Derim
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-3496 | e-ISSN 2149-2182 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü |


DERİM; TR DİZİN, DOAJ, CAB INTERNATIONAL, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS ve FSTA  tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide Tarım bilimleri alanında yürütülen özgün araştırma sonuçlarını içeren makaleler yayınlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) yayınlanmaktadır. Dergide 2014 yılından itibaren yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

Yayın hayatına 1984 yılında Turunçgiller Araştırma Enstitüsü Yayını olarak başlayan dergi, 2003 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde devam etmektedir. 

DERİM, TÜBİTAK/ULAKBİM DergiPark alt yapısını kullanarak yayın hayatına devam etmektedir. Makale kabul ve değerlendirme DergiPark sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Kabul edilen eserler, hem online, hem de basılı olarak yayınlanmaktadır. Akademisyenler ve okuyucular, dergi web sayfası üzerinden makalelerin tam metnine ulaşabilmektedir.

Derim

ISSN 1300-3496 | e-ISSN 2149-2182 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü |
Kapak Resmi


DERİM; TR DİZİN, DOAJ, CAB INTERNATIONAL, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS ve FSTA  tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide Tarım bilimleri alanında yürütülen özgün araştırma sonuçlarını içeren makaleler yayınlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) yayınlanmaktadır. Dergide 2014 yılından itibaren yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

Yayın hayatına 1984 yılında Turunçgiller Araştırma Enstitüsü Yayını olarak başlayan dergi, 2003 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde devam etmektedir. 

DERİM, TÜBİTAK/ULAKBİM DergiPark alt yapısını kullanarak yayın hayatına devam etmektedir. Makale kabul ve değerlendirme DergiPark sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Kabul edilen eserler, hem online, hem de basılı olarak yayınlanmaktadır. Akademisyenler ve okuyucular, dergi web sayfası üzerinden makalelerin tam metnine ulaşabilmektedir.
Cilt 36 - Sayı 2 - 10 Ara 2019
 1. Kivide (Actinidia deliciosa cv.Hayward) farklı tozlama uygulamalarının meyve verim ve kalitesine etkilerinin belirlenmesi
  Sayfalar 108 - 117
  Kemal Abdurrahim KAHRAMAN , Alper DARDENİZ
 2. Determination of low temperature tolerances of some tomato genotypes
  Sayfalar 118 - 123
  Akın TEPE , Aylin KABAŞ
 3. Phytophthora capsici'ye dayanıklı bazı biber genotiplerinin SRAP ve SSR belirteçlerle genetik farklılıklarının belirlenmesi
  Sayfalar 124 - 134
  Münevver GÖÇMEN , Kazım ABAK
 4. Farklı anaçların ‘Akko XIII’ yenidünya çeşidinde meyve kalitesi üzerine etkileri
  Sayfalar 135 - 140
  Seyla TEPE , Mehmet Ali KOYUNCU
 5. Araşidonik asidin patlıcan kallus süspansiyon kültüründe fitoaleksin uyartımı üzerine etkisi
  Sayfalar 141 - 145
  Sevinç KIRAN , Ş.şebnem ELLİALTIOĞLU
 6. Thrips (Thysanoptera) species associated with ornamental plants in the Çukurova region of Turkey
  Sayfalar 146 - 153
  Ekrem ATAKAN
 7. Turunçgil bahçelerinde buprofezin etken maddesinin Chilocorus bipustulatus (Col: Coccinellidae)’a karşı yan etkilerinin belirlenmesi
  Sayfalar 154 - 158
  Tuba KAHRAMAN , Ali ÖZTOP
 8. Synthesis of organic-inorganic hybrid nanoflowers using Trigonella foenum-graecum seed extract and investigation of their anti-microbial activity
  Sayfalar 159 - 167
  Cevahir ALTINKAYNAK , Nilay ILDIZ , Ayşe BALDEMİR , Nalan ÖZDEMİR , Vedat YILMAZ , İsmail ÖÇSOY
 9. Farklı kurutma yöntemlerinin 12-Kadıoğlu kayısı çeşidinin uçucu organik bileşenleri üzerine etkisi
  Sayfalar 168 - 176
  Mustafa KAPLAN , Okan LEVENT
 10. Türkiye piyasasında satışa sunulmuş olan bitkisel yağlar ve tereyağlarında polisiklik aromatik hidrokarbon miktarının tespit edilmesi
  Sayfalar 177 - 182
  S. Sezer KIRALAN , İsra TOPTANCI
 11. Harran ovasında sulama, drenaj ve toprak tuzluluğu etkileşimi
  Sayfalar 183 - 191
  Barış BAHÇECİ
 12. Orta Karadeniz Bölgesi illerine ait toprak sıcaklıklarının yapay sinir ağları yöntemi ile tahmin edilmesi
  Sayfalar 192 - 198
  Filiz KARA , Bilal CEMEK
 13. Ekinezya (Echinaceae purpurea L.) bitkisinde tuz stresi ve deniz yosunu uygulamalarının bazı fizyolojik parametreler üzerine etkisinin araştırılması
  Sayfalar 199 - 206
  Alya KARA , Murat TUNÇTÜRK , Rüveyde TUNÇTÜRK
 14. Sahil ve geçit kuşağına uygun tescilli ve yerel nohut çeşitlerinin Batı Akdeniz Bölgesi’nde yazlık ekim verim performanslarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 207 - 216
  Çetin SAYILĞAN , Mehmet KOCATÜRK
 15. Farklı fizyografya ünitelerinde gelişen yayla seracılığının zamansal ve mekansal değişiminin uzaktan algılama ve CBS teknikleri ile belirlenmesi: Elmalı/Antalya örneği
  Sayfalar 217 - 227
  Kadir BUYURGAN , Sevda ALTUNBAŞ , Gafur GÖZÜKARA
Dizinler