Derim
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1300-3496 | e-ISSN 2149-2182 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Batı Akdeniz Agricultural Research Institute |


Derim is a international refereed journal indexed by TUBITAK/ULAKBIM Life Sciences Database, CAB International, DOAJ (Directory of Open Access Journals), INDEX COPERNICUS and FAO AGRIS.    Original research articles in the field of agricultural science are published in the journal. The journal is published two times a year (June and December) in Turkish and English.

First started in 1984 as the Citrus Research Institute Publication, Derim has been a refereed journal since 2003. Derim continues to be published on the Open Journal System with infrastructure provided by TUBITAK / ULAKBIM DergiPark from 2014. Manuscript submission and evaluation is done online via DergiPark system. Accepted works are published both in print and online. Scholars and readers can reach  the full text of journal articles on the website.

Derim

ISSN 1300-3496 | e-ISSN 2149-2182 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Batı Akdeniz Agricultural Research Institute |
Cover Image


Derim is a international refereed journal indexed by TUBITAK/ULAKBIM Life Sciences Database, CAB International, DOAJ (Directory of Open Access Journals), INDEX COPERNICUS and FAO AGRIS.    Original research articles in the field of agricultural science are published in the journal. The journal is published two times a year (June and December) in Turkish and English.

First started in 1984 as the Citrus Research Institute Publication, Derim has been a refereed journal since 2003. Derim continues to be published on the Open Journal System with infrastructure provided by TUBITAK / ULAKBIM DergiPark from 2014. Manuscript submission and evaluation is done online via DergiPark system. Accepted works are published both in print and online. Scholars and readers can reach  the full text of journal articles on the website.

Volume 36 - Issue 1 - May 2019
 1. Determination of some physicochemical properties in fruits of some avocado (Persea americana Mill.) cultivars during the harvesting periods
  Pages 1 - 12
  Süleyman BAYRAM, Seyla TEPE
 2. Farklı uygulamaların ümitvar gypsophila genotipinin (GA8) kesme çiçek performansı üzerine etkileri
  Pages 13 - 23
  Ayşe Serpil KAYA, Köksal AYDİNŞAKİR, Şekip ERDAL, Soner KAZAZ
 3. Effects of bottle gourd (Lagenaria siceraria) rootstocks on plant nutrient content of watermelon [Citrullus lanatus (Thunb.) Mats. & Nak.] leaf and nitrogen use efficiency
  Pages 24 - 32
  Halit YETİŞİR, Nebahat SARI
 4. Bazı zeytin çeşitlerinin çöğür anacı olarak kullanılma potansiyellerinin belirlenmesi
  Pages 33 - 40
  Hükümran GÜL, Murat İSFENDİYAROĞLU
 5. Ispanak zararlısı Tyrophagus neiswanderi (Acari: Acaridae)’ye karşı Isaria fumosorosea’nın etkinliğinin belirlenmesi
  Pages 41 - 45
  Musa KIRIŞIK, Emine TOPUZ
 6. Impacts of national agricultural trade policies on food self-sufficiency: Case of selected products in Niger
  Pages 46 - 53
  Makbule Nisa MENCET YELBOĞA, Cengiz SAYIN, Hamidou Taffa ABDOUL-AZIZE, Rahmiye Figen CEYLAN
 7. Effects of saline irrigation water and proline applications on yield, vegetative and physiological characteristics of potato crop (Solanum tuberosum L.)
  Pages 54 - 63
  Berkant ÖDEMİŞ, Dursun BÜYÜKTAŞ, Mehmet Emin ÇALIŞKAN
 8. Aydın Ovası koşullarında farklı pamuk çeşitlerinde damla sulama yöntemiyle oluşturulan su stresinin su-verim ilişkileri üzerine etkileri
  Pages 64 - 72
  Necdet DAĞDELEN, Talih GÜRBÜZ, Safiye Pınar TUNALI
 9. Türkiye’de yetiştirilen nohut çeşit ve hatlarının mineral madde içeriklerinin belirlenmesi
  Pages 73 - 78
  Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE, Zeki MUT
 10. The effects of inter-row spacings on yield, yield components and oil ratio of winter canola (Brassica napus L.)
  Pages 79 - 87
  Vedat BEYYAVAŞ, Hasan HALİLOĞLU
 11. Manavgat yöresinde örtüaltı domates (Solanum lycopersicum) yetiştiriciliğinde beslenme durumlarının değerlendirilmesi
  Pages 88 - 98
  Şule HAN, İlker SÖNMEZ
 12. İmazamox herbisitinin ve türevlerinin ayçiçeği bitkisinin farklı aksamlarında ve ayçiçeği florası etkisi altında üretilen bal örneklerindeki kalıntı düzeyleri
  Pages 99 - 107
  Ulviye ÇEBİ, Cemile ÖZCAN, Mehmet Ali GÜRBÜZ, Selçuk ÖZER
Indexes and Platforms
FOR AUTHORS