Derim
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-3496 | e-ISSN 2149-2182 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Batı Akdeniz Agricultural Research Institute |


Derim is a international refereed journal indexed by TUBITAK/ULAKBIM Life Sciences Database, CAB International, DOAJ (Directory of Open Access Journals), INDEX COPERNICUS and FAO AGRIS.    Original research articles in the field of agricultural science are published in the journal. The journal is published two times a year (June and December) in Turkish and English.

First started in 1984 as the Citrus Research Institute Publication, Derim has been a refereed journal since 2003. Derim continues to be published on the Open Journal System with infrastructure provided by TUBITAK / ULAKBIM DergiPark from 2014. Manuscript submission and evaluation is done online via DergiPark system. Accepted works are published both in print and online. Scholars and readers can reach  the full text of journal articles on the website.

Derim

ISSN 1300-3496 | e-ISSN 2149-2182 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Batı Akdeniz Agricultural Research Institute |
Cover Image


Derim is a international refereed journal indexed by TUBITAK/ULAKBIM Life Sciences Database, CAB International, DOAJ (Directory of Open Access Journals), INDEX COPERNICUS and FAO AGRIS.    Original research articles in the field of agricultural science are published in the journal. The journal is published two times a year (June and December) in Turkish and English.

First started in 1984 as the Citrus Research Institute Publication, Derim has been a refereed journal since 2003. Derim continues to be published on the Open Journal System with infrastructure provided by TUBITAK / ULAKBIM DergiPark from 2014. Manuscript submission and evaluation is done online via DergiPark system. Accepted works are published both in print and online. Scholars and readers can reach  the full text of journal articles on the website.

Volume 37 - Issue 1 - Jun 1, 2020
 1. Siyah mersin (Myrtus communis L.) meyvesinde gibberellik asit (GA3) uygulamalarının fenolik bileşen miktarları üzerine etkisi
  Pages 1 - 9
  Esra ALIM, H.ibrahim UZUN, Orçun ÇINAR
 2. Kültür koşullarında yetiştirilen farklı origanum spp. türlerinin bazı verim ve kalite parametreleri
  Pages 10 - 17
  Fatma UYSAL BAYAR, Orçun ÇINAR
 3. Muğla-Dalaman yöresi sulama sularının sulama suyu kalitelerinin belirlenmesi ve mevsimsel değişiminin incelenmesi
  Pages 18 - 26
  Resul ALTIN, Sahriye SÖNMEZ
 4. Sodyum azid (NaN3) ile muamele edilen arpa mutantlarının genetik çeşitliliğinin ISSR markörler ile belirlenmesi
  Pages 27 - 32
  Hüseyin GÜNGÖR, Mehmet Aydın AKBUDAK, Ertuğrul FİLİZ, İlker YÜCE, Ziya DUMLUPINAR
 5. CO2 emisyon değerlerinin tarım üzerindeki etkileri: Türkiye örneği
  Pages 33 - 43
  Bekir PAKDEMİRLİ
 6. Valencia portakalında Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) (Acari: Phyllocoptidae)’nın meyve kalitesine etkisi
  Pages 44 - 50
  Serdar SATAR, Gülsevim TİRİNG, Adnan TUSUN, Turgut YEŞİLOĞLU
 7. Manisa ili kekik (Origanum onites) alanlarında görülen yabancı ot türleri, yoğunlukları, rastlanma sıklıkları
  Pages 51 - 56
  Yildiz SOKAT
 8. Küllemeye dayanıklılıkta kavun genotipleri arasında genetik varyasyon
  Pages 57 - 63
  Abdullah ÜNLÜ
 9. Elazığ ve Malatya illerinde, Akdeniz meyvesineği’nin bazı biyo-ekolojik özellikleri ve zarar durumu üzerine çalışmalar
  Pages 64 - 75
  Mehmet BUĞDAY, Mehmet KEÇECİ
 10. Efficacy of mating disruption technique against Codling moth [Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae)] in walnut orchards in Kahramanmaraş
  Pages 76 - 85
  Naim ÖZTÜRK, Adalet HAZIR
 11. Çukurova koşullarında farklı su düzeylerinin tatlı sorgumun biyokütle verimine ve yem kalitesine etkileri
  Pages 86 - 94
  Muammer DÜNDAR, Celal YÜCEL, Mustafa ÜNLÜ, Aylin OLUK
 12. Gama ışınıyla (Kobalt 60) elde edilmiş mutant elma popülasyonunda sonbahar yaprak renk değişimi
  Pages 95 - 101
  Ayşe Nilgün ATAY, Ersin ATAY, Burak KUNTER
Indexes and Platforms
FOR AUTHORS