Yıl 2016, Cilt 33, Sayı 2, Sayfalar 249 - 262 2016-12-15

Kırklareli ve Edirne illerinde üreticilerin ürün sigortası uygulamalarına yaklaşımı

Başak AYDIN [1] , Erol ÖZKAN [2] , Harun HURMA [3] , Fuat YILMAZ [4]

457 972

Bu çalışma, Kırklareli ve Edirne illerinde tarım sigortası yaptıran ve yaptırmayan işletmelerde yürütülmüştür. Her iki üretici grubunu tanımlayıcı bilgiler elde etmek, tarım sigortasına eğilimlerini belirlemek hedeflenmiştir. Ayrıca, sigorta uygulamalarında karşılaşılan problemler ve çiftçilerin beklentileri de belirlenmiştir. Edirne ilinde sigorta yaptıran 80, sigorta yaptırmayan 92, Kırklareli ilinde sigorta yaptıran 68, sigorta yaptırmayan 77 üretici olmak üzere toplam 317 üretici ile çalışılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ortalama, yüzde gibi basit hesaplama ve çapraz tablolardan faydalanılmıştır. Üreticilerin tarım sigortası yaptırmalarında etkili olan faktörlerin belirlenmesinde Logit regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma alanında üreticilerin eğitim düzeylerinin, tarımsal deneyimlerinin, toplam yıllık gelir ve toplam tarımsal gelirlerinin, arazi miktarlarının ve tarımsal örgütlere üyelik durumlarının tarım sigortası yaptırma durumu üzerinde pozitif yönde, tarım dışı faaliyetle uğraşma durumlarının ise negatif yönde etkisi olduğu belirlenmiştir. 

Tarım sigortası, Çiftçi eğilimi, Kırklareli, Edirne
 • Akçaöz, H., Özkan B., Karadeniz, C.F., & Fert, C. (2006a). Tarımsal üretimde risk kaynakları ve risk stratejileri: Antalya ili örneği. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1):89-97.
 • Akçaöz, H., Özkan B., & Kızılay H. (2006b). Tarımsal işletmelerde finansman riskinin incelenmesi. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-17 Eylül 2006, Antalya, Cilt 2:912-920.
 • Bauer, L., & Bushe, D. (1993). Risk Management: Identifying risk attitudes, identifying risk sources, measuring degrees of risk and designing of risk strategies. Province of British Columbia Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, University of Alberta and Canada Agriculture, Canadian Cataloguing in Publication Data, ISBN 0-7718-9337, Canada.
 • Birinci, A., & Ikikat Tumer, E. (2006). The attitudes of farmers towards agricultural insurance: The case of Erzurum, Turkey. Die Bodenkultur Austrian Journal of Agricultural Research, 56(2):41-47.
 • Bozoğlu, M., Ceyhan, V., & Cinemre, H.A. (2001). Tonya İlçesinde Süt İşletmelerinin Ekonomik Yapısı ve Karşılaştıkları Riskler: Risk Ölçümü ve Uygun Risk Yönetim Stratejileri. TZOB Yayınları, Yayın No:228, Ankara.
 • Ceyhan, V., Cinemre, H.A., & Demiryürek, K. (1997). Samsun İli Terme İlçesinde Çiftçilerin Risk Davranışlarının Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Araştırma Serisi No:3, Samsun.
 • İkikat Tümer, E. (2004). Erzurum merkez ilçe köylerindeki çiftçilerin tarım sigortası ile ilgili eğilimleri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • İkikat Tümer, E. (2011). Bitkisel ürün sigortası yaptırma isteğinin belirlenmesi: Tokat ili örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(2):153-157.
 • İkikat Tümer, E., Keskin, A., & Birinci, A. (2011). Factors affecting the farmer attitudes toward buying social security insurance: The case of Erzurum, Turkey. African Journal of Business Management, 5(6):2129-2134.
 • Keskinkılıç, K. (2013). Tarım Sigortacılığı: Dünya ve Türkiye’deki uygulamaların değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Leech, N.L., Barrett, K.C., & Morgan, G.A. (2005). SPSS for Intermediate Statistics: Use and Interpretation. 2nd Edition, Lawrence Erlbaum Associates, 240 p., Publishers, Mahwah, New Jersey, USA.
 • Newbold, P. (1995). Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall International, 867 p., New Jersey, USA.
 • Rogers, E.M. (1983). Diffusion of Innovation. 3rd Edition, The Free Press, 453 p., New York, USA.
 • Stock, J.H., & Watson, M.W. (2007). Introduction to Econometrics. 2nd Edition, 796 p., Pearson Addison Wesley, Boston, USA.
 • Walker, S.H., & Duncan, D.B. (1967). Estimation of the probability of an event as a function of several independent variables. Biometrika, 54(1):167-179.
 • Yavuz, G.G. (2010). Polatlı ilçesinde üreticilerin tarım sigortası yaptırmaya karar verme sürecinde etkili olan faktörlerin analizi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Başak AYDIN
E-posta: basakaydin_1974@yahoo.com

Yazar: Erol ÖZKAN
E-posta: erolozkan59@hotmail.com

Yazar: Harun HURMA
E-posta: h.hurma@gmail.com

Yazar: Fuat YILMAZ
E-posta: fuat72@gmail.com

Bibtex @araştırma makalesi { derim267910, journal = {DERİM}, issn = {1300-3496}, address = {Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü}, year = {2016}, volume = {33}, pages = {249 - 262}, doi = {10.16882/derim.2016.267910}, title = {Kırklareli ve Edirne illerinde üreticilerin ürün sigortası uygulamalarına yaklaşımı}, key = {cite}, author = {HURMA, Harun and YILMAZ, Fuat and ÖZKAN, Erol and AYDIN, Başak} }
APA AYDIN, B , ÖZKAN, E , HURMA, H , YILMAZ, F . (2016). Kırklareli ve Edirne illerinde üreticilerin ürün sigortası uygulamalarına yaklaşımı. DERİM, 33 (2), 249-262. DOI: 10.16882/derim.2016.267910
MLA AYDIN, B , ÖZKAN, E , HURMA, H , YILMAZ, F . "Kırklareli ve Edirne illerinde üreticilerin ürün sigortası uygulamalarına yaklaşımı". DERİM 33 (2016): 249-262 <http://www.derim.com.tr/issue/25454/267910>
Chicago AYDIN, B , ÖZKAN, E , HURMA, H , YILMAZ, F . "Kırklareli ve Edirne illerinde üreticilerin ürün sigortası uygulamalarına yaklaşımı". DERİM 33 (2016): 249-262
RIS TY - JOUR T1 - Kırklareli ve Edirne illerinde üreticilerin ürün sigortası uygulamalarına yaklaşımı AU - Başak AYDIN , Erol ÖZKAN , Harun HURMA , Fuat YILMAZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.16882/derim.2016.267910 DO - 10.16882/derim.2016.267910 T2 - DERİM JF - Journal JO - JOR SP - 249 EP - 262 VL - 33 IS - 2 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - doi: 10.16882/derim.2016.267910 UR - http://dx.doi.org/10.16882/derim.2016.267910 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 DERİM Kırklareli ve Edirne illerinde üreticilerin ürün sigortası uygulamalarına yaklaşımı %A Başak AYDIN , Erol ÖZKAN , Harun HURMA , Fuat YILMAZ %T Kırklareli ve Edirne illerinde üreticilerin ürün sigortası uygulamalarına yaklaşımı %D 2016 %J DERİM %P 1300-3496-2149-2182 %V 33 %N 2 %R doi: 10.16882/derim.2016.267910 %U 10.16882/derim.2016.267910