality of Three Sweet Corn Cultivars. Scientia Horticultureae, 44:179-189.
 • Özcan, 2009. Modern Dünyanın Vazgeçilmez Bitkisi Mısır: Genetiği Değiştirilmiş (Transgenik) Mısırın Tarımsal Üretime Katkısı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2(2): 01-34, 200.
 • Sencar, Ö., Gökmen, S., Sakin, M.A., 1997. Şeker Mısırın (Zea mays saccharata Sturt.) Agronomik Özelliklerine Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniklerinin Etkisi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 21:65-71.
 • Showalter, R.K., 1957. Effect of Wetting and Top Icing upon the Quality of Vacuum Cooled and Hydro-cooled Sweet Corn. Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 70:214-219.
 • Turgut, İ., 2000. Bursa Koşullarında Yetiştirilen Şeker Mısırında (Zea mays saccharata Sturt.) Bitki Sıklığının ve Azot Dozlarının Taze Koçan Verimi ile Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 24:341-347.
 • Weichmann, J., 1986. The Effect of Controlled-Atmosphere Storage on the Sensory and Nutritional Quality of Fruits and Vegetables. Horticulture Review, 8:101-127.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Burhan KARA

Author: Mehmet ŞAHİN

Dates

Publication Date : June 1, 2012

Bibtex @ { derim62648, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2012}, volume = {29}, pages = {11 - 20}, doi = {}, title = {Soğukta depolamanın şeker mısırın şeker ve kuru madde değişimine etkisi}, key = {cite}, author = {Kara, Burhan and Şahi̇n, Mehmet} }
APA Kara, B , Şahi̇n, M . (2012). Soğukta depolamanın şeker mısırın şeker ve kuru madde değişimine etkisi . Derim , 29 (2) , 11-20 . Retrieved from http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4573/62648
MLA Kara, B , Şahi̇n, M . "Soğukta depolamanın şeker mısırın şeker ve kuru madde değişimine etkisi" . Derim 29 (2012 ): 11-20 <http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4573/62648>
Chicago Kara, B , Şahi̇n, M . "Soğukta depolamanın şeker mısırın şeker ve kuru madde değişimine etkisi". Derim 29 (2012 ): 11-20
RIS TY - JOUR T1 - Soğukta depolamanın şeker mısırın şeker ve kuru madde değişimine etkisi AU - Burhan Kara , Mehmet Şahi̇n Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 20 VL - 29 IS - 2 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Derim Soğukta depolamanın şeker mısırın şeker ve kuru madde değişimine etkisi %A Burhan Kara , Mehmet Şahi̇n %T Soğukta depolamanın şeker mısırın şeker ve kuru madde değişimine etkisi %D 2012 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD Kara, Burhan , Şahi̇n, Mehmet . "Soğukta depolamanın şeker mısırın şeker ve kuru madde değişimine etkisi". Derim 29 / 2 (June 2012): 11-20 .
AMA Kara B , Şahi̇n M . Soğukta depolamanın şeker mısırın şeker ve kuru madde değişimine etkisi. DERİM. 2012; 29(2): 11-20.
Vancouver Kara B , Şahi̇n M . Soğukta depolamanın şeker mısırın şeker ve kuru madde değişimine etkisi. Derim. 2012; 29(2): 11-20.