Derim
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1300-3496 | e-ISSN 2149-2182 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü |


DERİM; TR DİZİN, DOAJ, CAB INTERNATIONAL, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS ve FSTA  tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide Tarım bilimleri alanında yürütülen özgün araştırma sonuçlarını içeren makaleler yayınlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) yayınlanmaktadır. Dergide 2014 yılından itibaren yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

Yayın hayatına 1984 yılında Turunçgiller Araştırma Enstitüsü Yayını olarak başlayan dergi, 2003 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde devam etmektedir. 

DERİM, TÜBİTAK/ULAKBİM DergiPark alt yapısını kullanarak yayın hayatına devam etmektedir. Makale kabul ve değerlendirme DergiPark sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Kabul edilen eserler, hem online, hem de basılı olarak yayınlanmaktadır. Akademisyenler ve okuyucular, dergi web sayfası üzerinden makalelerin tam metnine ulaşabilmektedir.

Derim

ISSN 1300-3496 | e-ISSN 2149-2182 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü |
Kapak Resmi


DERİM; TR DİZİN, DOAJ, CAB INTERNATIONAL, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS ve FSTA  tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide Tarım bilimleri alanında yürütülen özgün araştırma sonuçlarını içeren makaleler yayınlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) yayınlanmaktadır. Dergide 2014 yılından itibaren yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

Yayın hayatına 1984 yılında Turunçgiller Araştırma Enstitüsü Yayını olarak başlayan dergi, 2003 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde devam etmektedir. 

DERİM, TÜBİTAK/ULAKBİM DergiPark alt yapısını kullanarak yayın hayatına devam etmektedir. Makale kabul ve değerlendirme DergiPark sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Kabul edilen eserler, hem online, hem de basılı olarak yayınlanmaktadır. Akademisyenler ve okuyucular, dergi web sayfası üzerinden makalelerin tam metnine ulaşabilmektedir.
Cilt 37 - Sayı 1 - 1 Haz 2020
 1. Siyah mersin (Myrtus communis L.) meyvesinde gibberellik asit (GA3) uygulamalarının fenolik bileşen miktarları üzerine etkisi
  Sayfalar 1 - 9
  Esra ALIM, H.ibrahim UZUN, Orçun ÇINAR
 2. Kültür koşullarında yetiştirilen farklı origanum spp. türlerinin bazı verim ve kalite parametreleri
  Sayfalar 10 - 17
  Fatma UYSAL BAYAR, Orçun ÇINAR
 3. Muğla-Dalaman yöresi sulama sularının sulama suyu kalitelerinin belirlenmesi ve mevsimsel değişiminin incelenmesi
  Sayfalar 18 - 26
  Resul ALTIN, Sahriye SÖNMEZ
 4. Sodyum azid (NaN3) ile muamele edilen arpa mutantlarının genetik çeşitliliğinin ISSR markörler ile belirlenmesi
  Sayfalar 27 - 32
  Hüseyin GÜNGÖR, Mehmet Aydın AKBUDAK, Ertuğrul FİLİZ, İlker YÜCE, Ziya DUMLUPINAR
 5. CO2 emisyon değerlerinin tarım üzerindeki etkileri: Türkiye örneği
  Sayfalar 33 - 43
  Bekir PAKDEMİRLİ
 6. Valencia portakalında Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) (Acari: Phyllocoptidae)’nın meyve kalitesine etkisi
  Sayfalar 44 - 50
  Serdar SATAR, Gülsevim TİRİNG, Adnan TUSUN, Turgut YEŞİLOĞLU
 7. Manisa ili kekik (Origanum onites) alanlarında görülen yabancı ot türleri, yoğunlukları, rastlanma sıklıkları
  Sayfalar 51 - 56
  Yildiz SOKAT
 8. Küllemeye dayanıklılıkta kavun genotipleri arasında genetik varyasyon
  Sayfalar 57 - 63
  Abdullah ÜNLÜ
 9. Elazığ ve Malatya illerinde, Akdeniz meyvesineği’nin bazı biyo-ekolojik özellikleri ve zarar durumu üzerine çalışmalar
  Sayfalar 64 - 75
  Mehmet BUĞDAY, Mehmet KEÇECİ
 10. Efficacy of mating disruption technique against Codling moth [Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae)] in walnut orchards in Kahramanmaraş
  Sayfalar 76 - 85
  Naim ÖZTÜRK, Adalet HAZIR
 11. Çukurova koşullarında farklı su düzeylerinin tatlı sorgumun biyokütle verimine ve yem kalitesine etkileri
  Sayfalar 86 - 94
  Muammer DÜNDAR, Celal YÜCEL, Mustafa ÜNLÜ, Aylin OLUK
 12. Gama ışınıyla (Kobalt 60) elde edilmiş mutant elma popülasyonunda sonbahar yaprak renk değişimi
  Sayfalar 95 - 101
  Ayşe Nilgün ATAY, Ersin ATAY, Burak KUNTER
Dizinler