Derim
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-3496 | e-ISSN 2149-2182 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Batı Akdeniz Agricultural Research Institute |


Derim is a international refereed journal indexed by TUBITAK/ULAKBIM Life Sciences Database, CAB International, DOAJ (Directory of Open Access Journals), INDEX COPERNICUS and FAO AGRIS.    Original research articles in the field of agricultural science are published in the journal. The journal is published two times a year (June and December) in Turkish and English.

First started in 1984 as the Citrus Research Institute Publication, Derim has been a refereed journal since 2003. Derim continues to be published on the Open Journal System with infrastructure provided by TUBITAK / ULAKBIM DergiPark from 2014. Manuscript submission and evaluation is done online via DergiPark system. Accepted works are published both in print and online. Scholars and readers can reach  the full text of journal articles on the website.

Derim

ISSN 1300-3496 | e-ISSN 2149-2182 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Batı Akdeniz Agricultural Research Institute |
Cover Image


Derim is a international refereed journal indexed by TUBITAK/ULAKBIM Life Sciences Database, CAB International, DOAJ (Directory of Open Access Journals), INDEX COPERNICUS and FAO AGRIS.    Original research articles in the field of agricultural science are published in the journal. The journal is published two times a year (June and December) in Turkish and English.

First started in 1984 as the Citrus Research Institute Publication, Derim has been a refereed journal since 2003. Derim continues to be published on the Open Journal System with infrastructure provided by TUBITAK / ULAKBIM DergiPark from 2014. Manuscript submission and evaluation is done online via DergiPark system. Accepted works are published both in print and online. Scholars and readers can reach  the full text of journal articles on the website.

Volume 36 - Issue 2 - Dec 2019
 1. Kivide (Actinidia deliciosa cv.Hayward) farklı tozlama uygulamalarının meyve verim ve kalitesine etkilerinin belirlenmesi
  Pages 108 - 117
  Kemal Abdurrahim KAHRAMAN , Alper DARDENİZ
 2. Determination of low temperature tolerances of some tomato genotypes
  Pages 118 - 123
  Akın TEPE , Aylin KABAŞ
 3. Phytophthora capsici'ye dayanıklı bazı biber genotiplerinin SRAP ve SSR belirteçlerle genetik farklılıklarının belirlenmesi
  Pages 124 - 134
  Münevver GÖÇMEN , Kazım ABAK
 4. Farklı anaçların ‘Akko XIII’ yenidünya çeşidinde meyve kalitesi üzerine etkileri
  Pages 135 - 140
  Seyla TEPE , Mehmet Ali KOYUNCU
 5. Araşidonik asidin patlıcan kallus süspansiyon kültüründe fitoaleksin uyartımı üzerine etkisi
  Pages 141 - 145
  Sevinç KIRAN , Ş.Şebnem ELLİALTIOĞLU
 6. Thrips (Thysanoptera) species associated with ornamental plants in the Çukurova region of Turkey
  Pages 146 - 153
  Ekrem ATAKAN
 7. Turunçgil bahçelerinde buprofezin etken maddesinin Chilocorus bipustulatus (Col: Coccinellidae)’a karşı yan etkilerinin belirlenmesi
  Pages 154 - 158
  Tuba KAHRAMAN , Ali ÖZTOP
 8. Synthesis of organic-inorganic hybrid nanoflowers using Trigonella foenum-graecum seed extract and investigation of their anti-microbial activity
  Pages 159 - 167
  Cevahir ALTINKAYNAK , Nilay ILDIZ , Ayşe BALDEMİR , Nalan ÖZDEMİR , Vedat YILMAZ , İsmail ÖÇSOY
 9. Farklı kurutma yöntemlerinin 12-Kadıoğlu kayısı çeşidinin uçucu organik bileşenleri üzerine etkisi
  Pages 168 - 176
  Mustafa KAPLAN , Okan LEVENT
 10. Türkiye piyasasında satışa sunulmuş olan bitkisel yağlar ve tereyağlarında polisiklik aromatik hidrokarbon miktarının tespit edilmesi
  Pages 177 - 182
  S. Sezer KIRALAN , İsra TOPTANCI
 11. Harran ovasında sulama, drenaj ve toprak tuzluluğu etkileşimi
  Pages 183 - 191
  Barış BAHÇECİ
 12. Orta Karadeniz Bölgesi illerine ait toprak sıcaklıklarının yapay sinir ağları yöntemi ile tahmin edilmesi
  Pages 192 - 198
  Filiz KARA , Bilal CEMEK
 13. Ekinezya (Echinaceae purpurea L.) bitkisinde tuz stresi ve deniz yosunu uygulamalarının bazı fizyolojik parametreler üzerine etkisinin araştırılması
  Pages 199 - 206
  Alya KARA , Murat TUNÇTÜRK , Rüveyde TUNÇTÜRK
 14. Sahil ve geçit kuşağına uygun tescilli ve yerel nohut çeşitlerinin Batı Akdeniz Bölgesi’nde yazlık ekim verim performanslarının değerlendirilmesi
  Pages 207 - 216
  Çetin SAYILĞAN , Mehmet KOCATÜRK
 15. Farklı fizyografya ünitelerinde gelişen yayla seracılığının zamansal ve mekansal değişiminin uzaktan algılama ve CBS teknikleri ile belirlenmesi: Elmalı/Antalya örneği
  Pages 217 - 227
  Kadir BUYURGAN , Sevda ALTUNBAŞ , Gafur GÖZÜKARA
Indexes and Platforms
FOR AUTHORS